Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[267] 7 października 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej [ks. M.S]
____________________________________ 
7 października 2013 

Przez Różaniec przyjdzie zwycięstwo, ponieważ w Różańcu zawarta jest moja matczyna miłość i wstawiennicza modlitwa za tymi, którzy go odmawiają oraz za tych, za których jest ofiarowana. Moje wstawiennictwo oraz łaski, które Bóg udziela przez moje ręce, przywracają harmonię i  przynoszą prawdziwy pokój duszom. Tym pokojem jest mój Boski Syn, gdyż w Różańcu prowadzę was do Niego.

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze!
  Pozdrawiam was, moje drogie ziemskie dzieci i posyłam wam moje matczyne błogosławieństwo, pełne miłości.
   Tak, moje kochane dzieci, zwycięstwo przyjdzie przez mój Różaniec, tak jak wam to zapowiedziałam, moje małe dzieci. Bądźcie tego świadomi i pewni. Odmawiajcie mój święty Różaniec, aby nie tylko pogłębiać waszą wiarę, ale także coraz bardziej poznawać miłość mojego Niepokalanego Serca. Kiedy proszę was, moje kochane dzieci, abyście odmawiały mój Różaniec, to zapraszam was do prawdziwej chrześcijańskiej medytacji nad tajemnicą waszego zbawienia. Gdy proszę was, abyście odmawiali Różaniec, to wyrażam moją gotowość, by przyjść wam z pomocą, by okazać wam moją matczyną miłość i miłosierdzie. Gdy wzywam moje dzieci, aby odmawiały mój Różaniec, to ofiaruję wam łaski i przywileje, które wypraszam każdego dnia dla was, dla biednych grzeszników, dla dusz w czyśćcu cierpiących oraz dla całego Kościoła i ludzkości, przed Tronem Trójcy Przenajświętszej. I wreszcie, moje kochane ziemskie dzieci, gdy odmawiacie Różaniec, zapewniacie sobie ochronę i obronę przed atakami i złością złego ducha. Ta modlitwa go paraliżuje, gdyż przypomina mu o jego klęsce. Im częściej i gorliwiej odmawiacie Różaniec, tym bardziej i szybciej zostanie związany i wrzucony do Czeluści.
   Przez Różaniec przyjdzie zwycięstwo, ponieważ w Różańcu zawarta jest moja matczyna miłość i wstawiennicza modlitwa za tymi, którzy go odmawiają oraz za tych, za których jest ofiarowana. Moje wstawiennictwo oraz łaski, które Bóg udziela przez moje ręce, przywracają harmonię i  przynoszą prawdziwy pokój duszom. Tym pokojem jest mój Boski Syn, gdyż w Różańcu prowadzę was do Niego.
    Moje kochane dzieci, mój Różaniec jest modlitwą wstawienniczą, w której ja ofiaruję wam moją modlitwę oraz pomoc, ale jest też modlitwą, w której wy otrzymujecie udział w Tryumfie mojego Niepokalanego Serca – w ostatecznym zwycięstwie. Dlatego zostałam nazwana Królową Różańca Świętego, aby ukazać wam Królestwo naszych Serc: Najświętszego Serca mojego Boskiego Syna i mojego Niepokalanego Serca. To zapowiadany czas pokoju i pojednania. Moje Niepokalane Matczyne Serce otwiera drogę mojemu Synowi, aby On mógł przywrócić porządek i harmonię w całym stworzeniu, aby mógł przynieść upragniony i z tęsknotą oczekiwany pokój.
     Każda modlitwa przynosi tę harmonię, jeśli jest zanoszona w szczerej intencji pojednania z Bogiem. Każda kontemplacja, która jednoczy was z Bogiem i zatapia was w Jego Miłości, przynosi Bogu chwałę - dlatego też w modlitwie różańcowej, poprzez moje Niepokalane Serce oddajecie Bogu cześć, chwałę i uwielbienie I to sprawia, że przybliża się oraz wzrasta Królestwo Boże w was, a następnie na ziemi pośród całego stworzenia.
  Moje kochane dzieci, bądźcie cierpliwe w modlitwie. Znajdźcie czas na modlitwę. Odmawiajcie mój Różaniec, gdyż w ten sposób mogę ratować grzeszników, zanosić wasze prośby, wasze intencje przed Oblicze Boga. Bądźcie ofiarni w waszej modlitwie, wypraszajcie łaski nawrócenia  dla biednych grzeszników i pamiętajcie, że gdy modlicie się za waszych braci i za wasze siostry, spoglądam także na wasze potrzeby i troski i przedstawiam je mojemu Synowi.
   Nie zniechęcajcie się w modlitwie. Szatan nienawidzi mojego Różańca, dlatego używa wszelkich sposobów, aby was odciągnąć od modlitwy, abyście nie znaleźli czasu, aby odwrócić wasze myśli i uwagę od istoty waszego zaangażowania w modlitwę.
   Kocham was, moje ziemskie dzieci i proszę, nie zniechęcajcie się. Przyjmijcie moje błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha»

Ks.S.Małkowski:
W dniu wspomnienia Królowej Różańca Świętego, w rocznicę zwycięskiej dla chrześcijan bitwy pod Lepanto w r. 1571 Matka Boża różańcowa zapowiada zwycięstwo nad złym duchem, które przyjdzie przez różaniec, i zachęca nas do cierpliwości, ofiarności i wytrwania, aż nastanie oczekiwany Boży pokój.
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________