Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Kult Najświętszej Krwi Chrystusa

Jan Paweł II
Kult Najświętszej Krwi Chrystusa
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 1 lipca 2001
  1. Dziś zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia.

    W dzisiejszej liturgii apostoł Paweł w Liście do Galatów stwierdza, że Ťku wolności wyswobodził nas Chrystusť (Ga 5, 1). Ta wolność ma bardzo wysoką cenę: jest nią życie, krew Odkupiciela. Tak! Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci.

    Krew Chrystusa jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. (...)

  2. Niech rozważanie ofiary Pana, zadatku nadziei i pokoju dla świata, będzie zachętą i bodźcem do budowy pokoju również tam, gdzie wydaje się on niemal nieosiągalny. Myślę dziś w sposób szczególny o Sri Lance, gdzie z okazji święta Matki Bożej z Madhu wspólnota katolicka gromadzi się na modlitwie w tym słynnym sanktuarium, aby błagać o upragniony dar pokoju. Stronom uwikłanym w tragiczny konflikt etniczny, który od prawie dwudziestu lat rodzi okrutną przemoc i gwałt w tym kraju, nie udaje się wejść na drogę dialogu i pojednania. Negocjacje to jedyna droga, która pozwoli stawić czoło poważnym problemom, stanowiącym podłoże obecnego konfliktu.

  3. Niech Maryja, Matka Tego, który swą krwią odkupił świat, błogosławi wytrwałe wysiłki tych, którzy w Sri Lance i w innych miejscach starają się tworzyć klimat bezstronności i odprężenia, niezbędny warunek zgody i pokoju.
W zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem,
który Krew Swoją wylał dla zbawienia świata,
a teraz w Eucharystii
uobecnia ofiarę całopalenia ku chwale Ojca,
zanośmy naszą modlitwę, wołając:
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Dla uczczenia Twego świętego Imienia,
prosząc o przyjęcie Królestwa Twojego
i zbawienie całego świata
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za wzrost Twojego Kościoła,
za Ojca świętego, za Biskupów, Kapłanów,
Zakonników i Zakonnice
oraz o uświęcenie całego ludu Twojego
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za nawrócenie grzeszników,
o całkowitą uległość Słowu Twojemu
i zjednoczenie wszystkich chrześcijan
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za rządzących państwami,
o kierowanie się moralnością w życiu publicznym
oraz o pokój i sprawiedliwość między wszystkimi narodami
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za uświęcenie pracy i cierpienia,
za ubogich, ułomnych, chorych i cierpiących
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za nasze potrzeby duchowe i doczesne,
w intencji naszych rodziców krewnych,
przyjaciół i nieprzyjaciół
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego,
za wszystkich zmarłych
oraz za nasze zjednoczenie z Chrystusem w chwale
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa.

Congregavit nos in unum Christi amor
http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________