Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, to wyrzeczenie się złego ducha i wyznanie wiary. Komunia św. jest czytelnym znakiem, że w naszych duszach dokonało się, i wciąż w nich trwa zmartwychwstanie i rozbrzmiewa tam wspaniałe, radosne Alleluja.

Za Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych według jakiejkolwiek zatwierdzonej formuły (zawierającej wyrzeczenie się grzechu; tego wszystkiego, co prowadzi do zła; wyrzeczenie się Szatana; wyznanie wiary w Boga Trójjedynego np. przez odmówienie Wierzę w Boga) wierni uzyskują odpust cząstkowy pod zwykłymi warunkami.

Całym sercem pozdrawiamy Cię nasz najmilszy Zbawicielu w ten niedzielny poranek i wielbimy Twoje chwalebne Zmartwychwstanie. Spraw, niech cotygodniowe przeżywanie tej tajemnicy Zmartwychwstania wpłynie na pogłębienie naszej wiary, nadziei i miłości oraz na doskonalsze zjednoczenie się z Tobą. Dziękujemy Ci za łaskę chrztu świętego przez który i my zmartwychwstaliśmy dla Ciebie. O Zbawicielu, nasz Królu i Panie, oto teraz każda z nas odnowi święte przymierze z Tobą na chrzcie zawarte.

Panie Jezu Chryste uznaję Cię za Króla Wszechświata. Wszystko cokolwiek zostało stworzone, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nade mną wszystkie Twoje prawa. Odnawiam moje przymierze zawarte z Tobą przy chrzcie świętym.

Wyrzekam się grzechu i szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła. Przyrzekam żyć w wolności dziecka Bożego, a nade wszystko zobowiązuję się działać w tym kierunku, aby zatriumfowały prawa Twojego Królestwa, Królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Zgromadzenie Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________