Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Żywy Różaniec Wynagradzający

ROSARIUM VIVUM EXPIATIONIS
ŻYWY RÓŻANIEC WYNAGRADZAJĄCY

Matka Boża jest Założycielką Żywego Różańca Wynagradzającego. Wyraziła swoją prośbę 7 października 1990 roku. Maryja pragnie, aby czciciele Różańca świętego stali się żywymi paciorkami, w ten sposób pogłębiając swoją miłość do tej modlitwy, jak również pogłębiając swoją duchowość różańcową. „Wy sami również jak żywe kamienie budujcie swój dom duchowy” (1Piotr 2,5).
Prośbę Matki Bożej nie należy traktować jako konkurencji dla innych inicjatyw różańcowych jak Żywy Różaniec w naszych parafiach założony przez Paulinę Jaricot, czy Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Nie umniejsza on roli Nowenny Pompejańskiej, Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej czy Podwórkowych Kółek Różańcowych założonych przez Madzię Buczek, ani innych inicjatyw modlitwy podjętych przez wiernych.  Intencji, które polecamy w Różańcu jest tak wiele, ilu jest modlących. 
    Przejęci wezwaniem Matki Bożej z Fatimy oraz z wielu innych miejsc objawień nawołujących do modlitwy, pokuty i nawrócenia, widzimy potrzebę wynagrodzenia za grzechy. Poprzez modlitwę Żywego Różańca Wynagradzającego chcemy połączyć się we wzajemnej modlitwie i stać się żywymi paciorkami wynagrodzenia. Różaniec jest nie tylko modlitwą; jest on cudownym środkiem uświęcenia i postępu duchowego, jedną z najlepszych szkół cnoty życia chrześcijańskiego. jest oczywiste, że nie można rozważać wytrwale tajemnic życia Jezusa i Maryi i nie wprowadzać w praktykę lekcji, jakie w nich odkrywamy. Jak powiedział Pius XII; "dusza czuje się łagodnie pociągnięta do postępowania drogą wytyczoną przez Chrystusa i Jego Matkę". Maryja, tak godna miłości i podziwu, zbliża się ku nam, bierze nas za rękę i uczy żyć tak, jak Ona sama żyła na ziemi przy boku swego Syna, według Ewangelii. Oto urok Różańca i tajemnica jego skuteczności: on "wprowadza nas w żywą łączność z Jezusem poprzez Serce Jego Matki" (Jan Paweł II). 
   Sposób odmawiania Żywego Różańca Wynagradzającego polega na tym, że przyłączający się do wspólnej modlitwy otrzymuje jedną stałą tajemnicę do rozważania, która zobowiązuje się odmawiać. Tajemnic się nie zmienia, są one stałe. W ten sposób każdy łączy się z jedną z tajemnic życia Jezusa i Maryi. Członkowie zostają zapisani w księdze członków (otrzymują potwierdzenie uczestnictwa), za których sprawowane są Msze święte.

Ojciec Święty wzywa do wspólnej modlitwy Różańcowej

    Watykański Sekretariat Stanu przekazał wezwanie Ojca Świętego, aby w tym czasie bogatym w obietnice i nadzieje, lecz jeszcze przesiąkniętym wpływam szatana, który usiłuje szerzyć wszędzie swe błędy, nawet pośród sług Świętej Matki Kościoła, teraz gdy zbliża się do kresu II tysiąclecia - Papież stale wrażliwy na obietnice Dziewicy Maryi, ale zaniepokojony o swoje swe dzieci rozproszone po całym świecie - zaprasza wierzących, a jeszcze bardziej swych najbliższych współpracowników, kapłanów i świeckich, by odpowiedzieli z zapałem na ten apel.
  Ojciec Święty zachęca biskupów, aby zgromadzili wszystkich przedstawicieli i odpowiedzialnych różnych zgromadzeń zakonnych, różnych grup i ruchów kościelnych, w celu wyznaczenia jednej godziny tygodniowo wspólnej modlitwy w każdej poszczególnej diecezji.
   Różaniec, błogosławiony oręż, który prowadzi lud ku prawdziwej wolności dzieci Bożych, iech będzie wszędzie odmawiany. niech w czasie tej jednej godziny w tygodniu będzie on rozważany i odmawiany według polecenia Najświętszej Dziewicy, które staje się coraz bardziej naglące w tym ostatnim okresie.
   Niech pamiętają słudzy Kościoła oraz drodzy synowie i bracie we wierze, że nasza Niebieska Matka zwraca swoje błogosławieństwo i rozsiewa swe łaski względem tych wszystkich, co się modlą do Boga Ojca, do Jego umiłowanego Syna Jezusa i do Ducha Miłości, o nawrócenie świata i o to, by została oddalona i unicestwiona groźba trzeciej tajemnicy fatimskiej ciągle wisząca nad światem. Wszystkie dzieci Boże zjednoczone w ten sposób w modlitwie skierują swe oczy ku Niebu, ażeby odnowić i wyprosić, w pierwszym rzędzie, jedność i miłość między nimi i na drugim miejscu, nawrócenie i pokój dla całej ludzkości.  
   Ojciec Święty tak bardzo ufa w to, że w każdej diecezji zostanie przyjęta tego rodzaju inicjatywa, iz nie zobowiązuje żadnego poszczególnego pasterza do dania natychmiastowej odpowiedzi uprasza się tylko, by za 6-7 miesięcy powiadomić Stolicę Świętą, jak rozwija się ta modlitwa wspólnotowa i jak ją przyjęły różne grupy i ruchy. Ojciec święty będzie się modlił, ażeby święci Założyciele umacniali swych synów i czynili ich gorliwymi w posłudze Bogu, Matce Bożej i Kościołowi Świętemu w urzeczywistnieniu inicjatywy wspólnej modlitwy. ("Gość Niedzielny", 1989, nr 37, s. 6)

Żywy Różaniec Wynagradzający otrzymał błogosławieństwo papieskie jak również Kardynała Glempa z dnia 1 czerwca 1992 /N.1872/92.P.  W swoim liście napisał: "Z radością przyjąłem informację o inicjatywie organizowania grup modlitewnych Żywego Różańca Wynagradzającego. Wielka modlitwa jest oczekiwaniem Kościoła Powszechnego jak też Kościoła w naszej Ojczyźnie. Intencji modlitewnych mamy wiele. W szczególny sposób chcę polecić waszej modlitwie Drugi Synod Plenarny, sprawę nienarodzonych dzieci, by życie w Polsce było prawdziwie cenione i szanowane. Nie wątpię też, że pamiętacie o osobie naszego Ojca Świętego i stale wspieracie go swoją modlitwą. Wszystkim Członkom Żywego Różańca Wynagradzającego udzielam pasterskiego błogosławieństwa. /-/ Józef Kardynał Glemp Prymas Polski.
Od czasu założenia Żywego Różańca Wynagradzającego zanotowano ponad 10.000 Członków z Polski i zagranicy.

7.10.1990:
MATKA BOŻA „ Moje kochane dzieci, ten Różaniec Wynagradzający będzie wielką potęgą modlitwy, bo włączając się w tę Rodzinę, prawdziwą Rodzinę wyznawców Mojego Syna i Mnie, staniecie się żywymi paciorkami tego różańca w świecie. [1] Dlatego proszę was, Moje drogie dzieci i ciebie, Mój synu, zróbcie wszystko, co tylko możliwe, aby zorganizować ten Różaniec Wynagradzający, bo on jest bardzo potrzebny. Dobrze czynisz, Mój drogi synu, że starasz się o pozwolenie Kościoła, bo aprobata Kościoła na to dzieło jest bardzo potrzebna - to doda otuchy Moim dzieciom na całym świecie. A Ja będę wam pomagała w realizowaniu tego dzieła”. [2] 

11.05.1992
MATKA BOŻA: .....Drogie dziecko i drogie dzieci, przyszłam do was jako Królowa Różańca Świętego i Jestem dzisiaj wśród was, gdyż pragnę udzielić wam, a szczególnie tobie, Moje drogie dziecko, wskazówek dotyczących Żywego Różańca Wynagradzającego.
    Otóż, drogie dziecko, to dzieło jest tak bardzo ważne dla was wszystkich i dla całego świata. Ten Różaniec podyktowało wam Moje Niepokalane Serce, gdyż pragnę wszystkich was złączyć więzami miłości i wszystkich was przytulić do Mojego Serca, które jest dla was otwarte i bije dla was wielką miłością. Ja rzeczywiście, drogie dzieci, pragnę tej modlitwy. Pragnę; aby Moje dzieci wynagradzały za wszystkie grzechy i nieprawości, które doprowadzają do tak wielu upadków. Pragnę również, aby Nasze umiłowane dzieci modliły się za cały Kościół święty, który potrzebuje wsparcia, potrzebuje waszej pomocy. Jako Królowa Różańca świętego; wasza najlepsza Matka przychodzę; by przynieść wam ratunek - przynoszę wam Różaniec i tak gorąco zachęcam was wszystkich do odmawiania tej modlitwy.
    Drogie dziecko, ten Żywy Różaniec Wynagradzający, o który ciebie prosiłam, abyś zorganizował ma szczególne znaczenie, ma szczególną rolę dla jedności wszystkich Naszych dzieci. Prosiłam, abyś rozpowszechnił to dzieło Mojego Niepokalanego Serca, aby wszystkie Moje dzieci jednoczyły się w tej jakże ważnej i pięknej modlitwie dla ratowania całego świata, gdyż ten Różaniec, jak i każda modlitwa wspólnie odmawiana, wiąże was, Moje najdroższe dzieci, w wielki krąg wzajemnej miłości. Poprzez tę jedność duchową na modlitwie stajecie się bardziej bliscy sobie, gdyż wiąże was miłość płynąca poprzez słowa modlitwy. I dlatego też tak ważne jest to dzieło, aby wszystkich was jednoczyła miłość, wzajemna zgoda i poszanowanie oraz jeden cel, aby stać się prawdziwie dziećmi światłości - Naszymi dziećmi, które chcą wynagradzać, które chcą realizować Moje Wołanie i Moje Prośby, które kieruje teraz do świata.
   Pragnę wam również oznajmić, Moje drogie dzieci, że wiele łask otrzymacie poprzez odmawianie tego Żywego Różańca Wynagradzającego. Wiele waszych prywatnych próśb, które również dołączycie do tej głównej intencji, wysłucham i przyjmę do Mojego Serca i dalej w tym Sercu ofiaruję Mojemu Boskiemu Synowi. Gdyż tak jak wam obiecałam i tak jak powiedziałam, Ja jestem cała  ukryta w Moim Różańcu, dlatego o cokolwiek prosić będziecie Ja was wysłucham i przyjdę wam z pomocą. Za każdą odmówioną dziesiątkę Żywego Różańca Wynagradzającego otrzymujecie, Moje przemiłe dzieci, odpust, tak, aby w ten sposób pomóc również duszom w czyśćcu cierpiącym; by pomóc tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. [3] 
    Tak to prawda, wiele łask Moje Niepokalane Serce przypisało tej formie odmawiania Różańca. Proszę was, Moje drogie dzieci, przyłączajcie się wszyscy, by odmawiać ten Żywy Różaniec, zachęcam was tak, jak proszę, abyście codziennie kroczyli drogą światłości i z każdym dniem stawali się coraz silniejsi. Mój Różaniec, drogie dzieci, ta modlitwa - z pewnością pomoże wam wytrwać na drodze światłości, pomoże wam również dźwigać się z waszych upadków, jak również jest najskuteczniejszym środkiem w walce przeciwko szatanowi - jest także drogowskazem na waszej drodze do świętości. Pamiętajcie o Moich Słowach, pamiętajcie o Moich zapewnieniach, bo one są prawdą, gdyż Ja przychodząc do was, przynoszę wam światło prawdy, przynoszę wam Moją Miłość, ponieważ tak bardzo was kocham i tak bardzo zależy Mi na każdym z was. Wszystko cokolwiek wam polecamy, cokolwiek sugerujemy, jest z pewnością dobre dla waszego uświęcenia. Powtarzam jeszcze raz, Moje przemiłe dzieci światłości, ten Różaniec Wynagradzający jest bardzo owocny i bardzo światu potrzebny.
   Ty, Moje drogie dziecko, jesteś odpowiedzialny za to dzieło. Moje Serce poleciło tobie zorganizowanie tego zadania dlatego dbajcie o to, aby wszystko przebiegało zgodnie z Moimi wskazówkami, zgodnie z Moimi poleceniami. Tym wszystkim, którzy przyłączają się do Żywego Różańca Wynagradzającego, pełnią Mych łask, pełnią Mojej Miłości błogosławię i obiecuję, że 'nigdy nie pozwolę, aby oddalili się oni od Miłości Mojego Niepokalanego Serca. Będę ich trzymała mocno w Moich Ramionach i dlatego też tak ważne jest wasze wytrwanie na modlitwie, tak ważne jest wasze posłuszeństwo. 
    PROSZĘ WAS, DROGIE DZIECI, BY KAŻDY Z WAS, KIEDY BĘDZIECIE ODMAWIAĆ TEN DZIESIĄTEK ŻYWEGO RÓŻAŃCA, WŁASNYM SERCEM ROZWAŻAŁ TAJEMNICĘ, ABYŚCIE WŁASNYM SERCEM W CISZY ROZMAWIALI ZE MNĄ I Z MOIM BOSKIM SYNEM, gdyż My zawsze, kiedy modlicie się Jesteśmy przy was i słuchamy waszych modlitw. Wszyscy ci, którzy przyłączają się do tego dzieła, którzy zapisani są w księdze, są również zamknięci w Moim Niepokalanym Sercu i wasze imiona widzi zapisane Mój Boski Syn Jezus Chrystus. Tak wiele jeszcze możecie wyprosić Miłosierdzia, tak jeszcze wiele dusz uratować, wynagrodzić Ojcu Niebieskiemu za te wszystkie zniewagi, poprzez codzienne odmawianie Różańca, poprzez posłuszeństwo Moim Słowom. Ja pragnę cały świat opasać Moim Różańcem i życzeniem Moim jest, Moje przemiłe ziemskie dzieci, aby każdy z was wziął udział z ochotnym sercem w Boskim Planie ratowania ludzkości i między innymi ten ŻYWY Różaniec Wynagradzający jest tą modlitwą. która jednoczy was wszystkich z Moim Niepokalanym Sercem!
    Błogosławię to dzieło, błogosławię ciebie, drogie dziecko, jak również […] i wszystkie dzieci, które przyłączają się, tym samym realizują Moją prośbę. Kocham was, Moje przemiłe dzieci w Imię Ojca i Syna i Ducha świętego.
___________________

[1] Być w jednej Rodzinie wraz z Maryją to żywe świadectwo duchowości Nazaretu. KKK "2679 Maryja jest doskonałą "Orantką", figurą Kościoła. Gdy modlimy się do Niej, wraz z Nią łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła swego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiłowany uczeń, przyjmujemy do siebie Matkę Jezusa, która stała się Matką wszystkich żyjących. Możemy modlić się z Nią i do Niej. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi. Jest z Maryją zjednoczona w nadziei .
[2] Patrz List Prymasa Polski Kard Glempa

[3] Odpust związany jest z ogólnymi normami dotyczącymi odpustu za odmówienie modlitwy różańcowej.
Odpust zupełny możemy uzyskać wówczas, gdy modlitwę różańcową odmawiamy:
•    w kościele,
•    w miejscu publicznych modlitw,
•    w rodzinnym gronie,
•    w zakonnej wspólnocie,
•    w pobożnym stowarzyszeniu.
Gdy modlitwie różańcowej towarzyszą inne okoliczności, Kościół wtedy mówi o udzieleniu odpustu cząstkowego.

Warunki, które należy wypełnić dla uzyskania odpustu zupełnego:
1.    Odmówić w całości przynajmniej jedną z czterech części różańca (pięć tajemnic określonej części).
2.    Medytacji nad tajemnicami różańcowymi musi towarzyszyć modlitwa ustna.
3.    Podczas publicznego odmawiania różańca muszą być – w sposób dla danego miejsca właściwy – zapowiadane poszczególne tajemnice. W przypadku gdy modlitwę różańcową odmawiamy sami, wystarcza, że recytujemy modlitwy i że towarzyszy temu rozważanie stosownych tajemnic. Ważne jest, byśmy nie przerywali modlitwy, nim ją skończymy. 
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________