Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[262] 4 września 2013


Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych 
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej
 ____________________________________ 
4 września 2013

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze.

Pozdrawiam was, moje kochane dzieci. Przynoszę wam błogosławieństwo dla waszego umocnienia, abyście z nadzieją podążali waszą drogą wiary i każdego dnia starali się o doskonałość.

Na waszej drodze przedstawiam wam mojego Oblubieńca - Józefa, abyście naśladowali go w waszym codziennym życiu. Rozważajcie przywileje i łaski, jakie otrzymał,  aby móc wypełnić swoje powołanie. Podobnie, jak mój Józef, który w swym życiu z wielką troskliwością opiekował się Jezusem, Słowem Wcielonym i w każdej chwili był gotów wypełniać Wolę Boga, tak i wy, moje kochane dzieci, nie wstydźcie się przyjąć mojego Boskiego Syna do waszych serc i do waszych domów. Miejcie odwagę bronić mojego Syna i wynagradzać Mu wszelkie zniewagi i obelgi, jakich doznaje teraz od całej ludzkości. Nie lękajcie się - dla obrony godności i czci Bożego Syna przed współczesnymi Herodami - udać się na duchową ucieczkę na pustynię,  tam, gdzie jest miejsce schronienia dla Niewiasty i jej Dziecka.

Moje dzieci, doświadczenie pustyni, trudy z tym związane, są potrzebne dla umocnienia wiary, ale także są świadectwem jedności z moim Boskim Synem i Jego Kościołem. Dlatego proszę was: pielęgnujcie obecność mojego Syna w waszych sercach, szczególnie w tym trudnym czasie, kiedy ciemności ogarnęły całą ziemię i powstał publiczny bunt przeciwko Bogu i Jego prawu.  Na pustyni otrzymujecie ogrom łask, a Święta Matka Kościół - wyjątkowe wsparcie i wstawiennictwo Józefa, który z taką samą gorliwością troszczy się o Mistyczne Ciało.

Udawajcie się do Józefa i proście Go o wstawiennictwo i opiekę! Nabożeństwo do Jego Przeczystego Serca, o które prosi was moje Niepokalane Serce, jest znakiem czasu dla Kościoła, którego patronem jest Józef. Jest on patronem czasów trudnych, szczególnie teraz, gdy ziemscy Herodowie z całą wściekłością ścigają Jezusa, aby nie uznać Jego królewskiej władzy. Potrzebujecie pomocy Józefa! Kościół potrzebuje opieki Józefa! 

Moje kochane dzieci, każde miejsce, w którym przebywa Bóg, jest uświęcone Jego obecnością i łaską. Wasza duchowa ucieczka na pustynię, by towarzyszyć mojemu Synowi i całej naszej Rodzinie, polega na znalezieniu miejsca w waszych sercach. W nich mój Boski Syn kontynuuje wędrówkę przez wasze życie. Dlatego od was samych zależy, jak będziecie pielęgnować Jego obecność i bronić Jego Boskiej godności przed światem i wrogami. Sposób, w jaki przeżywacie Jego eucharystyczną obecność w waszych sercach, w jaki adorujecie Go – jest świadectwem, dawanym przez was w Jego obronie i także budowaniem  Jego Królestwa. Herod uważał Nowonarodzonego Księcia za rywala i nie chciał dzielić się z Nim władzą. Podobnie szatan nie chce oddać władzy, która została mu dana i  nie chce poddać się – lecz, pamiętajcie, że jego los jest już przesądzony.

Proszę was, moje kochane dzieci, naśladujcie Józefa, który bez wahania spełnił polecenie Anioła. Także i wy bądźcie stanowczy w obronie mojego Boskiego Syna! Wasze świadectwo – szczególnie w tym czasie – wymaga zdecydowanego działania, gdyż dzisiaj szatan jest bardzo przebiegły.

Kocham was, moje dzieci. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________