Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

O mistycznych doświadczeniach św. Pawła

Audiencja środowa 13. czerwca 2012
 
W świecie, który wierzy jedynie w skuteczność ludzkich środków, musimy świadczyć o mocy, którą Bóg daje nam w czasie modlitwy – powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Dziś mówił o mistyce św. Pawła. Przypomniał, że Apostoł Narodów całe swoje życie, wszelką swą działalność misyjną i apostolski autorytet opierał jedynie na tym, co Bóg zdziałał w jego sercu. Przeszedł on przez różne doświadczenia mistyczne, począwszy od nawrócenia w drodze do Damaszku, aż po wizję raju. Na co dzień jednak najpełniej doświadczał mocy Bożej w swoich słabościach i w obliczu trudności, którym jako apostoł musiał sprostać – mówił Benedykt XVI. Tak jego katecheza została streszczona po polsku:

„Papież przypomniał nam głęboką więź, która łączyła św. Pawła Apostoła z Chrystusem. Jej szczególnym wyrazem były przeżywane przez niego momenty ekstazy, objawień, kontemplacji. Apostoł Narodów zaznacza jednak: „Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym nie unosił się pychą” (2 Kor 12, 7). W obliczu tego bliżej nieokreślonego doświadczenia, błagając o jego oddalenie, pogrążony w kontemplacji otrzymuje on od Boga zapewnienie: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9). To Boże zapewnienie i wstrząsające pytanie, jakie usłyszał od zmartwychwstałego Chrystusa pod Damaszkiem: „Szawle, Szawle, dlaczego nie prześladujesz?” (Dz Ap 9, 4), zmieniły radykalnie jego życie. Mocą tych objawień jest gotów znieść dla Chrystusa wszystko: słabości, obelgi, niedostatek, ucisk, prześladowania”.

Benedykt XVI zauważył, że to podstawowe doświadczenie św. Pawła jest wskazówką dla każdego z nas. Bóg chce być obecny w naszej słabości. Dlatego musimy otwierać się na Jego moc poprzez modlitwę i kontemplację – zauważył Papież.

„Kontemplacja Boga jest zarazem fascynująca i przerażająca – mówił Ojciec Święty. – Fascynująca, bo Bóg przyciąga nas do siebie, porywa nasze serca do góry, do siebie. I doświadczamy tam pokoju, piękna Jego miłości. Kontemplacja jest też przerażająca, bo obnaża naszą ludzką słabość, naszą niewystarczalność, trudności z pokonaniem Złego, który nas zwodzi. W modlitwie, w codziennej kontemplacji Boga otrzymujemy jednak moc Bożej miłości. Im więcej miejsca dajemy modlitwie, tym bardziej nasze życie ulega przemianie i ożywia je konkretna moc Bożej miłości”.

Na audiencji Papież skierował też szczególne pozdrowienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbywa się w tym tygodniu w Dublinie.

„Jest to sposobna okazja, by potwierdzić centralne miejsce Eucharystii w życiu Kościoła – stwierdził Benedykt XVI. – Jezus realnie obecny w Sakramencie Ołtarza wraz ze swą najwyższą ofiarą Krzyża daje się nam, staje się naszym pokarmem, aby upodobnić nas do siebie, by wprowadzić na w relacje ze sobą. Poprzez tę komunię jesteśmy też zjednoczeni między sobą, stając się jedno w Nim, członkami jedni drugich. Chcę was zachęcić, abyście łączyli się duchowo z chrześcijanami z Irlandii i całego świata, modląc się za przebieg Kongresu, aby Eucharystia zawsze była bijącym sercem w życiu całego Kościoła”.

Congregavit nos in unum Christi amor
http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________