Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Prośba

+JMJ
Kochani Bracia i Siostry w Chrystusie!
Drodzy Przyjaciele!

Przygotowujemy się do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Dziewicy, największego Maryjnego święta, obchodzonego 15 sierpnia. Jest to dla większości Polaków ważna data. W tym dniu przypada podwójne święto, wywodzące się z wartości, które w Polakach zawsze były głęboko zakorzenione: z religijności i patriotyzmu . Upamiętnia wzięcie do nieba Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem (dogmat o Wniebowzięciu NMP ogłoszony został przez papieża Piusa XII w 1950 r.) oraz (w Polsce) jest obchodzone także jako święto Matki Bożej Zielnej oraz Zwycięskiej.
   Cud nad Wisłą, jak określa się wydarzenia z 15 sierpnia 1920r., zalicza się do największych starć w dziejach oręża polskiego. Walka miała szeroki wymiar, a jej skutki były ważne nie tylko dla Polski, ale i dla Europy – miała znaczenie polityczne i decydowała o dalszych losach kontynentu.
Z pewnością prośba (św. Szymona z Lipnicy 18.07.2012) o modlitwę, by zanurzyć Polskę w Miłosierdziu Bożym, ma swoje znaczenie. Jak codziennie stajemy do Apelu Jasnogórskiego, tak również pełni ufności połączmy się w tym dniu o godz. 15.00, by prosić Miłosiernego Pana Jezusa o łaski dla naszej umiłowanej Ojczyzny i wszystkich jej mieszkańców, pamiętając o Jego obietnicy danej św. siostrze Faustynie: „Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim […], bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W tej godzinie uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko Moja, staraj się w tej godzinie odprawiać Drogę Krzyżową” [Dz. 1572].
Nie patrzmy poprzez pryzmat podziałów, ani na tego, który otrzymał polecenie przekazania tych słów w duchu posłuszeństwa, ale ufajmy Miłosierdziu Bożemu. Gdziekolwiek będziemy w tym dniu – czy na Jasnej Górze, czy w Kalwarii Zebrzydowskiej, czy w Łagiewnikach, w jakimkolwiek sanktuarium, kościele, przy kapliczce czy w domu – ofiarujmy Ojcu Przedwiecznemu przez ręce Maryi, naszej Królowej, Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana Jezusa na przebłaganie za nasze grzechy i za grzechy Polski. Jezu, ufamy Tobie!
„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33).
Niech we wszystkim Bóg będzie uwielbiony.

W duchowej łączności modlitewnej –-
Adam-Człowiek

           
Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu
   Boże Miłosierny, Stwórco Wszechświata, Boże Ojców naszych, Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy, ale z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia grzechów naszego Narodu.
   W tej chwili, wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.
   Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia nad Narodem naszym! W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny, młodzież polską, całą naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste, Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, nad naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny Naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania! Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców.
   Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołamy: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i w sercach, pokój między wszystkimi narodami. O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia.
(Wszyscy powtarzają trzy razy:) Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (Trzy razy:) Jezu, ufam Tobie!

Tekst tego Aktu jego autor – bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy św. siostry Faustyny - osobiście ofiarował tuż przed śmiercią (1975) swojej bratanicy, s. Bernadecie Sopoćko, podczas odwiedzin w Białymstoku. Siostra Bernadeta przekazała go swojej przełożonej generalnej w Gorzowie Wlkp.


Congregavit nos in unum Christi
amor http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________