Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Eufrat...i co dalej?

Eufrat jest największą rzeką historycznej Mezopotamii. Płynie przez dzisiejszą Turcję, Syrię, Irak i wpływa do Tygrysu. Pismo Święte na wielu miejscach wspomina Eufrat od zawarcia przymierza z Abrachamen: "Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, (Ks. Rodzaju 15,18.) aż po Apokalipsę w rozdziale 9 (drugie biada).: "I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: "Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką Eufratem!" zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi" (13-15) oraz w rozdziale 16: "A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga" (12-14).
W Księdze Jeremiasza znajdujemy także ciekawe wydarzenie związane z prorokiem, pasem i rzeką Eufrat: "Tak rzekł Pan do mnie: Idź i kup sobie lniany pas, włóż go na  swoje biodra, lecz nie kładź go do wody! Kupiłem wiec pas zgodnie ze słowem Pana i włożyłem go na swoje biodra. I doszło mnie po raz wtóry słowo Pana tej treści: Weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach, i wstań, idź nad Eufrat i ukryj go tam w szczelinie skalnej! Poszedłem więc i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. A po upływie wielu dni rzekł Pan do mnie: Wstań, idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci tam kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, grzebałem w miejscu, gdzie pas ukryłem, i zabrałem go stamtąd, lecz oto pas ów był zniszczony i do niczego się nie nadawał. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan: Tak zniszczę pychę Judy i wielka pychę Jeruzalemu: Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swego serca i idzie za cudzołożnymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki - mówi Pan - przylgnął do mnie, aby być moim ludem, moja chlubą, chwałą i ozdobą. Lecz oni nie słuchali". (Jer. 31,31-34).
W świetle wydarzeń, których teraz jesteśmy świadkami, jak również rozpaczliwego apelu papieża Franciszka o post o chlebie i wodzie dla zachowania pokoju na świecie a szczególnie w Syrii, można pokusić się o próbę zinterpretowania faktów obecnej chwili według proroctw biblijnych i współczesnych.
    Jeremiasz dostaje polecenie: - kup sobie pas, schowaj go, po pewnym czasie zabierzesz  go ze szczeliny skalnej. Wszystko opiera się na posłuszeństwie. Prorok nie zna celu poleceń - ale spełnia je. Okazuje się, że pas jest zniszczony i nie nadaje się do niczego. Dlaczego tak piękna rzecz stała się czymś bezużytecznym? Odpowiedź znajdujemy w wierszu (Jer. 13:11)  "Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy - wyrocznia Pana - by były dla Mnie narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moja dumą". Izrael odrzucił ten przywilej, dlatego Bóg ukarał ich, i to samo uczyni z mieszkańcami ziemi za zło, niegodziwość i grzechy. Położy kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniży. Słowo Boże pokazuje nam co było wolą i zamysłem Boga względem ludzkości.Jeżeli przylgniemy do Jezusa jak przylega lniany pas do bioder mężczyzny, i my staniemy się wielkim drzewem. Poprzez nasze świadectwo życia i posługę słowa Bożego ludzie będą odnajdywać Boga. To On stanie się dla nich domem, mieszkaniem, w którym odnajdą radość życia, pokój serca, moc i siłę do zmagania i walki, wbrew wszystkiemu, co może ich spotkać.
Ale jeśli narody nadal będą popełniać zło, niegodziwość i grzechy, to może wypełnić się na naszych oczach zapowiedź Apokalipsy. Anioł zniszczenia ma według Apokalipsy zadąć w trąbę nad rzeką Eufrat. Wydarzenia sprowokowane przez czterech aniołów mogą nastąpić w czterech różnych okresach lub wszystko ma stać się jednocześnie. Wówczas z pysków koni o głowach lwów wyjdzie ogień, dym i siarka.  
Mezopotamia dzieliła się na dwa rejony: północny - Asyria oraz południowy - Babilonia. W okresie panowania Chaldejczyków powstało państwo nowobabilońskie sięgające aż do Egiptu.  Być może to zbieg okoliczności, ale jesteśmy świadkami jak właśnie w takich krajach jak Irak, Egipt, Syria i Izrael dochodzi do eskalacji konfliktów. Według Apokalipsy wysycha wielka rzeka Eufrat, która nawadniała całą tę krainę, która była warunkiem i źródłem jej żywotności.To, co tam rosło, zamiera, bo nie ma już z czego czerpać. Kolejni chrześcijanie skazani są na wygnanie i ogromne prześladowanie...
Damaszek był jednym z pierwszych miast na świecie w których pojawiła się wspólnota chrześcijańska. Jej twórcą był Święty Paweł. Po pewnym czasie ogromna większość mieszkańców miasta przeszło na chrześcijaństwo i zaczęli oni nawracać innych mieszkańców Syrii. Panowanie chrześcijaństwa skończyło się wraz z podbojem Syrii i Anatolii przez kalifat Umajjadów. Było to państwo w którym preferowano islam, a prawo nakładało dodatkowo obciążenia (między innymi podatkowe) na chrześcijan. Ze względów ekonomicznych, jak i dlatego że nowa religia wydawała się wielu atrakcyjna, islam zaczął stopniowo wypierać chrześcijaństwo z Syrii.
Do dziś jednak 10% Syryjczyków to wyznawcy chrześcijaństwa, widać to na przykład po Damaszku, który zamieszkuje liczna społeczność chrześcijańska. Istnieje tu wiele kościołów a msze święte odbywają się bez przeszkód. Najważniejsza dla chrześcijan niedziela, dzień który należy uczcić poprzez pójście do kościoła, nie jest dniem wolnym od pracy w zdominowanej przez muzułmanów Syrii. Jednak władze respektując zwyczaje chrześcijan umożliwiają urzędnikom i innym pracownikom administracji państwowej udział niedzielnym porannym nabożeństwie, w godzinach pracy. W szkołach w których przeważają chrześcijańscy uczniowie dniami wolnymi są sobota i niedziela, w muzułmańskich zaś weekend składa się z soboty i piątku.
 Chrześcijanie na całym świecie, a w szczególności na Bliskim Wschodzie usiłują zapobiec interwencji zbrojnej w Syrii. Łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal wskazuje na niebezpieczeństwo eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przewiduje on, że skutki ewentualnej interwencji będą takie same jak w Iraku i podkreśla, że nikt nie ma prawa do podjęcia takich działań, kosztem życia niewinnych ludzi, w tym kobiet i dzieci. Przed wojną w Syrii przestrzegają praktycznie wszyscy patriarchowie na Bliskim Wschodzie. Syrokatolicki patriarcha Antiochii oskarża państwa zachodnie o rozniecanie konfliktu poprzez dozbrajanie rebeliantów. Nie łudźmy się, że po obaleniu reżimu Assada sunnici zaprowadzą w Syrii demokrację – ostrzega patriarcha Józef III Younan. Łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal wskazuje na niebezpieczeństwo eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przewiduje on, że skutki ewentualnej interwencji będą takie same jak w Iraku i podkreśla, że nikt nie ma prawa do podjęcia takich działań, kosztem życia niewinnych ludzi, w tym kobiet i dzieci.

Papież Franciszek poszedł za przykładem bł. Jana Pawła II, który wzywał również cały świat chrześcijański do postu i modlitwy: "W tym czasie tak bardzo odpowiednim proszę katolików, aby 14 grudnia przeżyli jako dzień postu, w czasie którego będą się gorąco modlić do Boga, aby dał światu trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, i aby w ten sposób sprawił, że możliwe będzie znalezienie odpowiednich rozwiązań licznych konfliktów, nękających świat. To zaś, czego wyrzekniemy się w czasie postu, będzie można przekazać ubogim, zwłaszcza tym, którzy cierpią obecnie w wyniku terroryzmu i wojny." Jan Paweł II przed modlitwą „Anioł Pański” 18 listopada 2001 r. 
Aby pokonać zło zewnętrzne, nie można być mu poddanym wewnętrznie, trzeba od niego się odwrócić, czego znakiem jest post i różne formy pokuty. Przede wszystkim trzeba niepodzielnie należeć do Boga, poddawać własną wolę Bożej woli: a to jest modlitwa. Zróbmy więc wszystko, by na nowo odkryć post i modlitwę jako dar, a nie jako ciężar chrześcijańskiego życia. Łączmy je zawsze z intencją oraz pragnieniem uwielbienia Boga, a wtedy nasze serce, otwarte na łaskę, będzie mogło wstawiać się za innymi – naszymi braćmi i siostrami.

Papież Franciszek wybrał dzień postu w intencji pokoju w Syrii w rocznicę cudu pokonania przez Maryję wojsk Allaha w 722 roku! Czytaj
___________________________________ 

[Adam-Człowiek]
11.02.2012
MATKA BOŻA:"...Syjoniści będą coraz bardziej prowokować, by zdobyć wzgórze świątynne. Kiedy wojska otoczą ze wszystkich stron Jerozolimę, wiedzcie, że ogłoszą oni swojego „mesjasza” i wybudują ołtarz ofiarny. To doprowadzi do poważnego konfliktu, który podburzy narody spod znaku półksiężyca. Izrael jako potęga militarna będzie coraz bardziej manifestować swoją siłę, mówiąc o swoim przeznaczeniu pośród wszystkich narodów ziemi. W ten sposób będzie udowadniać, że czas jego „mesjańskiego przeznaczenia” wypełnia się. To wszystko zostało już dokładnie przygotowane, ponieważ zmiana rządów w krajach sąsiadujących z Izraelem została zaplanowana. Wszelkie działania służą do wywołania większego konfliktu, by wciągnąć coraz więcej narodów w jego plany..."

23.12.2012
MATKA BOŻA:...  "Głos z czterech narożników złotego ołtarza jest głosem Boga o potężnym brzmieniu, który przemawia do ludzkości poprzez znaki w przyrodzie i w całym stworzeniu. Ten donośny głos każe uwolnić czterech aniołów, którzy mają siłę niszczenia. Pamiętajcie, Moje drogie dzieci, że Bóg jest suwerenny w swoich decyzjach i do Niego należy Sprawiedliwość, która jest Prawdą.
Związani aniołowie są uwolnieni, by dokonać spustoszenia, które jest doświadczeniem zwodzenia. Demoniczna moc i działanie tych aniołów pochodzi znad Eufratu – miejsca grzechu, nieprawości, bałwochwalstwa oraz publicznego buntu przeciwko Bogu. Ojciec Niebieski jest Panem czasu i to On wyznacza dni oraz miejsce wydarzeń. Wiedzcie, Moje kochane dzieci, że Bóg dokonuje swojego sądu ze względu na następstwa grzechu. Im większy grzech, tym większy upadek ludzkości i jednocześnie większy dostęp szatana, który czuje się coraz bardziej panem i królem ziemi. Ten upadek ludzkości powoduje, że szatan z całą swoją mocą – lecz tylko za przyzwoleniem Boga – coraz bardziej wkracza w umysły i serca ludzi, nie tylko ich zwodząc, lecz niestety także prowadząc do wiecznej śmierci.
Z tego powodu tak bardzo smutne jest Moje matczyne Serce, gdyż pomimo tak wielu prób, doświadczeń, bólu i cierpienia, które zadaje sobie ludzkość, ona sama nie chce odwrócić się od swoich uczynków, przez co przygotowuje sobie drogę, i zamiast otworzyć drzwi Chrystusowi, coraz bardziej gorliwie otwiera drzwi fałszywemu prorokowi i antychrystowi. 
Drugie „biada” ukazuje, Moje kochane dzieci, jak bardzo ludzkość upada i jest zepsuta. Konnica i ci którzy na niej siedzą – to pierwsza linia ataku, a więc wszystkiego, co wywodzi się z demonicznej nienawiści szatana wobec człowieka. Ludzkość pod wpływem siedzących na koniach stała się barbarzyńska i okrutna, a to znak, że bliskie jest przyjście Mojego Boskiego Syna. ..."

opracowanie własne wykorzystano Wikipedia, Radio Vaticana
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________