Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm
za zezwoleniem

9.12.2012

Anioł: "Wiedz, drogie dziecko, że jest to znak dla was. Bóg dopuścił do tego wydarzenia, by pokazać wam wszystkim, że wasza Miłość do Maryi – Królowej waszego narodu ma swoje źródło w Chrystusie. Czcicie Maryję jako Królową a Jej Boski Syn nie może nosić tytułu Króla tego narodu?
            Nienawiść do Maryi ujawnia się publicznie. Publicznie Chrystus jest także odrzucany. Skoro Maryja weszła w historię waszego narodu, to cierpi wraz z tymi, którzy oddali się Jej na własność. Jest wierna i stoi zawsze po stronie uciśnionych, prześladowanych i ubogich. Módl się."

Jak przekazał Anioł to już druga profanacja. Nienawiść do Maryi ujawnia się publicznie. Publicznie Chrystus jest także odrzucany. Kiedy wyrzucano krzyż z Krakowskiego Przedmieścia wierna garstka broniła jego godności. Dzisiaj słyszymy z ust kapłańskich, że nie należy wieszać krzyża w sejmie, gdyż mógłby denerwować p. Palikota. To nie krzyża powinniśmy się pozbywać w parlamencie, lecz może pana P.
Bóg nie przestaje udzielać naszemu narodowi znaków. Lecz właśnie ten ostatni akt wandalizmu powinien ruszyć polskie sumienia. Obrażono i znieważono Matkę - Królową Narodu Polskiego. Matka Króla jest wszędzie tam, gdzie jest Król. Może właśnie ten ból Matki jest potrzebny, by pokazać, że i Ona chce widzieć swojego Syna na Tronie w narodzie polskim.


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________