Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Ksiądz Arcybiskup Dzięga o abdykacji papieża Benedykta XVI

Papież, który głosił cały czas Jezusa z Nazaretu, teraz nam wszystkim przypomina: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. Rozpoczynający się Wielki Post to wezwanie do wielkiego szturmu modlitewnego za Kościół i za wiarę w świecie
Spekulacje, szum medialny, podejrzenia – to nie ma nic wspólnego z chrześcijańską odpowiedzią na decyzję Ojca Świętego o rezygnacji z urzędu. – Benedykt XVI prowadzi nas i wzywa w Roku Wiary i u progu Wielkiego Postu do medytacji i czuwania z Jezusem. Mamy upaść na kolana i błagać Pana Boga za Kościół, za wiarę w świecie – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. – Ojciec Święty, zapowiadając swoje ustąpienie u progu Wielkiego Postu, bardzo czytelnie oddaje nas w dłonie Chrystusa, który jest Głową Kościoła. On nam wskazuje: wsłuchajcie się w Chrystusa, bo to Jego słowo, Jego moc przemienia nas i ratuje świat –dodaje.
Bardzo wymowna w tym kontekście jest data i godzina zakończenia papieskiej posługi przez Benedykta XVI. 28 lutego br. to czwartek, przeddzień pierwszego piątku miesiąca. – W moim osobistym odbiorze Ojciec Święty – wskazując na godz. 20.00 – wskazuje na Godzinę Ogrójca, gdy Chrystus prosił apostołów: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe” – zwraca uwagę ks. abp Dzięga. Przypomina, że apostołowie jednak posnęli i to jest przestroga dla nas. Papież, który głosił cały czas Jezusa z Nazaretu, teraz nam wszystkim na nowo przypomina: „Czuwajcie i módlcie się”.
Wymowne jest, że ostatnią celebracją liturgiczną Benedykta XVI jako Papieża będzie dzisiejsza Liturgia Środy Popielcowej, która wprowadza nas w Wielki Post. Czas ten staje się w tym roku zarówno przygotowaniem do obchodów Wielkanocy, jak i wielką modlitwą w intencji ustępującego Następcy Świętego Piotra oraz o dobry wybór nowego, który poprowadzi Kościół przez kolejne lata. Podkreśla to ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który zwraca też uwagę, że sytuacja, w jakiej się obecnie znaleźliśmy, „to zobowiązanie do ufnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego i w intencjach całego Kościoła”. – Kościół ma trwać przy Chrystusie, i to trwać na kolanach, wtedy jest bezpieczny. A jednocześnie ma głosić światu Zmartwychwstałego – wtedy jest wierny – akcentuje również ks. abp Andrzej Dzięga. – Tylko prawda i miłość przynoszą najpiękniejsze owoce. O modlitwie w intencji Benedykta XVI zapewniło wczoraj w specjalnym telegramie przesłanym do Watykanu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. „Tobie, Ojcze Święty, wyrażamy wdzięczność zwłaszcza za ogłoszenie błogosławionym Jana Pawła II, za pielgrzymkę do naszej Ojczyzny – jedną z pierwszych, za Twoją miłość do wszystkich Polaków, żyjących w kraju i rozsianych poza jego granicami, a także za trud mówienia do nas po polsku. Modlimy się w Twojej intencji w całej Polsce, zwłaszcza na Jasnej Górze, by Bóg zachował Cię w zdrowiu i wspierał swą łaską” – napisali księża biskupi z przewodniczącym KEP ks. abp. Józefem Michalikiem na czele.
Rozmodlona Polska w łączności ze swoją Królową na Jasnej Górze ma dziś wielką misję do spełnienia. To zadanie otoczenia modlitwą całego Kościoła, bo od tego, co się wydarzy w Wielkim Poście, od wyboru nowego Następcy Świętego Piotra, w dużym stopniu zależy przyszłość wiary, także w naszej Ojczyźnie. W świecie, w którym toczy się bitwa o duszę człowieka, takie tradycyjne praktyki wielkopostne, jak modlitwa, post, jałmużna, to nasz wielki oręż. Bądźmy pewni, że Benedykt XVI nie pozostanie nam dłużny. – Będzie dalej służył Kościołowi przez modlitwę. Stanie się zakonnikiem, mieszkając w klasztorze na Watykanie. Pozostaniemy razem z nim – zapewnia ks. abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________