Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[257] 6 sierpnia 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej 
___________________________________
6 sierpnia 2013
Przemienienie Pańskie 

Zbliżające się objawienie Chwały związane będzie z ujawnieniem prawdy o stworzeniu i będzie obudzeniem w ludzkich sercach sumienia, aby porzucili złe uczynki, a skierowali się ku dobru. Oświecenie sumień jest dziełem Ducha Świętego, który w jednoznaczny sposób przypomni całej ludzkości o jej grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie . Duch Święty ukaże prawdę, że sprawiedliwość jest powiązana z sądem, gdyż ludzkość dopuściła się grzechu niewiary i nieposłuszeństwa. 

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze.
 Pozdrawiam was, moje kochane dzieci, i każdego z was przytulam do mojego matczynego Serca. Pragnę wszystkich otoczyć moją miłością! Nie lękajcie się, lecz każdego dnia pogłębiajcie wasze świadectwo i wiarę – poprzez wypełnianie waszych obowiązków stanu, ale też przez modlitwę i ofiarę. Znajdźcie czas, by podziękować Bogu za wszystko, co otrzymujecie z Jego łaskawości. Oddawajcie należną Mu chwałę i cześć, wynagradzajcie i przepraszajcie Go za grzechy tych, przez których tak bardzo zagniewane jest Jego Oblicze.
    Jesteście tak bardzo pochłonięci sprawami doczesnymi – karmicie ciało, a zapominacie o pokarmie duchowym. Narzekacie, drogie dzieci, na brak czasu, ale nie ofiarujecie go Bogu. A przecież wszystko, co czynicie, powinniście ofiarowywać na chwałę Boga. W ten sposób będziecie mogli uświęcać swój czas, uświęcać siebie, aby dokonywała się w was wewnętrzna, duchowa przemiana.
    Objawienie Bożej chwały, którego doświadczyli apostołowie, powinno pogłębiać waszą wiarę, moje kochane dzieci, i przypominać, że Bóg pragnie waszego szczęścia. I chociaż objawienie Bożej chwały zastało ich śpiącymi, to obudziwszy się, ujrzeli blask chwały Mojego Boskiego Syna i Jego przemienione oblicze.
     Podobnie i wy, moje kochane dzieci, już wkrótce ujrzycie i przeżyjecie Boskie objawienie Chwały mojego Syna, połączone z ukazaniem blasku jaśniejącego krzyża. Obłok Chwały ogarnie każdego z was tak, iż doświadczycie rzeczywistości Boga i Jego obecności. Ujrzycie nie tylko Chwałę Boga, ale także poznacie siebie i wasze uczynki w Jej Obliczu. Stanąć w obliczu majestatu Bożego – jeszcze tutaj, na ziemi – jest szczególnym darem łaski! Człowiek, któremu Bóg powierzył opiekę nad całym widzialnym światem, doświadczy autentycznego i rzeczywistego poznania swojego powołania do odzwieciedlenia w sobie obrazu– tak, jak było to celem stworzenia, gdy Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo.
   Zbliżające się objawienie Chwały związane będzie z ujawnieniem prawdy o stworzeniu i będzie obudzeniem w ludzkich sercach sumienia, aby porzucili złe uczynki, a skierowali się ku dobru. Oświecenie sumień jest dziełem Ducha Świętego, który w jednoznaczny sposób przypomni całej ludzkości o jej grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie [1]. Duch Święty ukaże prawdę, że sprawiedliwość jest powiązana z sądem, gdyż ludzkość dopuściła się grzechu niewiary i nieposłuszeństwa.
    Wasze postrzeganie rzeczywistości jest skażone grzechem i zewnętrzną, [powierzchowną] oceną, Bóg natomiast patrzy w serce. Dlatego Duch Święty ukaże każdemu z was prawdę o was samych. Osądzenie sumień nie będzie oznaczało dla was ukazania wyższości nad waszymi wrogami, lecz będzie indywidualnym doświadczeniem każdej poszczególnej duszy [2]. Duch Święty, moje kochane dzieci, przez cały czas przekonuje świat o grzechu i ujawnia go. Jego działanie i łaska prowadzą do przywrócenia utraconego porządku i do pojednania z Ojcem. Całe stworzenie znajduje się na drodze do osiągnięcia [w swoim działaniu] pełnej jedności z planem Bożym – dlatego rozciągnięty jest on w czasie. W chwili, gdy ludzkość zatraciła poczucie sacrum, gdy grzech stał się powszechny i akceptowany w imię fałszywej tolerancji, Duch Święty tym bardziej przypomina o grzechu i ukazuje jego konsekwencje na pustyni ludzkich serc.
     Moje kochane ziemskie dzieci, przygotowujcie wasze serca, otwierajcie się na działanie łaski, ale bądźcie czujni, gdyż pojawiło się wielu zwodzicieli, którzy wywołują strach, niepewność oraz niecierpliwość. Jedynym prawdziwym Pocieszycielem jest Duch Święty, który jest dawcą Pokoju. Zwodziciele sieją strach, natomiast Duch Święty przynosi nadzieję. W Jego ramionach doświadczacie prawdy – prawdy o grzechu, o was samych, ale także i tej prawdy, że nie jesteście sami: Bóg nie pozostawił was sierotami. Duch Święty, który mieszka w moim Niepokalanym Sercu, ujawni sprawiedliwość, która pochodzi z Prawdy.
    Moje kochane dzieci, Duch Święty, który przekonuje świat także o sądzie, w szczególny sposób wskazuje na szatana i wszystkich, którzy do niego należą – gdyż mój Syn nie przyszedł po to, aby świat potępić, ale by go zbawić [3]. Dlatego, moje dzieci, trwajcie w nadziei i miłości, gdyż ujawnienie prawdy o grzechu świata i o waszych grzechach w blasku objawienia Chwały mojego Boskiego Syna, nie będzie znakiem potępienia, lecz oczyszczenia.
    Rozważajcie moje słowa i proście Ducha Świętego o światło i o zrozumienie. Kocham was, moje dzieci. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».
_________________

[1] J 16,7‑8 „On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony”.
[2] Sąd Boży nad naszymi bliźnimi pozostanie dla nas tajemnicą, przed którą każdy z nas stanie indywidualnie. Mt 7,1-2 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.”
[3] Władca tego świata – szatan – został już potępiony, lecz na sądzie, o którym jest tu mowa, zostanie on wskazany jako sprawca całego zła. W ten sposób ludzie będą mogli jednoznacznie się opowiedzieć, po czyjej stoją stronie.


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________