Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Vademecum o Szkaplerzu Karmelitańskim

 1. Co to jest szkaplerz karmelitański?
Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel, znak oddania się Maryi, to uproszczony habit, składający się z dwu kawałków wełnianego sukna połączonych tasiemkami. Nosi się go pod ubraniem w taki sposób, że jedna część spada na piersi, a druga na plecy.
2. Skąd pochodzi szkaplerz?
Szkaplerz otrzymał bł. Szymon Stock w noc z 15 na 16 lipca 1251 r. od Najświętszej Maryi Panny. Objawiła mu się ze szkaplerzem w ręku, otoczona przez mnóstwo aniołów, i nałożyła mu go, mówiąc: „Przyjmij tę oto szatę twego zakonu (tzn. Karmelitów); jest to znak łaski, którą wyjednałam dla ciebie i dla wszystkich dzieci Karmelu: ktokolwiek umrze w tym habicie, zostanie zachowany od ognia piekielnego”.
3. Jakie jeszcze łaski przyrzekła Matka Boża tym, którzy będą nosić szkaplerz?
W 1317 r. Matka Boża objawiła się papieżowi Janowi XXII mówiąc: „Ja, ich Matka, z mocy łaski Bożej, przyjdę do nich w pierwszą sobotę po dniu śmierci, wybawię ich z mąk czyśćcowych i zaprowadzę do życia wiecznego”.
4. Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z tej obietnicy?
Aby z niej skorzystać, należy spełnić cztery warunki:
1. przyjąć szkaplerz z rąk upoważnionego kapłana;
2. nosić go ciągle na sobie;
3. zachowywać czystość według swego stanu;
4. odmawiać codziennie małe oficjum NMP albo różaniec.
5. Co znaczy „zachowywać czystość według swego stanu”?
Oznacza to obowiązek zachowania czystości doskonałej w stanie bezżennym i przestrzegania praw małżeńskich w małżeństwie, co nie oznacza nic innego, jak zachowywanie 6 i 9 przykazania, co jest obowiązkiem każdego chrześcijanina.
6. Czy Kościół zatwierdził nabożeństwo szkaplerza?
Tak, Kościół wielokrotnie zatwierdzał szkaplerz; wielu papieży przypominało obietnice i zachęcało do noszenia szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel.
7. Czy sama Matka Boża nie przypominała nam o szkaplerzu?
Tak, 13 października 1917 r. w Fatimie, podczas wielkiego cudu Słońca, Matka Boża objawiła się dzieciom fatimskim ze szkaplerzem karmelitańskim. Łucja wyjaśniła następnie, że „Najświętsza Panienka pragnie, by wszyscy nosili szkaplerz, który jest znakiem poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu. Nie da się oddzielić szkaplerza i różańca”.
8. Jakie jest znaczenie nabożeństwa szkaplerza?
1. Szkaplerz jest „strojem Matki Bożej”. Daje go nam Ona jako widzialny znak, że do Niej należymy, że jesteśmy Jej dziećmi, które przyodziewa jak to czyni troskliwa matka.
2. Szkaplerz jest mundurem wojska Maryi. Podobnie jak żołnierza, policjanta czy kapłana można poznać po stroju, tak i dziecko Maryi można poznać po szkaplerzu.
3. Szkaplerz jest strojem, a żądaniem stroju jest ochrona ciała. Szkaplerz pełni tę samą rolę w życiu duchowym: strzeże od wszystkiego, co mogłoby być przeszkodą na drodze do zbawienia tzn. od grzechu, szatana i piekła.
4. Szkaplerz jest znakiem poświęcenia się Matce Bożej. Co dzień przypomina nam, że nasze ciała i dusze nie należą już do nas, ale do Jej Niepokalanego Serca.
5. Noszenie szkaplerza jest źródłem łask ułatwiających nam ponoszenie ofiar i wyrzeczeń, których wymagają walka z grzechem i naśladowanie Chrystusa.
9. Co należy zrobić kiedy szkaplerz się zużyje?
Zużyty szkaplerz można samemu zastąpić innym, jako że błogosławieństwo i przyjęcie są przywiązane do osoby noszącej na całe życie.
10. Czy zaprzestanie noszenia szkaplerza jest grzechem?
Nie, zaprzestanie noszenia raz przyjętego szkaplerza nie jest grzechem, ale ten, kto przestaje go nosić, przestaje też korzystać z obiecanych łask. Jeśli ktoś przez dłuższy czas, nawet kilka lat, szkaplerza nie nosił, drugie przyjęcie nie jest potrzebne.
11. Jakie są łaski przywiązane do noszenia szkaplerza?
Matka Boża obiecała trzy rzeczy:
- zachowanie od ognia piekielnego;
- uwolnienie z czyśćca w sobotę następującą po dniu śmierci;
- ochronę przed niebezpieczeństwami duszy i ciała.
Kościół przyznaje następujące odpusty:
- odpust zupełny w dzień przyjęcia szkaplerza i 16 lipca, w święto NMP z Góry Karmel (pod zwykłymi warunkami: spowiedź, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencji papieża);
- odpusty cząstkowe we wszystkie święta Matki Bożej i za pobożne ucałowanie szkaplerza.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________