Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Pokonać szatana

Najnowsza książka Wydawnictwa JUT pt. Pokonać szatana. Egzorcysta czy psychiatra? nawiązuje swoją tematyką do książki pt. Zobaczyłem twarz diabła. Rozmowy z byłym egzorcystą, Marianem Matusikiem.

Książka Pokonać szatana jest próbą odpowiedzi na pytania o sens egzorcyzmowania. Przybliża zasadnicze różnice jakie zachodzą między opętaniem a zniewoleniem szatańskim, czy też idąc dalej: różnice między opętaniem a zaburzeniem psychicznym. Ponadto, rozmówcy zwracają uwagę na rozprzestrzeniające się w błyskotliwym tempie działanie szatana, a także na niekiedy nieświadome otwieranie się ludzi – czy to wierzących, czy ateistów, agnostyków – na diabła, co ma zawsze swoje konsekwencje w przyszłości. Książka niewątpliwie ma wydźwięk pozytywny, o czym świadczy sam tytuł. Podaje bowiem pewne narzędzia, które skutecznie pomogą przeciwstawić się złemu duchowi. Zapoznanie się z pewnymi mechanizmami działania złego jest bardzo korzystne dla nas samych tym bardziej, że w otaczającej nas rzeczywistości jest cała gama zagrożeń, które doprowadzają do zniewoleń, a w skrajnych przypadkach do opętań.
Tematyka egzorcyzmów jest obecnie bardzo powszechna, rośnie także zainteresowanie egzorcyzmami. Dlatego istotne miejsce wśród książek o tematyce egzorcyzmów zajmuje pozycja Pokonać szatana, w której przedstawione wywiady, artykuły oraz słownik haseł dotyczących tematyki egzorcyzmów, magii, szatana, stanowią wytłumaczenie oraz dopełnienie tej tematyki. Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców. Mogą z niej korzystać zarówno wierzący, którzy jedynie pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat egzorcyzmów, jak i wszyscy szukający odpowiedniej drogi. Liczne przykłady zachowań diabła podczas egzorcyzmów, przykłady zachowania osób zniewolonych pomagają łatwiej wyobrazić sobie pod jak silnym wpływem może znaleźć się człowiek.
Książka dzięki wypowiedziom zarówno egzorcystów, jak i psychiatrów daje całościowy obraz tematyki egzorcyzmów. W Pokonać szatana przedstawione są stanowiska wybitnych znawców z różnych dziedzin. Do grona egzorcystów należy wymienić: ks. infułata Jana Pęzioła, egzorcystę archidiecezji lubelskiej; ks. Piotra Markielowskiego, egzorcystę diecezji kieleckiej. Do grona zaś psychiatrów: dr. hab. n. med. Marcina Olajossego, psychiatrę i psychoterapeutę z Lublina; ks. dr. Jacka Prusaka SJ, psychologa i psychoterapeutę; s. Katarzynę Kmieć, pasterzankę, lekarza psychiatrę. Dopełnienie stanowi sygnalizujący problem rewelacyjny wstęp ks. dr. hab. Krzysztofa Guzowskiego, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; artykuł ks. dr. hab. Artura Maliny, prof. Uniwersytetu Śląskiego, który w sposób przejrzysty objaśnia problem egzorcyzmów, odwołując się do Pisma Świętego oraz do postawy Jezusa jako egzorcysty; a także słownik haseł porządkujący wiedzę, wykonany przez Romana Zająca, biblistę, demonologa.
  Egzorcyści w tej pu­blikacji zapewniają także, że jak pokazuje ich doświadczenie, osób opętanych jest bardzo mało, część powinna zwrócić się ze swoimi problemami do psychiatry lub psychologa, a część przeżywa różnego ro­dzaju duchowe trudności często związane z porzuceniem życia sakramentalnego lub oddaleniem się od Kościoła. Jednak każdy przypadek jest dużo bardziej skompliko­wany, niż większość mediów, czy publikacji to pokazuje, dlatego najlepiej niezdrową ciekawość przy czytaniu miesięcznika, róż­nych książek, czy oglądaniu filmów lepiej zamienić na modlitwę w intencji kapłanów egzorcystów i osób przeżywających du­chowe cierpienie. Można na przykład pod­jąć modlitwę przez wstawiennictwo Matki Bożej, której szatan bardzo się boi.
Podsumowując, książka niewątpliwie jest warta lektury.

Informacje o książce:
Tytuł: Pokonać szatana. Egzorcysta czy psychiatra?
Ilość stron: 258
Cena: 19,95 zł
Książkę kupisz w księgarni internetowej Wydawnictwa JUT.
 
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________