Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Ks. Abp. Andrzej Dzięga - zakończenie Roku Wiary 23.11.2013

Drodzy Bracia kapłani. Osoby życia konsekrowanego.
Wszyscy Siostry i Bracia, szczególnie Wy – zacni rodzice i wychowawcy.
Kochani chorzy. Cały umiłowany Kościele nad Odrą i Bałtykiem


Zbliża się Uroczystość Zamknięcia Roku Wiary, którą przeżywać będziemy wspólnie jako jedna rodzina diecezjalna w sobotę, 23 listopada br., w wigilię Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W tym dniu podczas Uroczystej Mszy Świętej, która rozpocznie się Bazylice Archikatedralnej o godz. 11.00, pragniemy wspólnie dziękować Bogu za wielość łask otrzymanych w Roku Wiary. Do udziału w tej Uroczystości zapraszam wszystkich wiernych, a szczególnie rodziny, chorych, zgromadzenia zakonne, członków stowarzyszeń, ruchów, wspólnot i organizacji kościelnych z pocztami sztandarowymi, członków rad diecezjalnych, katechetów, duszpasterstwa akademickie, młodzież i dzieci, wszystkie dekanalne i parafialne środowiska duszpasterskie na czele z członkami parafialnych rad duszpasterskich. Bądźmy razem w tym dniu w jedności przed Bogiem i w braterskiej wspólnocie, niosąc w procesji z darami Parafialne Księgi Wiary Naszego Pokolenia, by jeszcze raz zawierzyć Bogu wszystkie nasze troski, modlitwy i lęki, radości i nadzieje. W przyszłą niedzielę zaś, 24 listopada br., gromadząc się w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, każda wspólnota parafialna przeżywać będzie Parafialne Zamknięcie Roku Wiary, zwieńczone uroczystym Te Deum, które zabrzmi na wybranej Mszy Świętej. Duchowym przygotowaniem na to Dziękczynienie i Zawierzenie Bogu jest trwająca Nowenna ku czci Chrystusa Króla.

To doświadczenie poznawania i pogłębiania wiary, które dał nam Pan w Roku Wiary niech trwa w naszych sercach, niech będzie żywe w różnych lokalnych programach duszpasterskich, rozwijane przez regularną modlitwę i życie eucharystyczne osobiste, a szczególnie w rodzinach, by nie pozostało krótkim, jednorazowym zrywem. Zachęca nas bowiem św. Paweł Apostoł: „Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie; zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono” (Kol 2,6). Bezpośrednią kontynuacją wspólnego „budowania i umacniania się w wierze” będzie Tydzień Słowa Bożego, przeżywany od kilku lat w naszych parafiach w ostatnim tygodniu roku liturgicznego, szczególnie poprzez kręgi i warsztaty biblijne. Słowo Boże wprowadza nas w ten sposób corocznie w nowy okres Adwentu.

W całej Polsce rozpoczniemy w tym roku nowy Program duszpasterski, przeżywany pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”, który wprowadzi nas w atmosferę nadchodzącej kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, a w perspektywie kolejnych dwóch lat do 1050. Rocznicy Chrztu Polski, wraz z Pielgrzymką Ojca Świętego Franciszka do Polski na Światowe Dni Młodzieży w roku 2016. Program ten będzie w naszej Archidiecezji ukierunkowany na wiarę przyjmowaną i praktykowaną w rodzinach, które – gdy trwają w zjednoczeniu z Chrystusem – tworzą kościół domowy. Zachęcam już teraz wszystkie rodziny, by trwając w duchowym przygotowaniu do kanonizacji bł. Jana Pawła II poznawały jego nauczanie i przykład życia, które stanowią wyrazisty drogowskaz na drodze rodzinnego uświęcania. Zachęcam do błogosławionej nadziei w programach duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Zachęcam do odważnej miłości w pielęgnowaniu i rozwijaniu charyzmatów wszystkich obecnych u nas wspólnot duszpasterskich, ruchów, stowarzyszeń i organizacji kościelnych. Zachęcam, by wpatrywanie się w postawę osobistego zawierzenia Matce Najświętszej, widoczną w życiu bł. Jana Pawła II, stało się duchową inspiracją dla wszystkich naszych rodzin, również po kanonizacji papieża Polaka.

Na trwający i dopełniający się Rok Wiary, na jednoczenie się w modlitwie podczas trwającej Nowenny do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, na pogłębianie życia duchowego w małżeństwach i rodzinach oraz na ewangeliczną wytrwałość wiary w parafiach, uwielbiając wraz z Wami Dobrego Boga za wielość Jego łask i Jego Miłosierdzia, mocą pełnionego pośród Was urzędu, wszystkim Wam z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
/-/ + Andrzej Dzięga   
Arcybiskup Metropolita 
Szczecińsko-Kamieński

W uroczystość Chrystusa Króla ksiądz Arcybiskup dokonał Aktu poświęcenia parafii i rodzin archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz całego Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa Chrystusa Króla.
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________