Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm


Za akt wandalizmu, dokonany na Twoim Matczynym i Królewskim Obliczu w Kaplicy Jasnogórskiego Obrazu

– przepraszamy CięMatko nasza Jasnogórska!
Matko z Dzieciątkiem na ręku, która poprzez swój święty Obraz obecna jesteś w każdej chwili naszego życia, niosąc nam otuchę i moc w doświadczeniach, kłopotach i trudach codziennych

– przepraszamy CięMatko nasza Jasnogórska!

DZIŚ zwracam się do Ciebie, o Matko Niebieska, by złożyć ci
ZADOŚĆUCZYNIENIE I WYNAGRODZENIE ZA ZNIEWAGĘ WYRZĄDZONĄ TOBIE W JASNOGÓRSKIM OBRAZIE.

Tak wielu ludzi okazuje Ci obojętność, oziębłość, niewdzięczność, a nawet odpychającą wrogość. Tak wielu ludzi sprzeciwia się Twemu uprzywilejowaniu w porządku łaski. Tak wielu obraża i znieważa Cię, zasmucając Ciebie i Twojego Boskiego Syna. W NIM I Z NIM CHCĘ ODDAWAĆ CI CHWAŁĘ, CZEŚĆ I UWIELBIENIE, I ZŁOŻYĆ GO W TWOIM ZRANIONYM SERCU, BY JE UKOIĆ I USZCZĘŚLIWIĆ. Ten strumień miłości, który wylewa się z Jego Boskiego Serca, niechaj rozpłynie się w Twoim Sercu. Niech Cię całą wypełni i rozraduje, pozwalając zapomnieć o wszystkich tych niesprawiedliwościach, które kiedykolwiek wyrządzili Ci ludzie. TO BOSKIE SERCE NIECH SIĘ STANIE DLA CIEBIE ZADOŚĆUCZYNIENIEM, WYNAGRODZENIEM, AKTEM CZCI I ODDANIA, I NIGDY NIE WYCZERPANYM ŹRÓDŁEM UKOJENIA.

O Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, składaj nieustannie Trójcy Świętej w ofierze to Najświętsze Ciało i Najdroższą Krew Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, za ZBAWIENIE ŚWIATA, BY GNIEW BOŻY ZOSTAŁ UŚMIERZONY I BY ZOSTAŁO ZŁOŻONE ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA WSZYSTKIE GRZECHY NASZEGO NARODU. AMEN.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________