Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[249] 8 czerwca 2013

8 czerwca 2013
Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi
 _____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________ 

MATKA BOŻA: «Pisz, Człowiecze. Schyl głowę i przyjmij moje matczyne błogosławieństwo: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Moje drogie dzieci, przesyłam wam moje matczyne błogosławieństwo, płynące z głębi mojego Niepokalanego Serca. Zapowiedziany czas Tryumfu mojego Serca rozpoczął się już w sercach tych wszystkich moich dzieci, które poświęciły się mojemu Sercu i co dzień pielęgnują to poświęcenie, według prośby, którą wyraziłam w Fatimie. Tryumf mojego Serca rozpoczyna się w sercach tych moich dzieci, które pragną do końca wytrwać przy moim Boskim Synu – aby każde z nich mogło być gotowe na objawienie się Jego Chwały.

Moje dzieci, jeśli prawdziwie chcecie wytrwać przy krzyżu i być świadkami zmartwychwstania Prawdy, powinniście, w obecnie toczącej się walce duchowej, z całą odpowiedzialnością i zaangażowaniem stawać po stronie mojego Boskiego Syna. Pamiętajcie, że objawienie się Chwały mojego Syna ukaże całej ludzkości prawdziwy obraz grzechu – jakim on jest i jak bardzo przez to obrażany jest Bóg. Każdy otrzyma łaskę poznania światła i ciemności – będzie to głębsze poznanie, w jednym czasie, zarówno Bożego Miłosierdzia, jak i Bożej Sprawiedliwości. 

Wasze poświęcenie się mojemu Niepokalanemu Sercu oznacza nie tylko wasze zawierzenie i zaufanie Bogu, lecz również pozwala wam czerpać z naczynia Ducha Świętego, którym jest moje Niepokalane Serce. W moim Sercu uczycie się teraz kształtowania i przemiany ducha. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca jest objawieniem Kościołowi i całej ludzkości mojego macierzyństwa w Duchu Świętym, który dokonuje przemiany oraz uświęca i przemienia oblicze ziemi. Te moje dzieci, które wytrwają w Wieczerniku mojego Niepokalanego Serca, przygotowuję już teraz, aby stały się moimi małymi apostołami, którzy poprzez łaskę mojego Syna i z moją pomocą będą nieść pokój i prawdziwe świadectwo wiary. Tryumf mojego Serca ukaże się też w sposób widoczny, gdyż Duch Święty, który mieszka w moim Niepokalanym Sercu, sprawi, że nastąpi wielki znak: ludy i narody będą się nawracać. Będziecie świadkami wielkich nawróceń, nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników. Lecz wpierw musi przyjść oczyszczenie, a także ukazać się światło prawdy, w którym ludzkość będzie musiała opowiedzieć się, po czyjej stoi stronie.

W znaku Niewiasty Obleczonej w Słońce przychodzę do moich dzieci, do Kościoła mojego Boskiego Syna, aby wypełnić Jego Wolę i aby moje Niepokalane Serce przygotowało i objawiło Jego przyjście w Chwale.

Moje zaproszenie do modlitwy, do pokuty i zadośćuczynienia, a także do poświęcenia się mojemu Niepokalanemu Sercu, jest zatem planem i wolą Bożą! Wymaga ono od was, Moje kochane dzieci, poświęcenia i odwagi. Zaufajcie prowadzeniu przez Ducha Świętego i czyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam mówi i przekazuje, a przede wszystkim żyjcie Jego Ewangelią i dawajcie żywe świadectwo Jego słowom. Tryumf mojego Niepokalanego Serca to także łaska ratowania dusz i nawrócenia dla wielu, wielu grzeszników. Dlatego proszę was, abyście pomogli mi ratować dusze grzeszników poprzez wasze ofiary. W moim Niepokalanym Sercu dotykacie tajemnicy krzyża i w nim odnajdziecie tajemnicę zmartwychwstania. W waszej wierze i zaufaniu bądźcie jak apostoł Andrzej, który zawołał do swojego brata Szymona: „Znaleźliśmy Mesjasza!” [1]. Trwajcie zatem na modlitwie, Moje kochane dzieci, trwajcie przy Moim Boskim Synu w adoracji, aż przyjdzie, by objawić swoją Chwałę i posłać was, abyście dali świadectwo o Jego Miłosierdziu. Nie dajcie się zastraszyć złu, które co prawda pokazuje swoją potęgę, ale moim dzieciom nie może nic uczynić. Chociaż stworzyło całe systemy i zwiodło całe społeczeństwa i narody, to nie może nic uczynić tym, którzy należą do mojego Boskiego Syna i poświęcili się mojemu Niepokalanemu Sercu. Diabeł-smok chce odebrać wam nadzieję, chce pokazać, że jest „panem” tego świata, abyście się go bali. Bądźcie jednak spokojni i nieugięci w walce, gdyż on tylko syczy jak wąż, lecz wasza wiara, wasze zaufanie i poświęcenie mojemu Niepokalanemu Sercu pozbawia go jadu.

Dlatego w tym tak trudnym czasie, w którym całe stworzenie przeżywa bóle rodzenia i tęsknotę za przywróceniem porządku Bożego, przynoszę wam, mimo wszystko, orędzie nadziei i pokoju. Pomimo duchowej walki [2] pamiętajcie, że ostateczne zwycięstwo należy do Boga i w tym zwycięstwie zawarty jest Tryumf mojego Niepokalanego Serca.

Rozważajcie moje słowa, a Ja wam błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

[1] J 1,41
[2] Tzn. walcząc ze złymi duchami

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________