Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[253] 16 lipca 2013


16 lipca 2013
Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel
 _____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________

Noście na sobie mój macierzyński płaszcz jako znak mojej macierzyńskiej miłości i opieki. Noście go z głęboką i żywą wiarą, a ja wyproszę wam potrzebne łaski, które trzymam w moim Niepokalanym, macierzyńskim Sercu. Pamiętajcie, że samo noszenie szkaplerza nie zagwarantuje wam życia wiecznego, jeśli nie ma w was wiary w opiekę i Opatrzność Bożą. Gdy całym sercem pragniecie schronić się pod mój matczyny płaszcz, to starajcie się też o to, aby stać się godnymi mych obietnic, pracując nad waszą wewnętrzną przemianą i dążąc do doskonałości..

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze!

   Pozdrawiam was, moje kochane ziemskie dzieci, i przesyłam wam moje matczyne błogosławieństwo dla umocnienia waszej wiary, nadziei i miłości. Bądźcie dla siebie nawzajem umocnieniem i ćwiczcie się w cierpliwości, by nosić brzemiona jedni drugich.

   Kochane dzieci, dzisiaj przychodzę do was w znaku Karmelu – jako Gwiazda Morska, pragnąca wskazać wam drogę i światło poprzez burze i nawałnice, przez które przechodzicie podczas waszej ziemskiej wędrówki.

   Zaufajcie mi, moje małe dzieci, i zawierzcie mi wasze troski, kłopoty oraz przeciwności. Pragnę was zapewnić, że jestem przy was i chcę was prowadzić drogą uświęcenia i świętości. Starajcie się o świętość, moje dzieci – każdy według swojego stanu – a w ten sposób wypełnicie Wolę Bożą względem was. Starajcie się o doskonałość i zaufajcie Opatrzności Bożej, która prowadzi was po pewnej drodze. Zaufajcie Duchowi Świętemu i proście Go o potrzebne wam dary i łaski. Nabierzcie odwagi w wasze serca – takiej odwagi, abyście mogli dawać świadectwo mojemu Synowi, Kościołowi i sobie nawzajem. Nie szukajcie podziałów, lecz jedności i wewnętrznego pokoju, a Duch Święty udzieli wam wewnętrznej siły, abyście z każdym dniem wzrastali w łasce.

   Kochane dzieci, nie dajcie się zwodzić obietnicom szatana, nie szukajcie „pocieszenia” w tym, co ziemskie i przemijające, lecz starajcie się o to wszystko, co nie przemija i co stanowi prawdziwe źródło pocieszenia.

   Już wkrótce mój Boski Syn objawi swoją chwałę i zajaśnieje Jego sprawiedliwość nad mieszkańcami ziemi. On jest wschodzącym Słońcem, które rozproszy ciemności. Duch Święty, który mieszka w moim Niepokalanym Sercu, odnowi oblicze ziemi swoim oczyszczającym ogniem. Podobnie jak Bóg wysłuchał modlitwy Eliasza i pokazał, że jest jedynym Bogiem, tak teraz mój Boski Syn objawi swoją chwałę i moc, aby pokonać współczesnych fałszywych proroków oraz tych wszystkich, którzy służą bestiom i ich wysłannikom. Nadchodzi czas bezpośredniej interwencji Boga, dlatego czuwajcie i bądźcie roztropni, a jednocześnie pewni, że zwycięstwo należy do Boga, który pokona swoich wrogów.

   Noście na sobie mój macierzyński płaszcz jako znak mojej macierzyńskiej miłości i opieki. Noście go z głęboką i żywą wiarą, a ja wyproszę wam potrzebne łaski, które trzymam w moim Niepokalanym, macierzyńskim Sercu. Pamiętajcie, że samo noszenie szkaplerza nie zagwarantuje wam życia wiecznego, jeśli nie ma w was wiary w opiekę i Opatrzność Bożą. Gdy całym sercem pragniecie schronić się pod mój matczyny płaszcz, to starajcie się też o to, aby stać się godnymi mych obietnic, pracując nad waszą wewnętrzną przemianą i dążąc do doskonałości. Mój matczyny płaszcz jest dla was ochroną przed atakami złego ducha i niszczy jego moc, skierowaną przeciwko wam. Dlatego bądźcie pewni, że nosząc szkaplerz, jesteście pod szczególną opieką mojego Serca.

       Kocham was, moje dzieci, i dziękuję wam za każdy gest waszej miłości do mojego Syna i do mnie. Przyjmijcie moje macierzyńskie błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________