Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[269] 23 październik 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej [ks. M.S]
____________________________________ 
23 PAŹDZIERNIK 2013 

Dzisiaj, moje kochane dzieci, kult szatana jest wszechobecny i coraz bardziej zuchwały. Bestia z ziemi i z morza coraz bardziej pokazuje swoją moc i bluźni Bogu. Rozważcie, moje kochane dzieci, że druga bestia jest na usługach pierwszej: wygląda jak niewinny baranek, ale  przemawia jak Smok i to właśnie ona skłania ludy i narody, aby oddały cześć fałszywemu prorokowi. Jak widzicie, moje drogie ziemskie dzieci, Szatan także posyła swoich dwóch świadków - jako swoją demoniczną odpowiedź na  Bożą działalność dwóch świadków [Ap 11:3].

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze!
   Moje kochane ziemskie dzieci, przychodzę do was z polecenia mojego Boskiego Syna, aby umocnić was w wierze, nadziei i miłości. Ten czas wymaga od was szczególnej odwagi, ale również głębokiej wiary.  Dlatego przychodzę do was tak często, moje małe dzieci - abyście każdego dnia nabierały coraz większego męstwa. Przychodzę do was z moimi łaskami, aby rozdzielać je tym wszystkim duszom, które ufają mojemu Niepokalanemu Sercu, ale również tym, które powierzacie mojemu matczynemu wstawiennictwu. Szczególnie troszczę się o nawrócenie biednych, zatwardziałych grzeszników, którzy zupełnie nie zdają sobie sprawy, w jakim znaleźli się niebezpieczeństwie - wiecznego potępienia, zerwania na wieki jedności z Bogiem.
  Tak, jak tutaj, na ziemi, nie jesteście w stanie zrozumieć i pojąć Boga, podobnie  niewyobrażalna jest dla was utrata Boga na wieki. Szatan wmówił dzisiejszym pokoleniom, że nie istnieje, a straszenie piekłem jest tylko wymysłem – i to jest jego chwilowe zwycięstwo, gdyż wielu mu uwierzyło. Dlatego też to pokolenie, narażone na największe ataki złego ducha, jest znakiem czasu wielkiej próby i wielkiego ucisku, który już jest pośród was, moje drogie dzieci. Abyście jednak potrafili rozpoznać znaki czasu i nie dali się zwieść waszemu wrogowi, musicie przede wszystkim, moje kochane dzieci, pozwolić, by Chrystus w was wzrastał, a wasza wiara była dojrzała. Pamiętajcie, że w tym czasie, największemu wrogowi ludzkości została dana władza, aby i on mógł czynić cuda oraz wielkie znaki za niebie i ziemi. W  ten sposób Szatan nieustannie zwodzi ludzkość i chce ją odwieść w od źródła Prawdy - aby to jemu mieszkańcy ziemi oddali pokłon i cześć, a także zaprzestali swych przygotowań na powrót mojego Boskiego Syna w Chwale. Szatan jest bardzo sprytny w działaniu i dlatego w świecie, który stworzyliście pod jego wpływem, jest trudny do rozpoznania. Stworzył sobie anty-trójcę dla ośmieszenia Boga i dla wprowadzenia jeszcze większego zamieszania. Całe jego działanie do złudzenia przypomina Boży plan. Lucyfer chciał być jak Bóg, dlatego naśladuje Go we wszystkim. Jego celem jest zająć miejsce Boga i pociągnąć dusze za sobą, aby oddały mu pokłon. To właśnie smok oddał władzę bestii pierwszej i drugiej, czyli fałszywemu prorokowi [Ap 13, 11-18].
    Dzisiaj, moje kochane dzieci, kult szatana jest wszechobecny i coraz bardziej zuchwały. Bestia z ziemi i z morza coraz bardziej pokazuje swoją moc i bluźni Bogu. Rozważcie, moje kochane dzieci, że druga bestia jest na usługach pierwszej: wygląda jak niewinny baranek, ale  przemawia jak Smok i to właśnie ona skłania ludy i narody, aby oddały cześć fałszywemu prorokowi. Jak widzicie, moje drogie ziemskie dzieci, Szatan także posyła swoich dwóch świadków - jako swoją demoniczną odpowiedź na  Bożą działalność dwóch świadków [Ap 11:3].
   To, co stworzył Smok: bestie i fałszywego proroka, to nie jest tylko chęć władzy nad pojedynczymi duszami, ale system przejęcia władzy nad [całymi] narodami i nad sposobem myślenia [człowieka]. W ten sposób, antychryst stworzył sobie grunt i fundament dla objęcia władzy i nie pozostaje sam, lecz ma swoich adiutantów.
     A teraz spójrzcie, moje kochane dzieci, na świat, który was otacza. Czy nie dostrzegacie znaków, [tak bardzo] widocznych dla was? Jeśli rozpoznacie je w prawdzie, to zrozumiecie, że czas jest naprawdę poważny. Gdy co dzień Szatan okazuje coraz większą moc, wy  tym bardziej powinniście oblec się w zbroję wiary, aby całkowicie należeć do Chrystusa, mojego Boskiego Syna.
    Nie dajcie się zwieść miłym słowom, gdyż ten czas żąda od was nawrócenia i poświęcenia! Dlatego bądźcie czujni i nie gońcie  za sensacjami, a w swej roztropności bądźcie odważni, aby nie biegać za tymi, którzy mówią wam, że Jezus jest tu albo tam. Mojego Syna znajdziecie przede wszystkim w Eucharystii i w Jego Słowie, czyli w Ewangelii, a także w Jego miłosiernej, przebaczającej miłości.
   Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo i rozważajcie słowa, które do was kieruję. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.»
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________