Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

8 grudnia 2013

Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
 Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej (ks. SM)
____________________________________ 
8 grudnia 2013 

MATKA BOŻA: «Pisz, człowiecze! To, co pragnę dzisiaj powiedzieć z polecenia Bożego, moje dziecko, przekaż wszystkim moim dzieciom i nie martw się o nic. Bóg pragnie się posłużyć tobą – małym nic, aby zaświadczyć o tym szczególnym czasie, gdyż Bóg pragnie przynieść światło poznania tym wszystkim moim dzieciom, które z pokorą i wiarą w sercu rozważają znaki czasu.
    Moje kochane dzieci, dzisiaj zwracam się do was w tajemnicy mojego Niepokalanego Poczęcia. Zwracam się do wszystkich, którzy jeszcze nie przyjęli tej tajemnicy wiary, jak również do tych, którzy obrażają Boga poprzez grzechy i obelgi przeciwko mojemu Niepokalanemu Poczęciu i nie wynagradzają za nie.
     Moje drogie ziemskie dzieci, prawdziwą katastrofą dziejową całej ludzkości jest grzech. Jest on odwróceniem się od Stwórcy, który pobłogosławił swoje stworzenie, bo widział, że było ono dobre. Grzech stał się zaciemnieniem stworzenia, którego wy nie jesteście w stanie przezwyciężyć własnymi siłami. To, że Bóg objawia Swój gniew wobec niewdzięcznej ludzkości, wskazuje, że nie godzi się na grzech i nie akceptuje go. Dzień Jego Gniewu jest, moje drogie dzieci, dniem ukazania [się] Jego Sprawiedliwości wobec całego stworzenia. Pamiętajcie, że Gniew Boga nie jest złością ziemskiego tyrana, lecz ostatecznie oznacza wierność Boga wobec Swojego stworzenia, które okazuje Mu swą niewierność. Dlatego zapowiedziany czas przekonania o grzechu i przypomnienie o nim przez działanie Ducha Świętego [1], jest znakiem działania łaski w każdym czasie – a szczególnie teraz, gdy świat znalazł się pod panowaniem ducha antychrysta.
    Tam jednak, gdzie jest nieprawość, rozlewa się jednocześnie moc łaski. I o tym chcę was przekonać, moje dzieci, poprzez moje przyjście. Wy macie stać się dziećmi światłości, a nie spoglądać tylko w ciemność. Wy macie nieść świadectwo nadziei, a nie zwątpienia, jak gdyby szatan ze swoją ciemnością zwyciężał. Żyjcie w łasce uświęcającej i odrzucajcie z całą stanowczością grzech! Dzisiaj, jak widzicie moje dzieci, grzech i wina potrafią się dobrze zamaskować pod pozorami dobra, lecz można rozpoznać jego niszczącą moc jedynie w świetle Ewangelii. Dopiero prawdziwa wolność, którą możecie otrzymać od mojego Boskiego Syna, pozwala wam ujrzeć, jak bardzo zniewolony jest świat bez Chrystusa. Prawdziwa miłość Boga pozwala wam doświadczyć, czym jest odrzucenie łaski i życie w grzechu. Pamiętajcie, moje kochane ziemskie dzieci, że grzech nie ogranicza się do samego grzesznika, lecz ma swoje skutki. Od samego początku dotyczył ludzi, społeczeństw jak również całego świata. Prawdziwe przezwyciężenie winy jest możliwe tam, gdzie działa Bóg ze Swoją łaską i teraz właśnie jesteście świadkami Jego miłosiernej miłości - gdy Bóg przyjmuje waszą modlitwę, w której ofiarujecie Ciało i Krew Jego Syna na przebłaganie za wasze grzechy i całego świata. [2].
    Pamiętajcie, moje kochane dzieci, abyście w waszych intencjach i w waszych modlitwach byli czyści. Starajcie się tak żyć, abyście urzeczywistniali podarowaną wam świętość.
    Moje dzieci, wypowiadając moje „FIAT” wobec Boga i Jego Woli, odpowiedziałam na Jego łaskę jako Służebnica Pańska. Wszystkiego, cokolwiek otrzymałam, nie pragnęłam dla siebie – wypowiedziałam swoje czyste i niepokalane „Tak” dla Chwały Bożej. Ponieważ Bóg ukształtował moje Serce i zachował mnie od grzechu pierworodnego, i całą uczynił Niepokalaną, stałam się Matką Jego Jednorodzonego Syna i odpowiedzią, której On oczekiwał od całego stworzenia. Moje czyste „Tak” dla Chwały Bożej otworzyło zrozumienie tajemnicy zmiażdżenia głowy węża. To jest moja matczyna rola Zwyciężczyni w całej historii zbawienia, w dziele zbawczym mojego Boskiego Syna.
    Moje kochane ziemskie dzieci, moi drodzy synowie kapłani Świętej Matki Kościoła! Zrozumcie, że przyjęcie objawionej prawdy o moim Niepokalanym Poczęciu jest kluczem do jedności Kościoła; jest znakiem dla narodów, a przede wszystkim sygnałem dla Izraela. Przypominam wam o tym właśnie dzisiaj, moje dzieci, abyście zrozumieli, że gdy Kościół wzywa mnie jako „Córkę Syjonu”, to wskazuje, że jest prawdziwym dziedzicem Syjonu i prawdziwym spełnieniem Izraela. Mój magnifikat wyśpiewuje tę przyszłą, nadchodzącą radość Izraela [3], który przyjmie Boskiego Syna za swojego Mesjasza.
    Za każdym razem, gdy w uroczystość mojego Niepokalanego Poczęcia, w godzinie łaski łączycie się w modlitwie za grzeszników, pamiętajcie o modlitwie za powrót Izraela do Kościoła.  Uroczystość mojego Niepokalanego Poczęcia jest niejako wspomnieniem wybrania powracającej Reszty Izraela. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, moje kochane dzieci.
Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  
     
_________________
[1] J 16, 8-11 On [Duch Pocieszyciel] zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony.
[2] Koronka do Miłosierdzia Bożego.
[3] Magnifikat Łk. 1. 54-55:„Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki".

Komentarz ks. Stanisława Małkowskiego:
W orędziu z 8-go XII 2013 Matka Boża mówi: Bóg błogosławi swoje stworzenie, pragnie naszego szczęścia. Grzech jest nieszczęściem, bo odwraca człowieka od Stwórcy dobra i życia. Człowiek o własnych siłach podnieść się z grzechu nie może. Tam, gdzie jest grzech, rozlewa się moc łaski. Drogę łaski otwiera Niepokalana Matka Syna Bożego. Dlatego przyjęcie prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest kluczem do pojednania i jedności ku zwycięstwu dobra nad złem przez Niepokalaną.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________