Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[255] 2 sierpnia 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej 
____________________________________ 
2 sierpnia 2013
Matki Bożej Anielskiej
 

Dbajcie, moje kochane dzieci, o życie w łasce uświęcającej, o uświęcenie waszych dusz przez sakramenty święte, pamiętając, że wasze czyny stają się święte, gdy wasza dusza jest uświęcona obecnością i działaniem Boga. Gdy jesteście w stanie łaski, nikt ani nic nie może wam zaszkodzić, napełnić was lękiem czy niepewnością.

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze!
Pozdrawiam was, moje kochane ziemskie dzieci, i przytulam was do mojego matczynego Serca, pełnego miłości i współczucia dla każdego z was. Przychodzę do was z moim ochronnym płaszczem miłości i posyłam wam oddane mi hufce anielskie, aby was strzegły, broniły przed wszelkim złem i prowadziły po drodze zbawienia.

   Bądźcie pewne, moje dzieci, że w waszej walce i w waszych zmaganiach nie jesteście sami. Warunkiem waszego zwycięstwa jest wierność, odwaga i zaufanie. Bądźcie wierni waszej wierze, abyście się stali prawdziwymi świadkami tego wszystkiego, co pochodzi od Boga. W świecie, który odrzuca Boga, wy jesteście światłem; jesteście żywymi pochodniami, jeśli trwacie w Chrystusie, moim Boskim Synu. I choć świat was nienawidzi, to wy bądźcie pewni, że Bóg jest z tymi, którzy Go miłują.

   Bądźcie odważni, gdyż dawanie świadectwa wymaga męstwa. Proście Ducha Świętego o ten dar, szczególnie teraz, gdy wzmagają się prześladowania nie tylko z powodu wiary, ale także ze względu na sposób jej wyrażania. W świecie szerzącym fałszywą tolerancję wy pozostańcie świadkami prawdy. Nie bójcie się, że zostaniecie odrzuceni czy wyśmiani. Bóg w swoim czasie upomni się o sprawiedliwość dla was. Świadectwo niekoniecznie ujawnia się od razu – ono przynosi owoc, ale tylko dojrzały owoc daje dobry smak. Podobnie jak drzewo życia, przynoszące owoc w każdym miesiącu [1], tak i wy starajcie się, aby tęsknota za przemianą tego świata urzeczywistniała się w was poprzez wasze uczynki. W waszym działaniu, w dawaniu świadectwa, moje kochane dzieci, zaufajcie Bogu we wszystkim. Zaufajcie Jego Opatrzności i Jego Miłosierdziu. Starajcie się każdego dnia szukać, rozpoznawać i realizować Jego Świętą Wolę.

   Każdy z was jest szczególnym i jedynym dzieckiem Bożym, dlatego Bóg dla każdego przygotował odrębny plan dążenia do zjednoczenia z Nim. Każdy z was ma swoją indywidualną drogę zdobywania świętości. Bóg, który jest źródłem świętości, udziela swojego Ducha w takim stopniu, w jakim każdy otworzy się na Jego działanie i przyjmie Go. Każdy z was niesie przecież swój krzyż na miarę swojej wiary i dyspozycyjności wobec Boga. Ten dar, jak również pragnienie świętości, powinniście w sobie nieustannie pielęgnować, umacniać i budować. Szatan doskonale wie, jak was zniechęcić, odwrócić waszą uwagę, dlatego musicie być czujni.

   Dbajcie, moje kochane dzieci, o życie w łasce uświęcającej, o uświęcenie waszych dusz przez sakramenty święte, pamiętając, że wasze czyny stają się święte, gdy wasza dusza jest uświęcona obecnością i działaniem Boga. Gdy jesteście w stanie łaski, nikt ani nic nie może wam zaszkodzić, napełnić was lękiem czy niepewnością. Dlatego strategia szatana polega na pozbawianiu was życia sakramentalnego. W swoim sprycie udało mu się wtargnąć do wielu serc i umysłów, w których nieustannie szerzy brak szacunku i należnej czci dla żywej obecności Boga w Kościele i w świecie. Wmówił wielu, że dziś bardziej potrzeba psychologów, niż sakramentu spowiedzi. Wy jednak, moje kochane dzieci, w waszym uniżeniu przed Bogiem i w adorowaniu Go naśladujcie Aniołów, którzy dniem i nocą upadają przed Majestatem Boga, wielbiąc Go: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów”. Tak starajcie się zjednoczyć z Aniołami w uwielbianiu Go, aby całe wasze życie stało się dziękczynieniem i adoracją Boga.

   To, co wam mówię, moje drogie dzieci, jest drogą, jest formowaniem was do wiedzy o przygotowanym przez Boga planie duchowej odnowy całej ludzkości, zgodnie z brzmieniem Jego obietnicy: „Oto czynię wszystko nowe”. Moje wezwanie jest skierowane do każdego z was – tylko musicie rzeczywiście zapragnąć, by wypełniać je całym swoim życiem. Być świętym oznacza zgodzić się na kształtowanie i formowanie siebie poprzez Miłość Bożą, w dążeniu do zjednoczenia z Bogiem drogą, która – jak wam wcześniej powiedziałam – dla każdego z was jest inna. [2]

   Moje kochane ziemskie dzieci, wiem, że moje słowa nie trafiają do wszystkich – szczególnie do tych, których pochłonął świat. Ale mała trzódka rozumie je i stara się wsłuchiwać w mój matczyny głos. Tak właśnie spodobało się Ojcu przekazać małej trzódce królestwo [3].

   Dzisiaj, moje kochane dzieci, powtarzam wam słowa, które Duch Święty powiedział przez usta Piotra: „Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! [4].

   Bądźcie, jak powracająca Reszta [5] – pełni wiary, nadziei i ufności wobec Boga.

   Kocham was i błogosławię z mojego matczynego Serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».
____________________

[1] Por. Ap. 22,2.
[2] Ludzkimi słowami nie jesteśmy wstanie określić Miłość Boga. Bóg kocha wszystkich ludzi niepojętą dla nas Miłością i każdy odczuwa ją w indywidualny sposób. Najlepszego określenia użył Jan: „Bóg jest Miłością”  (1 J 4,16) i w tym zawarł wszystko, co pochodzi od Boga.
[3] Por Łk. 12,32: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”.
[4] Dz. 2,40.
[5] „Reszta” (Izraela) – to termin, używany przez proroków Starego Testamentu na określenie tych, którzy ocaleli z wygnania, z niewoli dzięki wierności Bogu. Święty Paweł odnosi go do tych Żydów, którzy uwierzyli w Chrystusa (zob. Rz 11,5)
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________