Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Święta Boża Rodzicielka - pomoc w walce duchowej


<Maryja bowiem, obecna w Kościele jako Matka Odkupiciela, po macierzyńsku uczestniczy w owej „ciężkiej walce przeciw mocom ciemności”, jaka toczy się w ciągu całej historii ludzkiej.> Jan Paweł II ENCYKLIKA REDEMPTORIS MATER O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła. 

"Witaj, błogosławiona Dziewico, któraś przegnała przekleństwo. Witaj, Matko Najwyższego, Oblubienico łagodnego Baranka. Pokonałaś węża, zmiażdżyłaś mu głowę, kiedy z Ciebie zrodzony Bóg go unicestwił... Olśniewająca Gwiazdo wschodu, która odpierasz cienie zachodu. Jesteś jutrzenką, która poprzedza słońce, dniem, który nie zna nocy... Proś Boga, który się z Ciebie narodził, by odpuścił nam grzech, a kiedy nam przebaczy, dał łaskę i chwałę" Piotr Czcigodny (†1156) 

O, jaką siłę mają czciciele tej wielkiej Pani, jaką moc do przezwyciężenia wszystkich pokus szatańskich! Maryja jest ową wieżą, o której mowa w Pieśni nad pieśniami: Szyja twoja jak wieża Dawidowa, warownie zbudowana; tysiąc tarcz na niej zawieszono, wszystką broń walecznych (Pnp 4, 4). Maryja dla tych, którzy Ją kochają i do Niej się o pomoc w walkach uciekają, jest silną wieżą, mocno obwarowaną. W Niej znajdują oni wszelkiego rodzaju tarcze i broń do walki z piekłem. św. Alfons Maria de Liguori (+1787) Wysławianie Maryi. 

"Przerażające jest dla złego ducha wzywanie Jej (Maryi) imienia, pozdrawianie Jej oraz oddawanie Jej chwały." św. Jakub de Voragine (†1298)
  
"[Maryjo] Pokonam wszystkich nieprzyjaciół mając jako puklerz Twoją protekcję i Twoją wszechmocną pomoc". Kosma z Jerozolimy (VIII w.) 

Chociaż szatan skusił Ewę, a wraz z nią upadł też Adam, to jednak Bóg dał im nie tylko zbawienie w ciele nasie­nia Niewiasty, który śmiercią podeptał śmierć [Z troparionu święta Paschy: Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał], ale dał nam także wszystkim w Niewieście, zawsze Dziewicy Bogurodzicy Marii, która starła w sobie samej i ściera w całym rodzaju ludzkim głowę węża, nieodstępną Orędowniczkę przed Synem swoim i Bogiem naszym, nie do zawstydzenia i nie do zwyciężenia wstawienniczkę nawet za najgorszych i pozbawionych nadziei grzeszników. Z tego powodu Matka Boża nazywana jest Raną Biesów, gdyż szatan nie ma możliwości zgu­bienia człowieka, jeśli tylko sam człowiek nie odstąpi od przebywania pod opieką Bożej Matki. św. Serafin z Sarowa (+1833) 

Po grzechu pierworodnym Bóg zwraca się do węża, który symbolizuje szatana, przeklina go i wypowiada obietnicę: «Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, / pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: / ono ugodzi cię w głowę, / a ty ugodzisz je w piętę» (Rdz 3, 15). Jest to zapowiedź odwetu: szatan w początkach stworzenia wydaje się być górą, ale przyjdzie Syn niewiasty, który zmiażdży mu głowę. I tak za pośrednictwem potomstwa kobiety sam Bóg zwycięży, zwycięży dobro. Tą kobietą jest Maryja Dziewica, z Niej narodził się Jezus Chrystus, który przez swoją ofiarę raz na zawsze pokonał dawnego kusiciela. Dlatego tak liczne obrazy i figury Niepokalanej przedstawiają Ją, jak depcze węża, który jest pod Jej stopami. Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 8 grudnia 2009
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________