Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Resume - Fatima

MATKA BOŻA:

[23.10.2007]  „…Kochane dzieci, ten czas mierzony jest wytrwałością w waszym dążeniu do świętości i dlatego Mój Boski Syn powiedział, że „gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.” To jest właśnie wasz czas, drogie dzieci! To jest czas związany z waszą nadzieją na Tryumf Mojego Niepokalanego Serca, który zapowiedziałam w Fatimie. Poprzez wrażliwe serca dokonuje się wasza wewnętrzna przemiana i jednocześnie wydaje ona owoc jako świadectwo waszego powołania.”

[23.12.2007]  „…Wielu Moich umiłowanych synów kapłanów lekceważy Moje słowa. Wielu – chociaż widzi otaczającą rzeczywistość grzechu – nie wierzy, że czas oczyszczenia i przemiany ludzkości jest bliski. To smutne, że wielu kapłanów nie przyjęło Mojego orędzia z Fatimy, gdzie nawoływałam do modlitwy, pokuty i zadośćuczynienia. A przecież nakaz Mojego Boskiego Syna, abyście czuwali, jest nadal aktualny”

[23.02.2008] „… Drogie dzieci, w Fatimie wezwałam świat do pokuty, modlitwy i zadośćuczynienia, ponieważ Bóg jest bardzo obrażany przez niewdzięczną ludzkość. Przekazałam ludzkości warunki jak można uratować świat przed samozagładą. Od tamtego czasu niewiele się zmieniło, a ludzkość coraz bardziej odchodzi od Boga.”

[23.06.2008]  „… W Fatimie, prosiłam, Moje kochane dzieci, aby ludzie modlili się za Rosję. Nie chodzi tylko i wyłącznie o jej nawrócenie, lecz, aby nie rozprzestrzeniała swoich błędów. Niestety wielu rządzących nadal szerzy i promuje te błędy – już nie w samej Rosji, lecz na całym świecie.”

[23.07.2008]   „…Obecny czas jest dla was tajemnicą, ponieważ z jednej strony słyszycie słowa pełne pocieszenia, a z drugiej strony doświadczacie coraz większej presji ze strony świata. Wiedzcie jednak, Moje kochane dzieci, że tak dzieje się dlatego, ponieważ napięcie pomiędzy tym co duchowe, a tym co materialne, przybrało teraz na sile. Hipokryzja rządzących światem doprowadzi do upadku tego stanu rzeczy, ponieważ oni nie kierują się dobrem ludzi, lecz własnym egoizmem – a przede wszystkim służą interesom szatana, który chce mieć wszystkie dziedziny życia pod swoją kontrolą.
      I to jest właśnie GODZINA FATIMY, gdzie Bóg Najwyższy objawia czas ucisku i prześladowania a jednocześnie zapowiada Tryumf Mojego Niepokalanego Serca. W czasie, kiedy człowiek zaczął liczyć tylko na siebie i zredukował niebo do swoich wymiarów, Bóg ukazuje prawdę, że zwycięstwo należy do niego, i do wszystkich tych, którzy wytrwają. Godzina Fatimy to także wymowny znak czasu ostatecznego, w którym żyjecie, a którego kategoriami są nagroda i kara. To właśnie w tym „pomiędzy” stanęła cała ludzkość, która doznaje skutków grzechu i odejścia od Boga. To właśnie wy, drogie dzieci, stoicie przed tym wyborem. Godzina Fatimy jest wezwaniem do pokuty i zadośćuczynienia, ale przede wszystkim obwieszcza zwycięski charakter działania Bożego.”

[15.08.2008]  „…Moje Niepokalane Serce jest Arką. Jak niegdyś Arka zbudowana przez Mojżesza była znakiem i narzędziem przymierza Boga z narodem wybranym i pozostawała w Świątyni, tak teraz Moje Niepokalane Serce jest ratunkiem dla świata - o czym mówiłam wam w Fatimie – oraz znakiem i narzędziem Nowego Przymierza, ponieważ przyniosłam światu Zbawiciela.”

[23.11.2008]   „… Nie dziwcie się, Moje dzieci, że wam o tym teraz mówię, ale ostrzegałam was już przed tym w Fatimie, gdzie prosiłam o nawrócenie przez modlitwę i pokutę. Mówię wam też o tym, drogie dzieci, abyście mieli świadomość, że walka, która toczy się na ziemi, jest batalią o dusze, które z taką łatwością wpadają w sidła szatana. „

[19.03.2009]  „…  Teraz w obliczu wielkich wydarzeń, które czekają ludzkość, w czasie kiedy Bóg zaingeruje w historię, gdzie Mój Boski Syn objawi swoją chwałę, Mój Oblubieniec wyjdzie z cienia, by okazać świadectwo jedności Trzech Serc. Przemiana ludzkości i Tryumf Mojego Niepokalanego Serca są wielkim znakiem tego czasu, o którym mówiłam ludzkości w Fatimie.”

[23.05.2009]  „… Musicie jednak wiedzieć, Moje kochane dzieci, że zapowiadany Tryumf, który dotyczy waszych serc, wiele też zależy od was samych. Jeśli chcecie mieć w nim swój udział musicie wypełnić warunki, które zapowiedziałam wam w Fatimie.  Nie wystarczy Boga wielbić tylko wargami, lecz przede wszystkim uczynkami.”

[23.11.2009]  „…Szatanowi udało się wszędzie rozciągnąć swoje królestwo ciemności i śmierci i rządzi jakby był już pewnym zwycięzcą. Moje słowa ostrzeżenia z Fatimy realizują się:jeśli nie odpowiecie na Moje wezwanie……” Ludzkość nadal nie przyjęła Mojego matczynego zaproszenia do pokuty i zadośćuczynienia. Szatan stał się panem XX wieku i nadal prowadzi ludzkość do odrzucenia Boga, szerząc wszędzie podziały, nienawiść i niemoralność. […]    Napełnijcie więc wasze serca nadzieją i wiarą. Módlcie się wraz z Moim Niepokalanym Sercem, by uprosić Miłosierdzia dla świata. Odmawiajcie często modlitwę, którą przekazał Anioł w Fatimie jako wynagrodzenie za grzechy świata. Pamiętajcie, że zawsze będę z wami. „

[23.01.2010]   „…Kochane dzieci, dzisiaj przychodzę do was z prośbą Mojego Niepokalanego Serca, abyście się stali prawdziwie duszami wynagradzającymi za grzechy świata. Moja prośba jest kontynuacją apelu Mojego Niepokalanego Serca  z Fatimy, gdyż ludzkość pozostaje nadal głucha i obojętna na Moje Matczyne wezwanie. Ludzkość niestety nie wyciągnęła wniosków z tragicznych skutków nie wypełnienia Moich próśb, dlatego coraz bardziej pogrąża się w ciemności.”

[23.04.2010]   „… Polska stała się polem walki, lecz nie samym celem, ponieważ celem agresji jest Zachód, który już teraz uzależnił siebie od Rosji. Rewolucja w Rosji, która –jak zapowiedziałam w Fatimie – rozszerzyła swoje błędy, nie zaspokoiła rządz tych, którzy przefarbowali tylko swoje ubrania. Smok barwy ognia nadal jest rządny krwi i ofiar w imię walki przeciwko Bogu. Jeśli narody Europy nie opamiętają się w porę, spotka ich los niewolników. Zachodnie państwa Europy ulegają presji Rosji pod każdym względem, która stawia warunki ekonomiczne i gospodarcze. Dzisiejszy świat opiera swoją gospodarkę na złożach naturalnych i dlatego dał się usidlić w szantaż Rosji. Nikt w Europie nie przewidział tego, że Rosja wykorzysta to dla swoich celów militarnych i totalitarnych.”

[23.05.2010]  „… Świat czeka jeszcze kryzys ekonomiczny i polityczny, tak, iż wiele narodów popadnie w chaos.  Ludzkość stanie wtedy jeszcze bardziej przed wyborem, czy opowiedzieć się za Chrystusem, czy za Antychrystem. To jest bardzo realne zagrożenie, Moje kochane ziemskie dzieci, przed którym ostrzegałam was w wielu Moich orędziach, o czym mówiłam także w Fatimie. Wielki przeciwnik Chrystusa, Mojego Syna chce stworzyć światowy system kontroli finansowej, która znajdowałaby się w prywatnych rękach, przez co miałyby kontrolę i wpływ na systemy polityczne krajów oraz na gospodarkę całego świata.”

[12.06.2010] „… Moje Niepokalane Serce otwiera przed wami zapieczętowaną księgę Apokalipsy, aby zawarte w niej tajemnice zostały ujawnione i poznane przez znaki czasu. Od czasu Moich objawień w Fatimie, Moje Niepokalane Serce włącza się w Boży Plan. […]Sposób, w jaki w wielu kościołach traktuje się Mojego Boskiego Syna bardzo zasmuca Moje Niepokalane Serce. Z tego powodu Anioł Boży, który ukazał się w Fatimie, przekazał modlitwę wynagradzającą i udzielił Komunii Moim wybranym pastuszkom, przejdzie przez świat wraz z innymi Aniołami, aby go ukarać zgodnie z Wolą Bożą. „

[16.07.2010]   „…. Zachęcam was dzisiaj w szczególny sposób, abyście kochali Mojego Boskiego Syna wraz z Moim Sercem i oddawali cześć Mojemu Sercu w Boskim Sercu Mojego Syna, by w ten sposób wynagrodzić wszelkie zniewagi, o których mówiłam w Fatimie. W tym doświadczeniu jedności Serc doznacie w sobie Mojego macierzyńskiego działania.”

[23.09.2010]   „…Niektórzy z was twierdzą, że nie potrzebne są orędzia, ponieważ wystarczy Pismo Święte. Tak, to prawda, ale czy Tradycja Kościoła nie kształtowała się w rozumieniu Słowa Bożego poprzez proroków, mistyków posłanych właśnie przez Boga. Czy Moje objawienia Fatimie, nie stały się znakiem dla całego Kościoła, że czas duchowej walki stał się szczytowy dla dziejów Kościoła i ludzkości? Po drugie, czy przyjmujecie Ewangelię i żyjecie nią na co dzień?”

[7.10.2010]  „…Moje potrójne wezwanie w Fatimie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do wynagrodzenia oraz do modlitwy różańcowej jest autentyczną troską o was, Moje kochane dzieci. Wzywam was, abyście włączyli wasze wysiłki w Plany Boże, abyście współpracowali z Nim w dziele zbawienia. Abyście mogli bardziej angażować się w ten Plan, musicie bardziej poznawać i kontemplować Boga w swoim życiu. Nie można kochać szczerze kogoś, kogo się nie zna. Dlatego proszę was, abyście codziennie odmawiali różaniec. Rozważanie tajemnic różańcowych to nic innego, jak wspominanie wydarzeń, których nadprzyrodzoną treść można ogarną tylko wiarą. Kto odmawia i rozważa różaniec uobecnia te wydarzenia w swoim życiu.”

[13.10.2010]  „… W Fatimie, 93 lata temu, ponowiłam prośbę do całej ludzkości, aby nie obrażała więcej Boga, Który i tak jest bardzo obrażany, i aby codziennie odmawiano różaniec. Wiele dusz odpowiedziało na Mój apel, lecz niestety większość nadal ignoruje Moją Matczyną Miłość i lekceważy Moje słowa. Moje objawienia w Fatimie nie poruszyły serc, które nadal pozostają zatwardziałe.”

[23.01.2011] „…Skoro w Fatimie poprosiłam papieża, aby poświęcił Rosję Mojemu Niepokalanemu Sercu wraz ze wszystkimi biskupami, to uszanowałam wolę Mojego Boskiego Syna, Który wyraźnie ustanowił ziemską władzę Piotra w sprawie uświęcenia i zbawienia ludzi. Dlatego Kościół hierarchiczny ponosi odpowiedzialność za stan Kościoła i jego dusz. I z tego względu wzywam go także do pokuty i nawrócenia. Modlitwa za kapłanów jest potrzebna, ponieważ oni są nie tylko świadkami Mojego Syna, lecz Jego szczególnymi synami i powiernikami Jego tajemnic.”

[19.03.2011] „…Jak w Fatimie Bóg objawił nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca, tak w obecnym czasie przychodzę do was, drogie ziemskie dzieci, abyście zanosili wasze prośby za wstawiennictwem Przeczystego, Sprawiedliwego Serca Świętego Józefa.”

[23.09.2011] „…W Moim orędziu fatimskim pragnę uświadomić wam wasz udział w łasce, jeśli odwracacie się od zła i pokutujecie za popełnione grzechy. Jeśli wypełnicie Moje prośby, urzeczywistni się w was to, do czego wy i cała ludzkość zostaliście wezwani – doskonałość i zjednoczenie z Bogiem.”

[8.12.2011] „… Nie bądźcie jednak zatrwożeni, ponieważ Moje Niepokalane Serce jest dla was Arką Schronienia. Oddane Mi dzieci są Moim potomstwem, które otrzyma schronienie na pustyni, aby tam przetrwać czas prześladowania. Warunki waszego ratunku znacie przecież, ponieważ jasno je określiłam w Fatimie: to modlitwa, pokuta i wynagrodzenie Bogu. Nie lękajcie się, lecz bądźcie roztropni.”

[13.12.2011] „…W Fatimie objawiłam światu potrzebę poświęcenia Rosji Mojemu Niepokalanemu Sercu, a wtedy zostanie dany czas pokoju. To nie jest pokój, który narody mogą dać same z siebie, lecz ten pokój zostanie dany od Boga. Moje dzieci, te słowa są znakiem do zrozumienia odnowy i oczyszczenia narodów.”

[7.03.2012]  „…Moje kochane dzieci, to nabożeństwo do Przeczystego Serca Józefa wypływa z całego przesłania miłosiernej Miłości Ojca, które przekazałam w Fatimie. Jedność Serc jest nie tylko znakiem, lecz ukazaniem przymierza i odnowy, która przychodzi przez rodzinę.”

[16.07.2012]  „…Jednak, mimo tego wielkiego upadku, Bóg nie przestaje was kochać i w swoim Miłosierdziu jest zawsze gotów okazać łaskę przebaczenia, jeśli będzie widział prawdziwą pokutę, żal za grzechy i postanowienie poprawy. Dlatego też tak bardzo naglącym wezwaniem dla tego pokolenia są Moje słowa wypowiedziane w Fatimie. Podczas ostatniego objawienia przyszłam do Moich dzieci jako Królowa Nieba i Ziemi w znaku karmelitańskim, trzymając Mojego Boskiego Syna na ręku. W tym znaku dałam wam także wyraźne zapewnienie ochrony. Moje dzieci, które noszą Moją szatę, Mój szkaplerz, nie mogą pozostać obojętne wobec Mojej troski oraz Mojego Matczynego wezwania. Wezwane są do życia według Woli Bożej.”

[23.10.2012]  „…. Nic i nikt nie zwalnia was z pokuty i zadośćuczynienia Bogu. Wołanie Anioła: „Pokuty, pokuty, pokuty!” z Fatimy jest nadal aktualne. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, gdyż Bóg nieustannie przypomina o rzeczywistości tego czasu ostatecznego, a chwila jest bliska.”

[1.01.2013]  „…Kochane dzieci, ten rok jest kolejnym, który przeżywacie pod znakiem Mojego fatimskiego przesłania do całej ludzkości, które jest coraz bardziej naglące. I chociaż duchowy podział się już dokonał pomiędzy światłem a ciemnością, to walka o dusze trwa.”

[23.01.2013]  „…Rozważajcie Moje słowa, Moje kochane dzieci, i nie dajcie się zwieść, ponieważ szatan otrzymał także moc czynienia wielkich znaków. W tym szczególnym czasie rozważajcie dwa wielkie znaki dane Kościołowi na ten etap zmagania i walki: wielki znak Niewiasty obleczonej w słońce, który ukazałam w Fatimie, jak również znak Syna Człowieczego, który wkrótce zajaśnieje blaskiem prawdy na całym firmamencie nieba.”

[3.05.2013]  „…W Fatimie obiecałam, że w Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary; podobnie mój Syn dał obietnicę, że Polskę wywyższy w potędze i świętości. To ON SAM chce wywyższyć wasz naród – nie ze względu na wasze zasługi, lecz ze względu na Jego wolę i na pragnienie wypełnienia obietnicy Jego królewskiego panowania. Mój Syn życzy sobie, aby w waszym narodzie spotkały się ze sobą łaskawość i wierność, jak również sprawiedliwość i pokój.”

[8.06.2013]   „…Moje drogie dzieci, przesyłam wam moje matczyne błogosławieństwo, płynące z głębi mojego Niepokalanego Serca. Zapowiedziany czas Tryumfu mojego Serca rozpoczął się już w sercach tych wszystkich moich dzieci, które poświęciły się mojemu Sercu i co dzień pielęgnują to poświęcenie, według prośby, którą wyraziłam w Fatimie. Tryumf mojego Serca rozpoczyna się w sercach tych moich dzieci, które pragną do końca wytrwać przy moim Boskim Synu – aby każde z nich mogło być gotowe na objawienie się Jego Chwały. „

[13.10.2013]  „…Moje kochane dzieci, zawierzenie mojemu Sercu w znaku mojego fatimskiego posłannictwa, oznacza, że zapowiadany czas decydującej walki jest tu i teraz. Właśnie w tym znaku mój Boski Syn wciąż oczekuje, aby nie tylko poszczególne dusze, ale [całe] ludy i narody odpowiedziały na wezwanie mojego Serca. Mój Syn nadal pragnie, aby moje matczyne Serce było więcej znane i miłowane przez narody, aby one poświęcały się Mnie i wynagradzały za zniewagi wyrządzone  mojemu Niepokalanemu Sercu. „