Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Woda św. Ignacego Loyoli

Co to jest woda świętego Ignacego?
 Woda święcona św. Ignacego Loyoli (1491-1556) - założyciela zakonu jezuitów zwana jest również wodą cudowną lub wodą świętą. Zaczęła być stosowana wśród wiernych Kościoła Katolickiego niedługo po śmierci Świętego i od prawie 450 lat sprowadza łaski, dla których zwykłe środki były niewystarczające. Picie wody uświęconej dotknięciem świętych relikwii dla otrzymania specjalnej łaski od Boga jest wśród wiernych zwyczajem bardzo starym. Ta cudowna woda ta znana jest również wśród protestantów. Według Rytuału Rzymskiego Pawła V z 1614 r., który został odnowiony przez Piusa XI w 1925 r. i ponownie przywrócony przez Benedykta XVI w 2011 r. kapłan jezuita lub inny kapłan upoważniony błogosławi wodę specjalną modlitwą i zanurza w niej relikwie lub medalik św. Ignacego Loyoli.
Jakie modlitwy są odmawiane przy błogosławieństwie wody świętego Ignacego?  Kapłan odmawia m. in. takie piękne modlitwy jak:
    Panie święty, Ojcze wszechmogący i wieczny Boże, który, zlewając na słabe ciała łaskę swego błogosławieństwa, miłosiernie ochraniasz dzieło rąk Twoich, racz łaskawie przyjąć wezwanie Twego Imienia i przez wstawiennictwo świętego Ignacego - Twego wyznawcy, uwolnij od choroby Twoje sługi i obdarz zdrowiem, podźwignij swoją prawicą, umocnij siłą, strzeż ich swoją potęgą i we wszelkiej pomyślności przywróć ich Twojemu Kościołowi świętemu.
    Pobłogosław, Panie, tę wodę, aby stała się lekarstwem dla uzdrowienia rodzaju ludzkiego i przez wstawiennictwo świętego Ignacego, spraw, aby każdy kto jej użyje otrzymał zdrowie ciała i ochronę duszy.
    Boże, który dla większego rozszerzania chwały Twojego Imienia wzmocniłeś Kościół walczący przez świętego Ignacego nowymi posiłkami, spraw, abyśmy z jego pomocą, naśladując go w walce na ziemi, zasłużyli wraz z nim na wieniec zwycięstwa w niebie.
 
Jak działa woda świętego Ignacego?
Używanie wody św. Ignacego niesie ze sobą łaski tym, którzy w to wierzą i z pobożnością stosują. Jest to tzw. sakramentalium Kościoła, o którym Sobór Watykański II mówi: „Sakramentalia to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.” (Konstytucja o Liturgii, 60). Św. Ignacy nie chce pozostawić bez nagrody szczerej ufności, żywej i głębokiej wiary, która z nieodpartą siłą ściąga Boże błogosławieństwa i w razie potrzeby zdolna jest przenosić góry. Ta wiara jest konieczna dla otrzymania łask, których się pragnie i o które się prosi przez stosowanie sakramentalium jakim jest woda św. Ignacego. Błagając wstawiennictwa św. Ignacego o uchronienie od złego lub o otrzymanie jakiegoś dobrodziejstwa nie można przy tym zapominać o zgadzaniu się z wolą Bożą. Jeśli ta wiara i zgodność z wolą Bożą jest złączona z prawdziwą ufnością w pomoc św. Ignacego Loyoli i jest poparta szczerą spowiedzią i przyjęciem Komunii św., to nie ma wątpliwości, że św. Ignacy uprosi łaskę, o którą się staramy, lub jakąś inną rzecz ważną - lepszą dla naszego dobra.

Jak stosować wodę św. Ignacego?
   Zanim zastosuje się wodę św. Ignacego należy odmówić trzy razy Chwała Ojcu... na cześć Trójcy Przenajświętszej, której ten święty był tak gorliwym sługą, a dodać należy wezwanie: Św. Ignacy - módl się za nami. Wystarczy też odmówić Ojcze Nasz..., Zdrowaś Mario... i Chwała Ojcu..., albo po prostu wezwać pomocy Świętego, gdy sytuacja lub stan choroby nie pozwala na co innego. Należy jednak pamiętać, że większą część łask za przyczyną św. Ignacego otrzymuje się przez odprawienie nowenny do św. Ignacego (dostępna na stronie www.razem.jezuici.pl/ignacyloyola), jednej lub więcej, przy równoczesnym piciu wody. Trzeba też, by osoba w potrzebie i rodzina przystąpili do sakramentów świętych. Wodę można pić lub stosować zewnętrznie we wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwach i potrzebach, tak duchowych jak doczesnych. Wody tej nie powinno się zbyt długo przechowywać i nie powinna być traktowana jako pamiątka lub magiczny przedmiot.

Czy jakiś dokument papieski potwierdza praktykę błogosławienia wody świętego Ignacego?
  Pierwszy dokument zatwierdzony przez papieża, w którym zawarty jest rytuał poświęcenia wody św. Ignacego to Rituale Romanum - Rytuał Rzymski - księga liturgiczna wydana zgodnie z postulatami Soboru Trydenckiego, który to sobór 4 grudnia 1563 r. polecił opracować księgę liturgiczną regulującą udzielanie sakramentów i sakramentaliów. Prace nad tą księgą rozpoczęły się w 1570 r. Podczas przygotowania księgi zasięgano opinii teologów i proboszczów. Komisja "akceptująca" składała się z pięciu członków, m.in. kardynała, jezuity św. Roberta Bellarmina SI. Rytuał ten zatwierdził papież Paweł V swoim brewe z dnia 17 czerwca 1614 r., które było wstępem do Rytuału Rzymskiego.
   Ostatni wydany dokument Stolicy Apostolskiej, który dotyczy tego tematu to Instrukcja z dn. 30.04.2011 r. Papieskiej Komisji Ecclesia Dei dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio data Summorum Pontificum Jego Świątobliwości Benedykta XVI, która zezwala na dokonywanie tego obrzędu zgodnie z Rytuałem Rzymskim Pawła V, którego ostatnie wydanie było w 1962 r. W Instrukcji jest napisane:
Obrzędy zgromadzeń zakonnych    
34. Dozwolone jest posługiwanie się własnymi księgami liturgicznymi zgromadzeń zakonnych, które obowiązywały w 1962 r.
Pontificale Romanum i Rituale Romanum
35. Dozwolone jest posługiwanie się Pontificale Romanum i Rituale Romanum, jak również Caeremoniale Episcoporum, będącymi w użyciu w 1962 r.

Czy znane są konkretne przypadki uzdrawiającego działania Wody św. Ignacego.
 Znane i potwierdzone są na całym świecie przypadki cudownych uzdrowień, wyleczeń i ochrony przed chorobami i zarazą i innymi niebezpieczeństwami dla ciała i duszy zdziałane za przyczyną wody św. Ignacego. W książecce o. Franciszka Ksawerego Moretti SJ opisane są następujące przypadki cudownego działania wody św. Ignacego:- uzdrowienie całkowicie sparaliżowanych osób, które piły i obmywały się wodą
- uzdrowienie dziecka niewidomego od urodzenia
- odzyskiwanie wzroku przez innych niewidomych
- uzdrowienie z suchot (gruźlica)
- uzdrowienie człowieka zagrożonego amputacją nóg z powodu postępującej gangreny
- liczne uzdrowienia z chorób żołądkowych, nerkowych, głuchoty, puchliny wodnej, tyfusu, cholery, plucia krwią, dusznicy, zwichnięcia i bólu kości, febry, anginy, newralgii, rozmaitych guzów, słowem z wszelkiego rodzaju cierpień
- uzdrowienia i powrót do życia osób umierających
- liczne uzdrowienia osób, dla których medycyna nie miała ratunku, od których lekarze już odstępowali, uznając ich za nie do uratowania
- skuteczna pomoc dla bezdzietnych kobiet marzących o macierzyństwie, dla kobiet oczekujących narodzin dziecka
- skuteczna pomoc przy szczęśliwym porodzie.

Jak złożyć osobiste świadectwo na większą chwałę Bożą?
Prosimy podzielić się z nami osobistym świadectwem otrzymania łask za pośrednictwem tej świętej wody. Świadectwa chwały Bożej - cudów i łask -  można przesyłać na na e-mail: razem@jezuici.pl lub na adres: Jezuici - Woda św. Ignacego, ul. Narbutta 21, 02-536 Warszawa. Woda jest bezpłatna. Prosimy jednak o składanie ofiar, które jezuici przeznaczają dalej na rozpowszechnianie wody św. Ignacego Loyoli i kultu świętego założyciela zakonu jezuitów. 

Skąd otrzymać wodę świętego Ignacego?
  Prosimy pytać w placówkach jezuickich lub napisać zapytanie na adres razem@jezuici.pl

Czy oprócz wody św. Ignacego są jakieś inne sposoby upraszania łask Bożych za jego wstawiennictwem? 
  Tak, jest wiele modlitw, które odmawiał sam św. Ignacy Loyola, które ułożył, lub które proszą go o wstawiennictwo. Więcej informacji jak modlić się za wstawiennictwem św. Ignacego Loyoli uproszenie wszelkich łask Bożych na stronie internetowej. Wodę można uzyskać przy parafiach prowadzonych przez ojców Jezuitów. Dyrektorem Biura jest o. Robert Wawer SJ
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________