Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Urodziny Matki Bożej

Św. Maksymilian Kolbe
Z Macierzyństwa Bożego wypływają wszystkie łaski udzielone Najświętszej Maryi Pannie. Pierwsza z nich to Niepokalane Poczęcie.

A Ty Niepokalana, kim jesteś? Nie tylko stworzeniem, nie tylko dzieckiem przybranym, ale Matką Boża, i to nie przybraną tylko Matką, ale rzeczywistą Bożą Matką. I to nie jest tylko przypuszczenie, prawdopodobieństwo, ale pewność, pewność zupełna, dogmat wiary.

Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, prawdziwy Bóg, Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, jest Jej prawdziwym dzieckiem, Ona Jego prawdziwą Matką. Ona zachowując swe czwarte przykazanie, czci Matkę swoją, jest Jej czcicielem. Syn nie przestaje być synem swej matki nigdy, tak i Jezus na wieki będzie Jej Synem, a Ona na wieki Jego Matką. On Jej czcicielem na wieki. I On czcił Ją od wieków i czcić będzie na wieki. Patrzmy na najdoskonalszy nasz wzór- Jezusa. On, Bóg, Świętość sama, oddaje się Niepokalanej bez zastrzeżeń, staje się Jej dziecięciem, chce by Nim dobrowolnie kierowała przez trzydzieści la Jego ziemskiego życia. Czyż potrzeba nam lepszej zachęty?

Niepokalana nie jest tylko "służebnicą", "córką", "rzeczą", "własnością" itd. Boga, ale również Matką Boga! Tu już kręci się w głowie..., jak matka jest ponad dziećmi, a one mają stać się Nią...Ona jest Boga aż do tego stopnia, że staje się Jego Matką, a my pragniemy stać się matkami, które zrodzą we wszystkich sercach Niepokalaną.

Ona Matką i naszą, i... Boga. Gdzież więc Jej miejsce, a tym samym i nasze, Jej rycerzy, Jej własności? Przecież Ona naszą duszę przenika i kieruje wszechwładnie jej władzami.
Najważniejsze dzieło w ludzkości, to jest wydanie na świat i wychowanie Pana Jezusa, powierzył Pan Bóg Matce Najświętszej. Czyż więc może być porównanie Matki Najświętszej z innymi świętymi? Nie ma porównania.

Jeżeli czcią otacza się matkę człowieka sławnego, dobroczyńcy ludzkości, to jakąż czcią powinniśmy otaczać Matkę Syna Bożego! ... Jeżeli matka władcy wiele może u swego syna, to ileż może Matka Człowieka-Boga!...

Święta Matka Maryja nie dała Bóstwa Jezusowi Chrystusowi. Tylko Jego Ciało porodziła. Ale ten Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i zarazem prawdziwym człowiekiem, a ponieważ święta Matka Boża tego Boga-Człowieka poczęła i porodziła, jest całkowicie Matką Bożą. Cześć oddawana Maryi w Kościele katolickim jest rzeczą naturalną i bez dyskusji. Tylko u protestantów robią z tego trudności. Ale w ostatnich czasach i wśród protestantów tęsknota za Matką życia duchowego coraz więcej jest widoczna.
Niepokalana Święta Boża Rodzicielko - módl się za nami!

Congregavit nos in unum Christi
amor http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________