Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

PILNE

Wczoraj, 14 września, otrzymaliśmy list podpisany przez ks. dr. Maksymiliana M, który umieszczamy poniżej. List nie jest datowany, lecz zbieżność treści zawartej w nim ze słowami Anioła Stróża Polski z 12 września br. jest znakiem do poważnego podejścia do tematu podjętego przez ks. Maksymiliana: 
Anioł Stróż Polski: (12.09.2013):

"...Polacy! Strzeżcie się tych, którzy wiele wam obiecują, lecz swoich słów nie opierają na jedynej Prawdzie i prawdziwym kamieniu węgielnym, którym jest Jezus Chrystus – Król królów i Pan panów. Jeśli ktoś nie chce budować na tym Fundamencie, jeśli odrzuca prawa ustanowione przez Boga, niech będzie pewien, że buduje na piasku. Dlatego zacznijcie budowanie od siebie, abyście się stali żywymi kamieniami. Bóg widzi wasze wysiłki i starania. Bądźcie pewni, że wasze modlitwy, wasze publiczne dawanie świadectwa, przyniesie owoc – lecz wpierw musi dokonać się oczyszczenie.

Proście Boga, aby udzielił wam tej łaski i wypełnił Swoją obietnicę. Trwajcie na modlitwie i przyjmujcie Komunię wynagradzającą za grzechy w waszej Ojczyźnie, które tak bardzo obrażają Oblicze Boga."

_______________


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Królowa Polski!

Ukochani w Chrystusie Panu!

Zbliża się Uroczystość Chrystusa Króla, które budzi nowe nadzieje na Wywyższenie naszego Stworzyciela, Zbawiciela i Pana Wszystkich Narodów od Którego wszystko zależy, Który Jest Początkiem i Końcem naszej ziemskiej pielgrzymki, Panem panów, Królem królów.
Przyszło nam żyć w czasach, kiedy toczy się  jawna walka dobra ze złem, światła z mocami ciemności.
Papież Pius XI widząc zagrożenie dla społeczeństw ustanowił to święto, aby moc Jego panowania rozciągnęła sie nad narodami. Ówczesny papież pisał w encyklice Quas primas: „Czyż święto Chrystusa Króla, obchodzone corocznie na całej ziemi, nie przyczyni sie walnie do oskarżenia i zarazem naprawienia tego publicznego odstępstwa, któremu z wielką szkodą dla społeczeństwa dało początek zeświecczenie. Albowiem im częściej w niegodny sposób pomija sie milczeniem na międzynarodowych zebraniach i w parlamentach najsłodsze Imię Zbawcy naszego, tym głośniej należy Je wielbić i dobitniej stwierdzając prawa królewskiej godności Chrystusa".
Chrystus Król i Jego Panowanie to nasza nadzieja - to nadzieja dla Polski. W Nim, przez Niego i dla Niego wszystko ma bowiem swój cel ostateczny i jedyny. Jego panowanie już na tym świecie daje prawdziwy pokój, o którym pisze Pius XI: "Przeto gdyby ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak i publicznym królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, jak ład i uspokojenie, zgoda i pokój". Jak uczy Kościół Święty - jak poza Kościołem nie ma Zbawienia, tak też nie ma pokoju poza łaską Chrystusową.
Potrzeba nam ukoić ból Seca Jezusowego, aby przebaczył nam nasza niewdzięczność, obojętność i grzechy okrutne, nas samych, naszych rodzin i całego Narodu Polskiego. Zacznijmy od nas i naszych rodzin zamawiając Msze Św. wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, oraz Niepokalanemu Sercu Maryi za nasze grzechy.
Również modlitwą, postem, pokutą, wynagradzaniem, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji,  oraz  czynem możemy przyśpieszyć Jego Królowanie. Słyszeliśmy stwierdzenie, że należy zacząć od przemiany naszych serc. W odpowiedzi na to, udajmy się więc do swoich parafii z prośbą o zorganizowanie krótkich rekolekcji  przygotowujących nas do zawierzenia naszych rodzin i parafii. Przecież  to my jesteśmy Kościołem a kapłani, nasi Pasterze powołani są do służby Panu Bogu, aby prowadzili swoją owczarnię do wiecznego szczęścia, a więc mają nam przybliżyć Królestwo Boże.
Prośmy o 9-cio dniową Nowennę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla, z intencją wynagradzająca za grzech Narodu Polskiego.
Niech tę Nowennę poprzedzi oczyszczenie się z grzechów z całego życia, czyli tzw. Spowiedź Generalna. Niech nie zabraknie także uroczystego zawierzenia rodzin i parafii naszemu Panu, przed wizerunkiem Chrystusa Króla.
Następnie udajmy się wraz z parafianami do ks. Biskupa Diecezjalnego, aby Jego prosić o zawierzenie Chrystusowi Królowi całej Diecezji. Powołujmy się na Encykliki, Pismo Święte, Doktorów Kościoła, tradycje, to co nie jest sprzeczne z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego.
Pomocne mogą być wykłady prelegentów na tegorocznym Sympozjum, które miało miejsce w Krakowie, po wysłuchaniu których, kapłani powinni mieć  pewność, że nie czynią nic nagannego, a wykonują tylko Wolę Bożą.
Pozostanie nam już wtedy ostatni Akt – Zawierzenie Chrystusowi Królowi całej Polski!

Dokumentacja audiowizualna Sympozjum na temat "Społeczne panowanie Chrystusa Króla". Wydarzenie w Kościele i Polsce! Podaję link do strony na której można zobaczyć i usłyszeć, co działo się w Krakowie 15 czerwca tegoż roku. Na pewno nie było tam niczego co byłoby niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego, naszego Kościoła.
    Można ewentualnie wykorzystać te materiały do poprowadzenia Nowenny poprzedzającej Uroczystość Chrystusa Króla.

http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2013/06/13/15-06-2013-sympozjum-w-krakowie-spoleczne-panowanie-chrystusa-krola/


    Z Chrystusowym i braterskim pozdrowieniem - KRÓLUJ NAM CHRYSTE 

Ks. dr Maksymilian M.

Wezwanie ks. Maksymiliana do dawania przykładu przyjmowania Komunii św. na kolanach:
Kliknij tutaj
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________