Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

nie szukać sensacji

MATKA BOŻA:

[23.09.2010] "…Kochane dzieci, nie szukajcie sensacji, nie oczekujcie na spełnienie się wydarzeń, lecz przygotowujcie wasze serca i otwierajcie je na działanie Ducha Świętego, który z całą mocą ześle oczyszczający ogień na całą ludzkość. Trwajcie na modlitwie, która jednoczy was z Bogiem, a skoro jesteście z Nim zjednoczeni, to nie macie się czego lękać o waszą przyszłość."

[31.12.2010]  "…Jeszcze raz wam powtarzam: nie szukajcie sensacji, nie odgadujcie dat, ani wydarzeń, ponieważ wszystko jest zawarte w odwiecznym Planie Boga, który zawiera w sobie konsekwencję i logikę wydarzeń. Sami przecież dostrzegacie, że czas jest coraz trudniejszy."

[31.05.2011]  "…Dzisiaj tak wielu szuka sensacji i rozgłosu. Wiem także jak trudno jest żyć Moim dzieciom pośród szerzącego się zła i ucisku. Ja to wszystko wiem, Moje kochane dzieci, i dlatego przychodzę do was jako wasza Matka, by ostrzec was przed grożącymi niebezpieczeństwami. Objaśniam wam, jak wygląda dzisiaj świat w Oczach Bożych, jak bardzo obrażane jest Jego Oblicze Boga. Zwracam wam uwagę na znaki, które posyła Bóg, abyście wszyscy zrozumieli, że walka jest naprawdę poważna. "

[23.09.2011]  "…Dzisiaj tak wiele Moich dzieci biega za sensacjami, wyczekuje z niecierpliwością zapowiedzianych wydarzeń a zbyt mało modli się. A przecież modlitwa jest najlepszym sposobem nie tylko, by uwielbić Boga, wynagrodzić Mu, lecz także wprowadza was samych do poznania waszego wnętrza."

[23.10.2011]  "…Zbyt wiele poświęcacie uwagi dla sensacji, wyczekujecie na daty, przez co sami poddajecie się duchowi lęku i przerażenia. Czy mało macie zapewnień czułej Ojcowskiej Miłości Boga? Czy jeszcze zbyt mało okazuję wam miłość Mojego macierzyńskiego Serca?"

[23.12.2011]  "…Nie szukajcie sensacji, lecz umiaru i wewnętrznego pokoju. Uznajcie waszą godność i nie powracajcie do tego co minęło, skoro zostaliście przeznaczeni do światłości i królestwa Bożego."

[6.01.2012] "…Moje kochane dzieci, często rozważajcie Moje słowa. Proście Ducha Świętego, którego światła potrzebujecie, by przyjąć tajemnice królewskiego panowania Mojego Syna. Nie szukajcie w Moich słowach sensacji, lecz przyjmujcie je jako zachętę do waszej wewnętrznej, duchowej przemiany. Pamiętajcie, że poprzez czytanie orędzi nie dajecie jeszcze pełnego świadectwa, lecz poprzez uczynki płynące z wiary i przez wypełnianie Słowa Bożego. Moje słowa są dla was pomocą, abyście z większym zaangażowaniem odczytywali Ewangelię, a poprzez wasze uczynki potwierdzili, że znacie posłannictwo Mojego Syna. Ojciec Niebieski posyła Mnie do was, abym przygotowała was na nadchodzące wydarzenia i otwiera dla was Moje Niepokalane Serce, które jest schronieniem i ratunkiem."

[23.04.2012]  "…Moje dzieci często ulegają pokusie sensacji, o której mówił Mój Boski Syn: wyczekują Chrystusa „tu” i „tam”. A Mój Syn ostrzegał, aby nie dać się zwodzić w ten sposób. Nie możecie tylko i wyłącznie oczekiwać wydarzeń w tym co widzialne, zewnętrzne i zbudowane na ludzkim wyobrażeniu. Nie analizujcie szczegółów wydarzeń, abyście w swoim ludzkim myśleniu nie przeoczyli czasu prawdziwego nawiedzenia."

[23.08. 2012]  "…Nie szukajcie sensacji, lecz pogłębiajcie waszą wiarę i trwajcie na modlitwie."

[14.09.2012]  "…Musicie być czujni, gdyż jest teraz wielu zwodzicieli, którzy na pozór mówią to samo, a jednak bardzo zwodniczo. Odnalezienie Prawdy wiąże się z autentycznym i rzeczywistym nawróceniem, a wszystko inne, jak uzdrowienie oraz duchowość, będą jego prawdziwymi owocami. Zwodzenie szatana polega też na tym, Moje dzieci, że on dobrze wie o przygotowanym planie Bożej Opatrzności i chce napełnić wasze serca strachem i niepewnością. Sam mówi o tym wydarzeniu jako o przestrodze, ale odwraca waszą uwagę od nawrócenia, a prowokuje do szukania sensacji i dbałości o to, co materialne.
      Moje dziecko i Moje kochane dzieci, cóż mogę wam więcej powiedzieć, jak tylko powtórzyć słowa Mojego Boskiego Syna: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nie myślcie o nikim źle i nikomu nie życzcie piekła. Naśladujcie Mojego Boskiego Syna, który przyszedł na ziemię, aby przynieść zbawienie, a nie potępienie."

[23.09.2012]  "…Moje kochane ziemskie dzieci, przychodzę do was, by przygotować was na przemianę, która jest dziełem Ducha Świętego. Jakże często wzywam was do duchowej, wewnętrznej przemiany, a nie do poszukiwania sensacji! Rewelacje podsuwa szatan, aby odwrócić waszą uwagę od tego, co dla duszy jest najważniejsze – od uświęcenia i życia wiecznego."

[3.01.2013]  „…Królestwo Boże to także ziarno Słowa Bożego, które w was zasiane, wydaje owoc. Gdybyście z większym szacunkiem i większym zaangażowaniem czytali i rozważali Ewangelię Mojego Boskiego Syna, zostalibyście o wiele bardziej uwolnieni od pokusy poszukiwania sensacji!”

[6.01.2013]   „…Lecz widzę, że niespokojne są wasze serca, ponieważ są one napełnione lękiem i wciąż poszukują sensacji. Pamiętajcie jednak, że największą „sensacją” i największym wydarzeniem jest fakt, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród stworzenia. To Słowo stało się Chlebem życia, prawdziwym Pokarmem, dającym życie wieczne.”

[23.03.2013]  „…. Ci wszyscy, którzy nie chcą poznać Prawdy, którzy odrzucają Prawdę, a szukają tylko sensacji, zostaną szybko zwiedzeni. […]Każdy, kto szuka sensacji, kto chce zaczerpnąć wody z innego źródła, naraża się na zatrutą wodę. Dlatego musicie być czujni, Moje drogie dzieci, szczególnie w tym czasie zwodzenia – abyście nie dali się zwieść przez kłamstwo i truciznę, które zły duch wciąż próbuje wlać w ludzkie serca.”

[23.04.2013]  „…Nie szukajcie sensacji ani znaków, lecz w cichości serca przemieniajcie się każdego dnia w nowego człowieka. Jeśli rzeczywiście i autentycznie pragniecie należeć do mojego Syna, musicie starać się o wszystko, co was do Niego przybliża. Szukajcie tego, co was z Nim łączy, abyście coraz głębiej poznawali i przyjmowali Jego Miłość. […]Im bardziej poszukujecie sensacji, zaniedbując wewnętrzną przemianę serc, tym więcej ma szatan możliwości, by zasiać w was strach. Podszywa się pod anioła światłości, aby zwodzić i wprowadzać niepewność. Duch zwodzenia prowadzi do rozszerzania się kłamstwa i do ohydy spustoszenia.”

[18.05.2013]  „…Bądźcie czujni, gdyż nie wszędzie tam, gdzie wierni wzywają Ducha Świętego, [właśnie] On przychodzi. Zamiast Niego może przyjść duch zwodzenia – ze wszystkimi znakami, cudami, a nawet uzdrowieniami. Pamiętajcie, że Duch Święty jest suwerenny i działa tam, gdzie On sam chce. Z pewnością nie ma Go tam, gdzie panuje chaos i sensacja. Jeśli chcecie, aby wzrastało i umacniało się w was Królestwo Boże, musicie poszukiwać Woli Bożej i posiąść sprawiedliwość”

[23.07.2013]   „…Bądźcie roztropni – szczególnie zwracam się do tych moich dzieci, które słuchają moich słów. Nie szukajcie sensacji, nie twórzcie podziałów ani nie bądźcie dla siebie wrogami ze względu na łaski, które otrzymujecie! Nie gońcie za słowem, abyście nie utracili Słowa oraz tego, co Słowo Boże ze sobą niesie. Pamiętajcie, że źródłem powołania jest Bóg Ojciec; tym, który umacnia, jest Syn, a tym, który posyła i uświęca, jest Duch Święty.”

[23.09.2013]  „…Nie szukajcie sensacji, nie troszczcie się zbytnio o wydarzenia, które mają nadejść, lecz ofiarujcie wszystko, by pocieszyć i wynagrodzić Bogu za zniewagi. Pomóżcie mi ratować grzeszników – szczególnie tych zatwardziałych, którzy odrzucają łaski Miłosierdzia Bożego.”

[23.10.2013]   „…A teraz spójrzcie, moje kochane dzieci, na świat, który was otacza. Czy nie dostrzegacie znaków, [tak bardzo] widocznych dla was? Jeśli rozpoznacie je w prawdzie, to zrozumiecie, że czas jest naprawdę poważny. Gdy co dzień Szatan okazuje coraz większą moc, wy  tym bardziej powinniście oblec  się w zbroję wiary, aby całkowicie należeć do Chrystusa, mojego Boskiego Syna.
Nie dajcie się zwieść miłym słowom, gdyż [ten] czas żąda od was nawrócenia i poświęcenia! Dlatego bądźcie czujni i nie gońcie  za sensacjami, a w swej roztropności bądźcie odważni, aby nie biegać za tymi, którzy mówią wam, że Jezus jest tu albo tam. Mojego Syna znajdziecie przede wszystkim w Eucharystii i w Jego Słowie, czyli w Ewangelii, a także w Jego miłosiernej, przebaczającej miłości. „