Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Modlitwa

Panie Jezu, dzisiaj jest Twoje wielkie Święto. Jesteś Królem! Uczyłem się w szkole na lekcji historii o królach, którzy rządzili narodami. Jedni byli dobrzy, inni zaś źli. Ty, Panie Jezu jest Dobry, Ty jesteś najlepszym KRÓLEM. I chociaż nie rządzisz na ziemi, to dałeś wszystkim ludziom Twoje prawo, aby je wypełniali, aby byli dobrzy dla siebie i się wzajemnie kochali. Tata powiedział mi, że właśnie wypełnienie tego prawa, to budowanie Twojego Królestwa na ziemi. To tak samo jak w naszej rodzinie, kiedy wszyscy są dobrzy dla siebie, to budujemy małe królestwo. I wtedy ja słuchając się Mamy i Taty wypełniam Twoje prawo. Rodzice też muszą się słuchać Ciebie, bo w naszym małym królestwie Ty jesteś naszym Królem.
     Mama opowiadała Mi kiedyś, że sam powiedziałeś o sobie do siostry Faustyny, że jesteś KRÓLEM MIŁOSIERDZIA. To znaczy, że Twoje królowanie oznacza, że nas bardzo kochasz i chcesz nam przebaczyć nasze grzechy. 
Powiedziała mi także, że jesteś KRÓLEM w Komunii świętej. Widziałem a obrazkach, jak ludzie przychodzili do królów, oddawali im pokłon, klękali przed nimi. Nie rozumiem, Panie Jezu, dlaczego mój ksiądz w kościele się krzywi, kiedy klękam podczas Komunii? Skoro jesteś Królem, to chyba powinienem uklęknąć?
Panie Jezu, jesteś Królem Wszechświata, Królem ziemi i nieba, zwierząt i ludzi, chmur i gór. Jesteś też Królem i potężnym Władcą nad narodami i państwami. Jeśli jesteś tak Wielkim Władcą i Królem to jesteś także KRÓLEM POLSKI. Moja rodzina jest małym Królestwem a Polska jest już większym królestwem i Polacy powinni słuchać Ciebie.
Widzisz Panie Jezu, jakby Ciebie wszyscy słuchali, pewnie Tata nie chodziłby zmartwiony, Mama byłaby spokojniejsza, babcia i dziadek mieliby na lekarstwa i nikt by już nas tak nie okradał, bo wujek mówi, że samą miłością bliźniego nie da się żyć.
Tak myślę Panie Jezu, że skoro jesteś takim najpotężniejszym Królem, a Tata mi opowiadał, że mieliśmy w Polsce też mądrych i dobrych królów, to pomyślałem, że dam Ci dzisiaj ich berło i koronę. Jesteś i bądź KRÓLEM POLSKI. Nie umiem rysować, ale chociaż wkleję Ci ten obrazek:
korona, berło i jabłko Anny Jagiellonki
      


 a resztę niech dopisze Tata. Amen.

SANCTUS SANCTUS SACTUS
Święty, Święty, Święty
Pa Bóg Zastępów
Pełne są niebiosa i ziemia Twojej Chwały.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, Który przychodzi w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

 
    Ciebie, Chryste, wyznajemy,
    Królem czasu i wieczności,
    Władcą ludów całej ziemi,
    Dusz i serc najwyższym Sędzią.
    Tobie, Jezu, który rządzisz,
     Przez swą miłość całym  światem,
     Niechaj będzie wieczna chwała
     Z Ojcem i Najświętszym Duchem. Amen.

Panie Jezu Chryste, uznaję Cię Królem wszechświata. Wszystko, co się stało, dla Ciebie jest stworzone. Twojej Władzy królewskiej zostało wszystko poddane - wszystkie ludy i narody. A zatem jesteś KRÓLEM POLSKI.
Wykonuj nad nami wszystkie Twoje prawa.Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________