Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Wspomnienie Katedry św. Piotra (22.02)

Katolicy przykładają dużą wagę [a przynajmniej powinni przyp admin] do specjalnego wspomnienia liturgicznego zwanego katedrą św. Piotra Apostoła, które obchodzi się w Kościele dnia 22 lutego. Podkreślenie tego wspomnienia wynika z roli, jaką z woli samego Chrystusa odegrał Piotr w pierwotnym Kościele, oraz z racji urzędu przypisanego do każdorazowego jego następcy, który czasem nazywa się urzędem Piotra i który do dziś funkcjonuje w Kościele Chrystusowym. W obydwu przypadkach rola ta miała i ma zadanie jednoczenia Kościoła w osobie i nauczaniu Jezusa Chrystusa, strzegąc prawdziwości i czystości chrześcijańskiej wiary. Perspektywa czasu pokazuje, jak opatrznościowo dobre było to rozwiązanie.

Piotr – opoka Kościoła

Teksty ewangeliczne podają nam wiele przykładów, że Chrystus spomiędzy wszystkich apostołów wyróżnił w sposób szczególny Piotra. Ot chociażby Jego obietnica prymatu: „Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej skale zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,18-19). Jezus skierował je publicznie do Piotra wobec wszystkich apostołów. Obrazy: opoki, kluczy, władzy związywania i rozwiazywania, są znane powszechnie jako symbole władzy. Drugi tekst posługuje się z kolei innym powszechnie znanym symbolem owczarni i pasterza, w którym czytamy o nakazie Jezusa skierowanym do Piotra, by pasł owce i baranki Jego owczarni, w imię miłości Chrystusa (J 21,15-17). Apostoł Piotr nie był idealnym człowiekiem, wprost przeciwnie wykazywał się upartością i impulsywnością, a jednak to właśnie jego wybrał Pan Jezus na widzialnego stróża swego dzieła zbawczego w Kościele. Być może właśnie te cechy upartości i impulsywnej kreatywności zadecydowały o tym wyborze, jednak jego późniejsza ofiara z życia za wiarę w Jezusa w centrum ówczesnego świata oraz historia papiestwa wykazały trafność tej decyzji.

Urząd Piotrowy

Piotr istotnie sprawował najwyższą władzę w Kościele po wniebowstąpieniu Jezusa, co potwierdzają liczne teksty z Dziejów Apostolskich. To on proponuje wybór następcy w miejsce Judasza; podobnie jest z ustanowieniem diakonów dla posługiwania biednym przy stole; przemawia do tłumów w dzień Zesłania Ducha Świętego i do Najwyższej Rady żydowskiej. On też został aresztowany przez Heroda jako głowa Kościoła. To on wreszcie zdecydował na soborze w Jerozolimie, by rozszerzyć ewangelizację na narody pogańskie, zwalniając neofitów z nakazów prawa żydowskiego. On wreszcie poniósł śmierć męczeńską za wiarę w Chrystusa w Rzymie, stolicy pogańskiego cesarstwa, która wkrótce stała się duchową stolicą wielkiej religii chrześcijańskiej. O tej jego działalności ostatecznych autorytatywnych decyzji, prymacie wśród apostołów i ich następców oraz śmierci męczeńskiej w Rzymie wspominają pisarze wczesnego chrześcijaństwa. Świadczy o tym również jego grób zachowany w Rzymie, który według podania miał znajdować się w bazylice sw. Piotra pod konfesją, co też potwierdzają ostatnie wykopaliska, które odkryły śmiertelne szczątki Apostoła. Idąc za tradycją sięgającą samych początków chrześcijaństwa, biskupi rzymscy zawsze uważali się i byli uważani za bezpośrednich następców św. Piotra Apostoła, do których jako do ostatecznych autorytetów odwoływała się reszta świata chrześcijańskiego.

Katedra sw. Piotra

Ten autorytet religijno-moralny sw. Piotra i jego następców z czasem uwyraźnił się w postaci realnej władzy jurydycznej nad pozostałymi kościołami chrześcijańskimi, co potwierdził Sobór Watykański I (1870). Od IV wieku chrześcijanie w Rzymie znali i obchodzili święto katedry św. Piotra (celebrowane 22 lutego), biorąc pod uwagę fakt, że był on kiedyś biskupem tego miasta. Z uwagi na to jednak, że święto to często wypadało w okresie Wielkiego Postu, w wielu innych regionach (np. w Galii, dzisiejszej Francji) zaczęto je obchodzić wcześniej, 18 stycznia. I tak utrwaliły się dwie celebracje tego święta: 18 stycznia obchodzono wspomnienie katedry św. Piotra w Rzymie i 22 lutego katedry św. Piotra w Antiochii. W tym ostatnim przypadku kierowano się żywą tradycją, która głosiła, że Piotr miał najpierw założyć swoją stolicę prymasa Kościoła Chrystusowego w Antiochii, gdzie przebywał kilka lat, zanim udał się ok. 42 roku do Rzymu, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Papież Paweł IV w 1558 roku ustalił ostatecznie obydwa terminy i rozszerzył ich celebrowanie na cały Kościół Zachodni.

Sama nazwa katedry św. Piotra wzięła się z tronu, jaki ustawiono w bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V wieku znajdował się on w chrzcielnicy bazyliki. Dziś stanowi go wiele kawałków drewna spojonych bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Jako takie, jest ono wkomponowane w potężny tron z marmuru dzieła słynnego budowniczego katedry Jana Berniniego (†1680). Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa w osobie sw. Piotra i jego następców.
ks. Ryszard Groń
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________