Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[261] 26 sierpnia 2013


Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Konsultacja teologiczna ks. M.S
____________________________________
26 sierpnia 2013

Tu, na Jasnej Górze wzywam was do narodowego rachunku sumienia! Do pokuty i  żalu za grzechy oraz do wypełnienia waszych ślubów! I chociaż dziś,  pod wpływem podszeptów szatana, wielu może powiedzieć, że ich to nie dotyczy, bo nie składali żadnych zobowiązań - to niech pamiętają, że ponoszą odpowiedzialność nie tylko za siebie, lecz także za cały naród. Ja o nich pamiętam w moich modlitwach.

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze.
Pozdrawiam was, moje kochane polskie dzieci. Z jakże wielką radością patrzę na was, przychodzących do mojego Tronu – tu na Jasnej Górze, aby stanąć przed moim obliczem. Przychodzicie do mnie jako do Lekarki Dusz, do Pośredniczki, ale przede wszystkim - do Matki, która zawsze ma dla was otwarte serce, pełne współczucia i miłosierdzia. Przychodzicie do mnie z waszymi troskami i prośbami. Bądźcie pewni, że wysłuchuję waszych próśb i wypraszam błogosławieństwo Boga dla tych wszystkich, których mi polecacie.  Niech wasze świadectwo będzie wytrwałe, moje dzieci.
            I ja pragnę skierować do was moją prośbę, abyście byli czujni i odważni w wyznawaniu waszej wiary. Nie wstydźcie się mojego Boskiego Syna i pamiętajcie, że kto ma udział w cierpieniach, ten będzie miał także udział w chwale. Stańcie w gotowości, by bronić prawdy i podtrzymać tradycję. Szukajcie madrości i  módlcie się o nią w narodzie, abyście mogli ją posiąść zgodnie z prawem Bożym.  Tylko wtedy - gdy  opowiecie się za przestrzeganiem praw i przykazań Bożych – wasz naród będzie mógł  doświadczyć prawdziwej wolności! Wasze ludzkie myślenie i planowanie – szczególnie teraz, kiedy ataki szatana są tak widoczne – nie zawsze dostrzega znaki  czasu, które posyła Bóg. W tym okresie próby, stając wobec zwiastunów wolności -  stoicie przed wyzwaniem i wyborem: czy opowiedzieć się za Dekalogiem, który otwiera prawdziwą wolność, czy dalej trwać w łańcuchach zniewolenia grzechem.
Moje kochane dzieci, to prawo wyboru oferuje wam Bóg, a ja szanuję wasz wybór i waszą decyzję. Od was samych zależy, czy wypełnią się w waszym narodzie obietnice dane wam przez Boga: czy uznane zostanie królewskie panowanie mojego Boskiego Syna w waszym narodzie oraz czy królestwo mojego Syna i moje będzie rozszerzać się na inne narody! Wypełnienie tych obietnic zależy od waszego zaangażowania w sprawy duchowe waszej Ojczyzny, która jest moim Królestwem. Nie tylko od waszego pragnienia przemiany serc, lecz także od waszych czynów, zależy odnowienie oblicza tej ziemi.
Moje kochane dzieci, bądźcie świadkami obecności mojego Boskiego Syna na waszej ziemi i wyrastającego z niej krzyża. Krew męczenników, przelewana w obronie wiary i wolności nie tylko w przeszłości, ale również w tym pokoleniu - połączyła się z Krwią mojego Syna i w ten sposób stali się oni wiernymi świadkami prawdy. Czy przelali swoją krew na tej ziemi, czy na Wschodzie bądź na Zachodzie, zawsze jest to świadectwo pełne męstwa, służące zachowaniu wiary w waszej Ojczyźnie. Pamiętajcie o tym, moje kochane polskie dzieci i z mojej Jasnej Góry uczcie się prawdziwego i autentycznego zawierzenia! Przychodźcie nie tylko po to, aby prosić, ale przede wszystkim po takie zawierzenie, abyście dalej mogli zanieść swą nadzieję. Pomimo grzechów, próżności i zaniedbań z waszej strony - nie traćcie nadziei, ale pokładajcie wielką ufność w Miłosierdziu Bożym. Sprawiedliwość domaga się zadośćuczynienia i wynagrodzenia Bogu. Wasze grzechy opóźniają nadejście Królestwa Bożego, lecz jeśli posłuchacie Ducha Świętego i wzbudzicie żal – nie tylko za grzechy własne, ale również za grzechy narodu - wtedy  Bóg zmiłuje się nad wami.
Dlatego dzisiaj, kiedy wsłuchuję się w wasze modlitwy i prośby, i kiedy polskie serca łączą się z moim Tronem - tu, na Jasnej Górze wzywam was do narodowego rachunku sumienia! Do pokuty i  żalu za grzechy oraz do wypełnienia waszych ślubów! I chociaż dziś,  pod wpływem podszeptów szatana, wielu może powiedzieć, że ich to nie dotyczy, bo nie składali żadnych zobowiązań - to niech pamiętają, że ponoszą odpowiedzialność nie tylko za siebie, lecz także za cały naród. Ja o nich pamiętam w moich modlitwach.
Rozważcie, moje kochane dzieci, moje słowa. Kocham was i wszystkim wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.»

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________