Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko

Nie można lepiej rozpocząć Nowego Roku jak wzywając imienia Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, to Ona, Matka Syna Bożego jest obecna w sposób dyskretny, wszędzie tam, gdzie jest jej Boski Syn. 

Witaj, Święta Boża Rodzicielko,
Ty wydałaś na świat Króla,
który włada niebem i ziemią na wieki wieków.
(Tekst liturgiczny Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki.
Antyfona na wejście – Seduliusz)
  
Na papirusie, pochodzącym z przełomu III i IV wieku, odnalezionym w Egipcie, utrwalona została antyfona: "Pod Twoją obronę". Modlitwa ta jest wyznaniem wiary w Boże Macierzyństwo NMP: "Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…".
 W modlitwie Zdrowaś Maryjo prosimy z wiarą: "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi…". W Litanii do Wszystkich Świętych oraz w Litanii Loretańskiej wyznajemy naszą wiarę modlitwą: "Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami". A w Godzinkach wyśpiewujemy prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi: "Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu/ Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu".
  W pobożności polskiej, już na początku chrześcijaństwa na naszych ziemiach, rozbrzmiewało uroczyste wyznanie wiary w Boże Macierzyństwo NMP: "Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja…". Do tego hymnu nawiązuje Juliusz Słowacki: "Bogarodzico! Dziewico!/ Słuchaj nas Matko Boża (Hymn "Bogarodzico"). Adam Mickiewicz w uroczysty sposób ujmuje tajemnicę Wcielenia: "Grom, błyskawica!/ Stań się, stało: /Matką dziewica,/ Bóg ciało!" ("Hymn na dzień Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi").
   Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi nas do wyznania wiary w Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Zbawiciel bowiem, Wcielony Syn Boży, "narodził się z Maryi Panny". Prawda ta skłania nas do postawy uwielbienia Pana Boga za Jego wspaniały plan zbawienia świata. Rodzi także nadzieję. Matka Syna Bożego jest także naszą Matką. 

Macierzyństwo Maryi i nasze synostwo 
  Otwarcie się Maryi na macierzyństwo stało się przyczyną Jej radości, ale też i naszej nadziei. Kościół zachęca nas, abyśmy na tajemnicę Nocy Betlejemskiej spojrzeli oczami Matki Chrystusa. To pomoże nam otworzyć się na Jezusa. Moment przyjęcia Boga, zaakceptowania Jego wkroczenia w naszą ludzką rzeczywistość oraz „urodzenie” Jezusa w nas – zwane „nowym narodzeniem” – jest naszym zbawieniem. Staramy się naśladować Maryję, która jako pierwsza przyjęła Jezusa do siebie i Jej przysługuje szczególna godność i wyniesienie ponad innych ludzi. Serce Maryi było zawsze dla Niego, było Jego sercem, bo zostało Jemu oddane na wyłączność.
   Maryja wszystkie sprawy zachowywała w swoim sercu i jako Matka wie o Nim wszystko. Bóg obdarował Maryję duchowym macierzyństwem obejmującym całą ludzkość. Ona staje się naszą Matką zgodnie z testamentem Jezusa: „Oto Matka Twoja, oto twój Syn”. Jesteśmy synami Maryi, bo ta, która zrodziła Syna, rodzi także i nas do wiary w Jej Syna. Ona jest najlepszą pośredniczką. 

Wchodzimy w nowy rok 
  Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Tego dnia życzymy sobie – posługując się słowami z czytania liturgicznego – aby Pan nam błogosławił i strzegł nas. „Niech Pan rozpromieni Oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje Oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. Wciąż świętujemy narodzenie naszego Pana, bo – choć jest to święto Maryi – trudno jest oddzielić Matkę od Syna. Wchodząc w nowy rok, wzywamy imienia Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, bo to Ona, Matka Syna Bożego, jest obecna przy Nim i przy nas – w sposób bardzo dyskretny. Za Jej pośrednictwem powierzamy się Jezusowi.
   Fiat Maryi jest dla nas wzorem przyjęcia Boga. Maryja żyje dla chwały Bożej i tego nas uczy. Życząc sobie nawzajem Bożego błogosławieństwa, powierzamy się także Maryi, która zawsze jest tam, gdzie Jej Syn.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________