Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Kolejnym często powtarzającym się pytaniem w Państwa korespondencji jest, dlaczego Adam-Człowiek pozostaje w ukryciu? Oraz dlaczego podpisuje się jako Adam Człowiek?

Adam-Człowiek pozostaje w ukryciu ze względu na posłuszeństwo swojemu ojcu duchownemu, jak również za wyraźnym zaleceniem JE, ks. Abp Dzięgi, które potwierdził pisemnie. Wszyscy kapłani związani z tą misją przyjęli to ze zrozumieniem i szacunkiem.

Został tak nazwany podczas jednej z wizji na Golgocie (Ziemia Święta), kiedy usłyszał słowa" Uniż swoją głowę, człowiecze, ponieważ klęczysz na najświętszym miejscu na ziemi, gdyż tutaj dokonało się twoje zbawienie". Imię Adam oznacza człowieka. Wielu mistyków za swojego życia pozostawało w ukryciu - i nie ma w tym nic dziwnego. Np. dopiero po śmierci s. Faustyny czy Rozalii Celakówny dowiedzieliśmy się o ich tożsamości. Należy unikać ciekawości, chociaż nie uniknie się wrogości czy złośliwości jak również ignorancji od osób, które nie mają pojęcia o duchowej drodze prowadzenia przez Opatrzność Bożą i kieruje nimi duch obmowy i oszczerstw.