Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Jesteśmy dziećmi Bożymi

"Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.." , codziennie zwracamy się do Boga w Modlitwie Pańskiej słowami "Ojcze Nasz " ale co to znaczy być dzieckiem Bożym? Najlepszy przykład co znaczy być dzieckiem dla swojego Ojca Niebieskiego dał nam Pan Jezus , uczy nas że na pierwszym miejscu musimy stawiać Pana Boga.
Jesteśmy dziećmi Bożymi dlatego, że Duch Święty poprzez sakrament Chrztu św, zjednoczył nas z Ojcem i Synem Bożym, Jezusem Chrystusem.
Tak jak każdy dobry ojciec kocha i troszczy się o swoje dzieci tak samo czyni Pan Bóg wobec każdego z nas. Każdego z nas uczynił swoim przybranym dzieckiem, każdego z nas adoptował, każdego z nas otoczył swoją miłością i oddałby za nas życie.
Wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Jednak dziecko może postępować wobec swojego Ojca na różne sposoby.Bycie Dzieckiem Bożym opiera się na dwóch podstawach, są to ufność Bogu i miłość do Boga. Ufając w miłość i opiekę Pana Boga  musimy też zawierzyć Mu swoje życie i przyjąć wolę Bożą. Miłość powoduje że człowiek pragnie czynić wszystko by Go uradować. Powinniśmy zatem kochać Chrystusa tak, jak On ukochał swojego Ojca.
Aby żyć jak dzieci Boga i umacniać swą miłość chrześcijanie potrzebują częstego przystępowania do sakramentów świętych, modlitwy, lektury Pisma św. , ponadto potrzebują pokuty szczególnie takiej która polega na wiernym wypełnianiu obowiązków które mogą przynieść korzyści bliźnim.
Postawmy sobie zatem jeszcze raz pytanie: czy rzeczywiście jestem dzieckiem Bożym?, czy swoim życiem staram się wypełniać nauki Chrystusa?
Skoro w sakramencie chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi, powinniśmy ustawicznie zbliżać się do doskonałości odzwierciedlającej doskonałość Ojca niebieskiego (por. Mt 5,48).

s Maria Genowefa od Męki Pańskiej z klasztoru sióstr Benedyktynek od Pokuty w Nantes we Francji


Congregavit nos in unum Christi amor
http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________