Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[227] 6 luty 2013

___________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej
___________________________________________________________

[…] Wzywajcie pomocy Józefa. Jednym z przywilejów, które otrzymał, jest potężna moc przeciwko złym duchom.  On jako człowiek przezwyciężył wszystkie pokusy i pożądliwości, co stało się porażką dla szatana. Dlatego diabeł oraz wszystkie złe duchy lękają się Go i drżą przed Nim. Także w tym przywileju, danym Józefowi, Bóg czyni Go wzorem i przykładem walki z pokusami i ludzkimi namiętnościami. […]
MATKA BOŻA: «W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, Człowiecze. Pozdrawiam was, Moje drogie ziemskie dzieci. Przynoszę wam Miłość Mojego Boskiego Syna i ofiarowuję Moje Macierzyńskie wstawiennictwo dla umocnienia waszych serc w waszej codziennej walce i zmaganiach.
     Drogie dzieci, pokładajcie ufność w Bogu, choć w danej chwili nie musicie rozumieć wszystkiego. Zawierzcie wasze czyny, myśli i pragnienia Stwórcy, który wszystko o was wie, w najdrobniejszych szczegółach zna wasze myśli i zamiary. Uczcie się od Mojego Oblubieńca, Józefa, takiego zawierzenia i takiego zaufania, jakie On okazał wobec planu Bożego. Nie znał tego planu, a mimo wszystko poddał się prowadzeniu w wierze. Naśladujcie Józefa i nie tylko powierzajcie Jego wstawiennictwu swoje troski, ale również proście Go, aby wypraszał wzrost waszej wiary. Skoro Mój Syn wyraził zatroskanie o to, czy znajdzie wiarę, gdy powróci na ziemię – to wy już teraz wyjdźcie Mu naprzeciw, okazując całym swoim życiem waszą głęboką wiarę. Samo zewnętrzne wyznanie wiary już nie wystarczy: dziś trzeba takiego wyznania wiary, które będzie potwierdzeniem waszej gotowości służenia Mojemu Boskiemu Synowi.
     Wstawiennictwo Mojego Oblubieńca otrzymało tak wielkie przywileje, że Jego modlitwa, opieka i obrona są znakiem skuteczności Jego posłannictwa w Kościele Mojego Boskiego Syna. Mój Oblubieniec może wyprosić wszystko przed tronem swojego przybranego Syna dla tych, którzy pragną wytrwać do końca i stać się świadkami Prawdy.  
       Tak, Moje dziecko i Moje kochane dzieci, Józef był prawdziwym świadkiem wiary, która wymagała od Niego bezgranicznej ufności i głębokiego zawierzenia. Proście Go o tę łaskę, a zobaczycie, jaką obfitość darów może wyprosić dla was Józef – Mój Przeczysty Małżonek.
     Również Święta Matka Kościół niech nie zapomina zwracać się do Niego o pomoc. Józef jest przecież Patronem Kościoła – szczególnie Kościoła walczącego i prześladowanego. Jest On tym, który z polecenia Bożego wyprowadził Naszą Rodzinę do Egiptu, by nas ochronić  przed okrucieństwem Heroda.
     Dzisiaj, Moje kochane dzieci, wielu jest takich Herodów, którzy ze świadomą nienawiścią prześladują Mistyczne Ciało Mojego Boskiego Syna. Czynią to z tego samego powodu, co niegdyś Herod, a później faryzeusze: ze strachu przed utratą ziemskiej władzy i z coraz większej nienawiści do Chrystusa, Mojego Boskiego Syna. Trud, poświęcenie, a przede wszystkim wiara Józefa, były doskonałym aktem posłuszeństwa woli Bożej. Słowo, które stało się Ciałem, weszło w pełni w historyczny czas, przez co Ojciec Niebieski chciał ukazać, że życie z Jezusem i dla Jezusa wymaga gotowości oraz poświęcenia. Również dziś, Moje kochane ziemskie dzieci,  przykład Józefa jest znakiem dla Kościoła i dla was, że obrona Mojego Syna i wierność Jego Ewangelii wymaga ofiary i dawania pełnego świadectwa wiary.
    Pielęgnujcie w waszych sercach nabożeństwo do Mojego Przeczystego Oblubieńca. Nie ulegajcie zwątpieniu ani jakiejkolwiek rozpaczy. Prześladowanie, niezrozumienie w oczach świata, oszczerstwa i kłamstwa niech będą dla was wszystkich, którzy prawdziwie chcecie służyć Mojemu Synowi i Mnie, umocnieniem i nadzieją. Bóg, który zna przecież zamiary serc, wynagrodzi w swoim czasie każdą nieprawość wyrządzoną tym, którzy Go szczerze miłują.
      Moje dzieci, wzywajcie pomocy Józefa. Jednym z przywilejów, które otrzymał, jest potężna moc przeciwko złym duchom.  On jako człowiek przezwyciężył wszystkie pokusy i pożądliwości, co stało się porażką dla szatana. Dlatego diabeł oraz wszystkie złe duchy lękają się Go i drżą przed Nim. Także w tym przywileju, danym Józefowi, Bóg czyni Go wzorem i przykładem walki z pokusami i ludzkimi namiętnościami.
       Rozważajcie Moje słowa, kochane dzieci, a Ja wam błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 


Święty Józefie, pełen Miłości, potężny Obrońco Kościoła, Spojrzyj na wielkie utrapienia Oblubienicy Jezusa Chrystusa i ogromną potrzebę tak wielu dusz. Przychodź na pomoc im wszystkim wraz z Jezusem i Maryją, z Aniołami i Świętymi. Pomieszaj plany bezbożnikom i zapal serca wierzących żarem Ducha Świętego, aby wolno i otwarcie Wyznawali Jezusa, walczyli i zwyciężali dla Królestwa Niebieskiego. Amen


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________