Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[215] 13 grudnia 2012


 OTRZYMAŁ ADAM-CZŁOWIEK.
KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. dr ADAM SKWARCZYŃSKI
___________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
___________________________________________________________

13 grudnia 2012 – Aniołowie Apokalipsy

«Mieszkańcy ziemi, przygotujcie się na jeszcze większą kontrolę ze strony Bestii i jej sposobów działania. Nie ulegajcie pokusie bogacenia się, lecz wpierw pomnażajcie waszą wiarę i bądźcie w niej wytrwali. Bóg oczekuje od was, abyście przywrócili Jemu należne miejsce w waszych sercach, narodach, prawach i osądach ».

       Z tabernakulum wyszły promienie światła, które rozświetliły cały kościół. W tych promieniach otworzyło się jakby Niebo i widziałem Anioła z długą trąbą, który dwa razy powtórzył donośnym głosem: „Biada, biada!”. Kiedy jego głos rozniósł się jak echo, ukazali się inni Aniołowie, którzy trzymali w rękach różnego kształtu naczynia, w których były widoczne jakby żarzące się węgle.
       Kolejny Anioł ukazał się na niebie i także zawołał dwa razy: „Biada, biada, wielka stolico!”.
       W pewnym momencie jeden z Aniołów, który trzymał naczynie, podszedł bliżej i powiedział:

ANIOŁ: „Pisz człowiecze i przekaż dalej te słowa, które przynoszę w imieniu Wszechmogącego. Bóg nie może już dłużej podtrzymywać świata w jego obecnie istniejącej postaci, gdyż świat Go odrzucił, a sam zajął się problemami kupców i nierządnic, bo władcy tego świata omamili swoimi kłamstwami i czarami wszystkie narody.
       To właśnie ci, którzy całą swoją pracę zaangażowali w budowę Babilonu, otrzymają swoją zapłatę, ponieważ świadomie splamili swoje sumienia krwią męczenników.
       Bestia nie powiedziała jeszcze swojego ostatniego słowa, lecz biada tym, którzy nie chcą się nawrócić. Biada tym, którzy z uporem chełpią się swoim bogactwem i nie chcą opuścić wielkiej stolicy, budując nadal swoje chwilowe bogactwo i chwałę na wyzysku małych i sprawiedliwych.
       Jeszcze nie do końca upadł Babilon, gdyż przed końcowym upadkiem wielka stolica będzie chciała pokazać swoją moc i potęgę. Kusi ona pozornym bogactwem, a jej pokusie ulegają ci wszyscy, którzy adorują wszystko, co każe im adorować demon. Chwilowa władza i pozorna moc daje im przewagę nad tymi, którzy są ubodzy w duchu”.

       Teraz podszedł inny jeszcze Anioł z naczyniem pełnym żaru. Spojrzał wokoło i powiedział:

ANIOŁ: Mieszkańcy ziemi, przygotujcie się na jeszcze większą kontrolę ze strony Bestii i jej sposobów działania. Ona chce, abyście wszystkie wasze działania skupiali nie na wierze i duchowych wartościach, lecz na istocie posiadania, aby liczyło się tylko to, co możecie sprzedać lub kupić. Lecz nie chce uczynić tego bez waszego udziału – chce, abyście oddali cześć jej obrazowi.
       Teraz ziemscy kupcy oraz ci, którzy upajają się jeszcze bogactwem wielkiej stolicy, zamierzają wprowadzić nowy pieniądz [1], który będzie kontrolował wszystko, a przede wszystkim jego posiadaczy, którzy będą się chcieli jeszcze bardziej wzbogacić.
       Nie ulegajcie pokusie bogacenia się, lecz wpierw pomnażajcie waszą wiarę i bądźcie w niej wytrwali. Na nic zdadzą się wasze zapasy, jeśli nie będziecie prawdziwymi świadkami wiary. Prawdziwą nadzieję daje sam Bóg, który oczekuje od was, abyście przywrócili Jemu należne miejsce w waszych sercach, narodach, prawach i osądach”.

       Anioł oddalił się, lecz jeszcze nie wylał żaru na ziemię. Aniołowie z naczyniami ustawili się jakby w półkręgu i światło zasłoniło ich postacie…


[1] Wyrażenie „wielka stolica” wskazywałoby na Unię Europejską.
„Nowy pieniądz” – prawdopodobnie chodzi o wprowadzenie od maja 2013 roku nowych banknotów --> Euro, które mają zawierać bardzo maleńkie czipy do kontroli przepływu pieniędzy.Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________