Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Dla człowieka, który odczuwa tęsknotę

Chodzi o to, aby przezwyciężyć duchowe ubóstwo świata, który nie potrafi już dostrzec obecności Boga. A zatem ogłoszony z woli Benedykta XVI Rok Wiary – który będzie trwał w Kościele powszechnym od 11 października br. do 24 listopada 2013 r. – jest przeznaczony dla człowieka, który odczuwa tęsknotę za Bogiem.
Program tego czasu łaski został przedstawiony w czwartek 21 czerwca rano w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej przez abpa Rina Fisichellę, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Przede wszystkim cele. Rok Wiary – wyjaśnił arcybiskup – „ma wspierać wiarę bardzo licznych wierzących, którzy pośród codziennego trudu nieustannie zawierzają z przekonaniem i odwagą swoje życie Panu”. Także wtedy, kiedy świadectwo wiary nie wzbudza zainteresowania ludzi – zauważył – „cenne jest w oczach Najwyższego”.
Trzeba przywrócić jego zagubiony sens w świecie, naznaczonym przez rozpowszechniony kryzys, który nie oszczędził nawet samej wiary. Dziesiątki lat tych – jak nie zawahał się określić abp Fisichella – „ataków sekularyzmu, który w imię wolności jednostki domagał się niezależności od wszelkiej władzy objawionej i przyjmował jako swój program „życie w świecie tak, jakby Bóg nie istniał”. To zrodziło  kryzys antropologiczny „który sprawił, że człowiek zdany jest na samego siebie”, że pozostał „zdezorientowany, samotny, zdany na siły, których nie zna nawet oblicza, i nie mający celu, któremu poświęcić własne życie”.
Stąd rodzi się potrzeba, by pójść dalej. Drogą, którą w znamienny sposób symbolizuje logo, charakteryzujące każde z licznych przewidzianych spotkań. Jest to klasyczny obraz Kościoła przedstawionego jako łódź żeglująca po falach, graficznie ledwie zarysowanych. Główny maszt to krzyż, na którym rozpięte są żagle z dynamicznymi znakami, układającymi się w trygram Chrystusa – IHS. W tle żagli stylizowane słońce obejmuje trygram, tworząc symboliczny obraz Eucharystii.  

L'Osservatore Romano

Congregavit nos in unum Christi amor
http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________