Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[260] 23 sierpnia 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Konsultacja teologiczna ks. M.S
___________________________________
23 sierpnia 2013 

Najbardziej dobitnym i skutecznym sposobem przeciw atakom złego ducha, przeciw katastrofom i kataklizmom, jest wasze prawdziwe nawrócenie, wasze uświęcanie się w miłości a następnie wasza szczera modlitwa. Nie wszyscy bowiem, którzy się modlą, potwierdzają swoją modlitwę uczynkami. Nie wszyscy, którzy wzywają Imienia Pana, posiadają w sercu prawdziwą miłość do Boga i do bliźniego. 

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze.
Pozdrawiam was, moje kochane ziemskie dzieci, i dziękuję wam za wszystko, co czynicie z miłości dla mojego Boskiego Syna i dla mnie. Szczególnie jestem zadowolona, moje dzieci, kiedy widzę wasze starania na drodze waszego osobistego uświęcenia.
Pamiętajcie, moje dzieci, że moje Niepokalane Serce otwiera przed wami obietnicę prawdziwego pokoju – nie takiego pokoju, jaki daje świat, lecz pokoju w prawdzie i sprawiedliwości. Teraz, kiedy świat pozostaje jeszcze w ciemności, kiedy burzowe chmury zgromadziły się nad całym światem, przychodzę do was z moim ostrzeżeniem, ale przede wszystkim z nadzieją i prośbą, abyście byli cierpliwi w poszukiwaniu prawdy. Im głębsze ciemności ogarniają ziemię, tym bardziej starajcie się trzymać krzyża mojego Boskiego Syna! W ten sposób staniecie się Jego prawdziwymi świadkami. To świadectwo wytrwałości i wierności zaprowadzi was do zmartwychwstania, do objawienia Jego chwały. Ja jestem przy was – tak, jak jestem zawsze  przy moim Boskim Synu.
Gdy poświęciliście się mojemu Niepokalanemu Sercu, potwierdziliście tym samym wasze dziecięctwo wobec mnie – waszej Matki - i świadomie przyjęliście moje macierzyństwo. Dla was wszystkich, moje kochane dzieci, mam otwarte serce i was wszystkich pragnę pociągnąć do mojego Syna.
Kiedy szatan zostanie związany, ludzkość zazna wytchnienia, gdyż otworzą się sumienia i zajaśnieje blask prawdy. Także i Kościół zostanie oczyszczony z tego wszystkiego, co ziemskie i ludzkie. Serca kapłanów  zapłoną gorliwością o dusze i nie będą już składać zdradzieckiego pocałunku na Eucharystycznym Obliczu mojego Syna.
Uwierzcie, moje kochane dzieci, że ten czas przemiany i pokoju jest możliwy za sprawą Ducha Świętego, Który oczyszcza i uświęca wszystko. Dzięki Duchowi Świętemu możecie wzrastać w świętości i stać się prawdziwymi świadkami mojego Syna. Moje kochane dzieci: właśnie teraz, w tym czasie, Duch Święty udziela wielu darów i łask! Objawia i posyła dar proroctwa, który jest światłem i umocnieniem. Działanie Boże ujawnia się w każdym czasie, w całej historii zbawienia - gdyż Bóg najlepiej zna sytuacje, w jakich znalazła się ludzkość. Jest On Panem czasu i Panem historii – ale narodom pozostawia wybór opowiedzenia się za prawdą, bądź za zgubnym kłamstwem. Jednak zawsze przychodzi z pomocą, aby podźwignąć to, co upada i obdarzyć prawdziwą mocą, która wypływa z wiary.
Jak widzicie, kochane dzieci, duch proroctwa jest dziś potrzebny Kościołowi jako światło nadziei - ponieważ  powstało wielu fałszywych nauczycieli. Wszyscy powinniście poszukiwać znaków czasu i umieć je rozpoznawać, gdyż są one bardziej widoczne niż kiedykolwiek, i podział między światłością a ciemnością staje się bardzo wyraźny. Bądźcie czujni i roztropni, aby w nadmiernej gorliwości nie zabić prawdziwego ducha proroctwa, który mówi teraz do Kościoła. Już dziś wiele moich dzieci dostrzega ohydę spustoszenia i panoszącego się wszędzie ducha zamieszania. Im bardziej staracie się o waszą świętość i im mniej na pokaz: dla świata i dla ludzi, są wasze uczynki,  tym bardziej umacniacie wasze świadectwo wiary, nadziei i miłości.
    Moje dzieci! Najbardziej dobitnym i skutecznym sposobem przeciw atakom złego ducha, przeciw katastrofom i kataklizmom, jest wasze prawdziwe nawrócenie, wasze uświęcanie się w miłości a następnie wasza szczera modlitwa. Nie wszyscy bowiem, którzy się modlą, potwierdzają swoją modlitwę uczynkami. Nie wszyscy, którzy wzywają Imienia Pana, posiadają w sercu prawdziwą miłość do Boga i do bliźniego.
    Jak widzicie, moje kochane dzieci, Kościół walczący potrzebuje wiernych świadków. Nie wystarczą deklaracje, ale  potrzebne są czyny, które są świadectwem autentycznej wiary.
Kocham was, moje dzieci, i błogosławię wam z mojego Niepokalanego Serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________