Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Godzina Łaski w praktyce

Odpraw Godzinę Łaski w sobotę 8 grudnia od godz. 12.00 do 13.00

 Maryjo!
Tajemnicza Różo! Matko Kościoła!
Przyczyń się za Papieżem i wszystkich Biskupów, Kapłanów i Bogu poświęconych!
Błagaj za Kościół naszych dni, znajdujący się w ciężkim położeniu!
Proś za nasz zagrożony świat, w którym szatan wyziewa swój złośliwy oddech!
Zamknij nas wszystkich w Twoim Macierzyńskim, Niepokalanym Sercu!
Ty bowiem jesteś Matką Łaski. Amen

To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.
"W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: "Co obiecuje mi Matka Najświętsza?". Ona zapewnia, że Godzina Łaski "zaowocuje wieloma nawróceniami".
Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują
"Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (...)".
Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. 

"Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych".
Nie bój się prosić o łaski - nawet największe

"Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (...)".
Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników

"Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę". 

A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje!

W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję...) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo).
To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.

Wincenty Łaszewski


Pamiętaj, że jest to uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która do 2002 roku była w Polsce świętem nakazanym. Mimo zniesienia obowiązku, Kościół zachęca wiernych do udziału w ten dzień we Mszy Świętej. 

Po południu 8 grudnia 1997 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Ojciec Święty przybył — jak każdego roku — pod Jej figurę znajdującą się na placu Hiszpańskim, aby z tysiącami rzymian oddać hołd Matce Jezusa i wszystkich ludzi. Papieża powitał wikariusz Rzymu kard. Camillo Ruini, a w imieniu władz miejskich — burmistrz Francesco Rutelli. Na zakończenie Liturgii Słowa Ojciec Święty odmówił modlitwę, którą zamieszczamy poniżej.

1. Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego!
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego!
Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej!
Z tym pozdrowieniem stajemy przed Tobą
w dniu Twojego Święta i z dziecięcą ufnością
— jak każe tradycja — gromadzimy się
na dorocznym spotkaniu u stóp tej historycznej kolumny na placu Hiszpańskim.
Stąd, umiłowana i uwielbiona Matko wszystkich ludzi,
czuwasz nad Rzymem.

2. Niepokalana Matko,

bądź w centrum naszych przygotowań
do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Prosimy Cię, w sposób szczególny
czuwaj nad triduum,
które tworzą ostatnie trzy lata drugiego tysiąclecia:
rok 1997, 1998 i 1999,
lata poświęcone kontemplacji tajemnicy Boga
w Trójcy Świętej Jedynego.
Pragniemy, aby to bogate w wydarzenia stulecie
i zarazem drugie tysiąclecie chrześcijaństwa
zostało spięte tą trynitarną klamrą.

To właśnie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
rozpoczynamy każdy dzień,
każdą pracę i modlitwę.
I tak też kończymy wszelkie działanie,
mówiąc do Ojca Niebieskiego:
«Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego».
I tak, pod znakiem misterium trynitarnego,
Kościół, który jest w Rzymie
zjednoczony na modlitwie z wiernymi całego świata
przybliża się do końca XX wieku,
aby z odnowionym sercem wejść w trzecie tysiąclecie.
3. Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!

Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego!
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego!
Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej!
Pozdrowienie to mówi nam,
jak bardzo jesteś przeniknięta życiem samego Boga
— Jego głęboką i niewysłowioną tajemnicą.
Misterium tym przeniknięta jesteś całkowicie
od pierwszej chwili Twojego poczęcia.
Jesteś pełna łaski, jesteś Niepokalana!
4. Bądź pozdrowiona, Niepokalana Matko Boża!

Przyjmij naszą modlitwę
i zechciej po macierzyńsku wprowadzić Kościół,
który jest w Rzymie i Kościół na całym świecie
w tę pełnię czasów,
do której wszystko zmierza od dnia,
w którym przyszedł na świat Twój Boski Syn,
a nasz Pan, Jezus Chrystus.
On jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą,
Królem wieków, Pierworodnym pośród całego stworzenia, Pierwszym i Ostatnim.

W Nim wszystko ma swoje wypełnienie.
W Nim wszystko dojrzewa do tej miary,
jaką zamierzył Bóg
w swoim niepojętym planie miłości.

5. Bądź pozdrowiona, Panno Roztropna!

Bądź pozdrowiona, Matko Łaskawa!
Módl się za nami, oręduj za nami,
Panno Niepokalana,
miłosierna i potężna Matko nasza, Maryjo!


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________