Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[252] 13 lipca 2013

13 lipca 2013
Wspomnienie Róży Duchownej
 _____________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii księdza doktora teologii dogmatycznej
____________________________________________

Nadchodzi czas przemiany i odnowy – czas pojednania całego stworzenia ze swoim Stwórcą. Zanim to jednak nastąpi, mój Boski Syn objawia całemu Kościołowi i całemu światu moje matczyne, przebite mieczem Serce.

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze! Przekazuj moje słowa, które przynoszę moim dzieciom w imieniu mojego Syna, aby umacniać nasze dzieci i przynosić im łaski potrzebne do ich wzrostu w wierze.
   Moje kochane dzieci, tak często przychodzę do was i przekazuję wam moje matczyne słowa, aby nieustannie przypominać wam, że Bóg jest miłością i pragnie, abyście powrócili do Niego i każdego dnia nawracali wasze serca. Przychodzę do was z polecenia Bożego, by umocnić was i przygotować na objawienie Chwały mojego Boskiego Syna. To wydarzenie będzie szczególnym działaniem łaski Ducha Świętego, który przypomni światu o grzechu i ukaże Bożą sprawiedliwość. Dlatego moje wezwanie do pokuty, do modlitwy i do zadośćuczynienia jest przez cały czas aktualne i naglące. 
   Nadchodzi czas przemiany i odnowy – czas pojednania całego stworzenia ze swoim Stwórcą. Zanim to jednak nastąpi, mój Boski Syn objawia całemu Kościołowi i całemu światu moje matczyne, przebite mieczem Serce.
   Dziś pragnę wam przypomnieć, moje kochane dzieci, trzy słowa, które są moim wezwaniem, nieustannie kierowanym do ludzkości podczas ostatnich dwóch stuleci: 

MODLITWY! WYNAGRODZENIA! POKUTY! 

Słowa te nie są prywatnym wezwaniem, lecz wynikają z mojej matczynej troski i mojego posłannictwa wobec całego Kościoła i całej ludzkości, jakie otrzymałam od mojego Syna.
 Utrata dusz, oziębłość, bunt przeciwko Bogu stały się tak powszechne, że całe stworzenie znalazło się w niebezpieczeństwie śmierci. Bóg jednak nie pozwoli, aby Jego dzieło – stworzenie – miało podzielić los szatana i diabła, dlatego objawia swój plan ratunku i odnowy przez moje matczyne Serce. To właśnie dlatego posyła mnie do ludzkości, abym przygotowywała i gromadziła moje potomstwo w moim Niepokalanym Sercu i aby objawić tryumf mojego Niepokalanego Serca, w którym każdy miecz boleści zamieni się w zakwitającą różę, tak iż cała ludzkość pozna harmonię i porządek rzeczy ustanowiony przez Stwórcę. 
  Ponieważ Bóg pragnie zamanifestować swoje zwycięstwa, w tych czasach ostatecznych, poprzez tryumf mojego Niepokalanego Serca, dlatego swoją Ojcowską miłość wobec całego stworzenia okazuje przez moje macierzyństwo, a także poprzez łaski i przywileje, jakich udzielił mi – swojej pokornej służebnicy – abym mogła przekazywać je dalej wszystkim tym, którzy o nie proszą. Wybrał mnie na Matkę Łaski Bożej, i jako Matka przekazuję ją moim dzieciom. Przyjmijcie ode mnie, moje kochane dzieci, tę łaskę „zakwitającej róży”, aby w was mogła rozkwitać wiara, miłość do mojego Boskiego Syna oraz nadzieja na prawdziwe szczęście w niebie. Wraz ze mną uwielbiajcie Boga każdego dnia za Jego Mądrość, Potęgę i Miłosierdzie, których mi udzielił [1], a ja obiecuję wam łaskę wytrwania w dobrym oraz ratunek i pomoc w niebezpieczeństwach duszy i ciała. 
   Kocham was, moje małe dzieci, i przytulam do mojego Serca. Przyjmijcie moje błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».
_______________________


[1] Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo 
Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za potęgę udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo.....
Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za mądrość udzieloną Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo.....
Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za słodycz i miłosierdzie udzielone Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo..... 
Przez odmawianie codziennie, rano i wieczór, trzech Zdrowaś Maryjo ku czci wielkich przywilejów Matki Bożej, to jest Jej Potęgi, Mądrości i Miłosierdzia, uzyskuje się nie tylko łaskę wytrwania w dobrym aż do końca, to jest łaskę dobrej śmierci, ale także łaskę zachowania czystości i nabycia cnót oraz łask, jakich dla siebie potrzebujemy. Liczne łaski nawrócenia, odzyskania zdrowia i inne, otrzymane zostały przez odmawianie trzech Zdrowaś Maryjo.

Jeżeli więc pragniemy przyczynić się do jeszcze większej czci tej najlepszej Matki - jeżeli pragniemy spełnić Jej życzenie - jeżeli chcemy uzyskać bezcenną łaskę wytrwania w dobrym aż do końca i dobrej śmierci - jeżeli na koniec pragniemy nabyć inne potrzebne nam cnoty i łaski: odzyskać zdrowie, uprosić grzesznikom nawrócenie, pomoc Bożą w każdej potrzebie, ratunek w niebezpieczeństwie - odmawiajmy codziennie polecone przez Bogarodzicę trzy Zdrowaś Maryjo, a Matka Boża Potęgą swoją zachowa nas od złego, Mądrością swoją napełni nas i nauczy żyć cnotliwie, a przez swe Miłosierdzie uprosi nam odpuszczenie win naszych i wyjedna zbawienie oraz szczęśliwą wieczność.

Historia Nabożeństwa ----> Trzy Zdrowaś Maryjo

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________