Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Dar słuchania

Wkraczamy coraz głębiej w czas łaski, jakim jest każdorazowy Wielki Post. I słyszymy w Ewangelii pouczenie jak ten święty okres liturgiczny dobrze przeżyć i wykorzystać. Tym, który daje wskazówki jest sam Bóg, to On wzywa: „Słuchajcie mojego Syna!”. A na Górze Przemienienia Jezus ukazuje się uczniom i nam jako Najwyższy Kapłan. Jest kapłanem danym przez Boga, aby samego siebie złożył na ofiarę za grzechy wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Ofiarą, którą składa Jezus – Arcykapłan, jest Jego posłuszeństwo Ojcu aż do śmierci. Ofiara z posłuszeństwa jak to nieraz boli!
Czy młody człowiek z odtwarzaczem MP3 potrafi dziś kogokolwiek słuchać oprócz ulubionego wykonawcy muzycznego czy zespołu grającego i śpiewającego? Ofiara z mojego słuchania jest miła Bogu. Dziś często zwłaszcza w rodzinie mamy problem ze słuchaniem siebie nawzajem; ile by to rozwiązało konfliktów? A kto dziś potrafi słuchać Boga? To chyba już wcale nie jest możliwe! Nie ma dobrze przeżytego Wielkiego Postu, ba, nie ma chrześcijaństwa prawdziwego bez postawy szczerego i prostego słuchania.
Jezus słucha. Słucha Ojca na modlitwie, słucha ludzi proszących Go, słucha Maryi i Józefa, słucha swej Matki na godach w Kanie, słucha uczniów, nawet słucha faryzeuszów i swych prześladowców podczas samej pasji.
Trudno jest posłuchać racji rodziców, wychowawców, tych rówieśników, których nie lubimy. Trudno jest się naprawdę wyciszyć i słuchać Boga przez lekturę Pisma Świętego.
Ale jeśli nie posłuchamy Jezusa, to kogo będziemy słuchać? Szatan już o to się zatroszczy niezwykle szybko. Jezus jest posłuszny Ojcu do końca, do śmierci na krzyżu. Składa w ofierze swe zupełne i pełne miłości, a nie strachu posłuszeństwo. Bóg wielokrotnie w Starym Przymierzu woła przez proroków, że ma dosyć ofiar ze zwierząt, a pragnie tylko posłuszeństwa. Jezus jest Synem umiłowanym, albowiem słucha i wykonuje wolę Ojca.
A co z moim posłuszeństwem? Czy sam chce być panem mojego losu? Czy umiem się poddać w miłości Bogu i drugiemu człowiekowi – wychowawcy, matce, przełożonemu, nawet koledze? Jezus wzywa nas do składania ofiar ze swego posłuszeństwa. Jest ci trudno usłuchać, masz się zaprzeć i ofiarować to Bogu. Bez posłuszeństwa Jezusa nie byłoby zbawienia świata i każdego człowieka.
Komunia, którą przyjmujemy, jest Chlebem wytrwania w posłuszeństwie Bogu i człowiekowi. Prośmy Jezusa, by mocą tego sakramentu dotykał i uzdrawiał nasze zakłócone słuchanie w rodzinie, w szkole, a nade wszystko brak słuchania na modlitwie.

autor: ks. Wojciech Silski

Congregavit nos in unum Christi amor
http://adam-czlowiek.blogspot.com/
 ________________________________