Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm
+JMJ

Drodzy Czytelnicy,
Z pewnością wielu z Was niecierpliwie oczekuje na publikację nowych orędzi Matki Bożej. Posłuszeństwo wobec władz kościelnych jest dla mnie zobowiązujące i jest częścią posłannictwa. Samowolne działanie prowadzi do nieposłuszeństwa.
  Owszem Kościół zezwala na publikację orędzi bez zezwolenia odpowiednich władz kościelnych. Jestem jednak świadomy odpowiedzialności za przekazywane słowa i to zobowiązanie traktuję w duchu posłuszeństwa wobec mojego Ojca duchownego oraz kościelnego cenzora. Kierownictwo duchowe pozwala oczyszczać dusze i umacniać je. Bóg sam potrafi upomnieć się i kierować swoje dzieła, by doprowadzić je do zwycięstwa, posługując się ludźmi jako swoimi narzędziami.
Orędzia otrzymały pozytywną opinię teologiczną i teraz pozostaje tylko próba cierpliwości oraz zaufania Opatrzności Bożej.
z prośba o modlitwę

Adam

"Uzdrawiająca moc Ducha Świętego dotknie całego Kościoła Mojego Boskiego Syna, dając Mu nowy powiew Ducha Prawdy." [11.02.2014]
"Godzina opuszczenia jest znakiem zjednoczenia mojego Syna z Jego Mistycznym Ciałem, aby w ten sposób Kościół mógł być wywyższony na krzyżu, podobnie jak był On." [23.03.2014]
"Nie zapominajcie jednak, że mój Syn pozostaje w Kościele i z Kościołem. Cały czas stoi u drzwi i kołacz. " [23.04.2014] 
"Za pontyfikatu tego papieża, Kościół i świat doznają rany, gdyż wróg, szatan-zwodziciel planuje podział i rozłam. Módlcie się za „biskupa w bieli”. Módlcie się za Wikariusza mojego Boskiego Syna na ziemi. On dobrze wie, że własnymi siłami nie jest wstanie odnowić Kościoła – tak, jak nie mogli uczynić tego jego poprzednicy." [13.05.2014]
 Anioł Stróż: "Chrystus jest Królem, a narody latoroślami i jeśli nie uznają Jego władzy, zostaną odrzucone. Tego powinniście być świadomi, abyście mogli wytrwać do końca i wydać obfity owoc dla siebie i wobec innych narodów." [12.04.2014]

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________