Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[256] 5 sierpnia 2013


Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej 
___________________________________
5 sierpnia 2013
Matki Bożej Śnieżnej

Dlatego teraz objawiam wam Moją Matkę nie tylko jako Jutrzenkę, zwiastującą Moje powtórne przyjście na ziemię, oraz jako Zorzę i Gwiazdę Poranną, lecz także jako Naczynie Ducha Świętego, z którego wylewa się łaska duchowej przemiany. Miłość i wstawiennictwo Mojej Matki do całego rodzaju ludzkiego oraz tryumf Jej Niepokalanego Serca prowadzą do tryumfu Mojego królestwa na ziemi.

W jasności ukazał się tron, na którym zasiadał Pan Jezus. Nieco niżej, obok tronu, stoi Matka Najświętsza – pełna majestatu, otoczona światłem. Cały tron spowijają trzy świetliste koła, które emanują pięknym światłem. Pan Jezus podniósł prawą rękę w geście błogosławieństwa i powiedział:

PAN JEZUS: «Uniż swoją głowę, człowiecze, i przyjmij Moje błogosławieństwo.
Posyłam do was Moją Matkę, która ukazuje Mojemu Kościołowi i całemu stworzeniu swą macierzyńską rolę – szczególnie w tym czasie wzmożonej duchowej walki przeciwko mocom ciemności. Jej macierzyństwo objawia się w Jej modlitwach, we wstawiennictwie i w obronie wszystkich Jej dzieci, które przyjęły Ją za swoją Matkę i Królową. Szczególną macierzyńską ochroną otacza także tych wszystkich, którzy odwrócili się ode Mnie i pozostają w zatwardziałości serc i grzechu. Zatwardziali grzesznicy mają w Niej nadzwyczajne orędownictwo! Moja Matka – najczulsza ze wszystkich matek – nieustannie wstawia się za wami, wskazuje wam drogę nawrócenia, ostrzega przed grożącymi wam niebezpieczeństwami, wyprasza i przynosi łaski uzdrowienia i nawrócenia. Całe Jej duchowe macierzyństwo, którym ogarnia każdego z was, jest Jej wielkim wstawiennictwem, gdyż jako Matka pragnie usprawiedliwić was przed majestatem Mojej sprawiedliwości.
W obecnym czasie posłannictwo Mojej Matki jest szczególnym znakiem działania Ducha Świętego w świecie. To właśnie w Jej Niepokalanym Sercu Duch Święty tworzy Wieczernik, w którym gromadzą się narody i poszczególne dusze Jej poświęcone, aby przygotować się na nowy, odnawiający całe stworzenie powiew łaski. Jej Niepokalane Serce jest dla was wszystkich miejscem schronienia przed pokusami i grożącymi wam niebezpieczeństwami.
Słowa i objawienia Mojej Matki są znakami poprzedzającymi objawienie Mojej Chwały. Kiedy ciemności grzechu i nieprawości zostaną pokonane, rozbłyśnie blask Mojego majestatu nad całym stworzeniem. Dlatego teraz objawiam wam Moją Matkę nie tylko jako Jutrzenkę, zwiastującą Moje powtórne przyjście na ziemię, oraz jako Zorzę i Gwiazdę Poranną, lecz także jako Naczynie Ducha Świętego, z którego wylewa się łaska duchowej przemiany. Miłość i wstawiennictwo Mojej Matki do całego rodzaju ludzkiego oraz tryumf Jej Niepokalanego Serca prowadzą do tryumfu Mojego królestwa na ziemi. Powinniście przyjąć orędzie, z którym przychodzi do świata – z całą jego powagą i konsekwencjami. Jeśli prosi was, abyście zerwali z grzechem i pojednali się z Bogiem, to powinniście uczynić to z całą stanowczością. Nie jesteście w stanie odnieść zwycięstwa, gdy pozostajecie w niewoli grzechu.
Posyłam do was Moją Matkę, obecną szczególnie w znaku macierzyńskiej miłości Jej Niepokalanego Serca, abyście nauczyli się odczytywać znaki czasu – że bliskie jest Moje przyjście w Chwale. W ucisku, w którym żyjecie, powinniście uczyć się od Mojej Matki oddania, poświęcenia i zawierzenia. Jej pragnieniem jest, abyście i wy stawali się małymi stągwiami, napełnionymi nowym winem. Kiedy na weselu Moja Matka zwróciła się do Mnie w imieniu biesiadników, że nie mają wina, już wtedy okazała swoją troskę. Podobnie teraz – tym bardziej – zatroskana jest o wasz los, o waszą wieczność. Jej macierzyństwo wyraża się także wtedy, gdy towarzyszy Kościołowi w ucieczce na pustynię. Jest wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie – po prostu jest zawsze ze swoimi dziećmi.
Trzymajcie się mocno Jej matczynego płaszcza i w Jej ramionach przygotowujcie się na nadejście dnia łaski, który przygotowałem, aby ludzkość poznała, że jestem Bogiem Prawdy i Sprawiedliwości, pełnym Miłosierdzia.

Przyjmijcie błogosławieństwo z Moich ran».

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________