Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała

Pierwszy obrazek nad dziecięcym łóżeczkiem i pierwsza modlitwa do Anioła Stróża z tego obrazka były dla wielu z nas drugim, po Chrzcie Świętym, krokiem w życie duchowe. Uskrzydlona istota z aureolą, bezpiecznie prowadząca dzieci kładką nad przepaścią, nie przestaje towarzyszyć nam, gdy dorastamy. Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem Wj 23, 20. W miarę upływu lat nasza wiara w aniołów zaczyna się niektórym wydawać nieco infantylna i odchodzi w zapomnienie, jako relikt dzieciństwa. Tymczasem to Pan Jezus polecił nam powrócić do szczerej prostoty dziecięcego serca: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego Mt 18,3. Potrzebujemy wielu trudnych doświadczeń na drodze wiary, żeby odnaleźć w sobie dawne dziecko ufające, że „aniołek” potrafi wyprosić u Pana Boga spełnienie wszystkich marzeń. Zachowując dziecięce serca wierzymy, że nie pozostajemy bez opieki i towarzystwa aniołów, które są duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym,  którzy mają posiąść zbawienie Hbr 1,14. Pomagają nam dochować  wierności  Bogu, a w chwilach największego opuszczenia przychodzi do nas anioł, który wspomagał modlącego się w Ogrodzie Oliwnym, Jezusa. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go Łk 22,43.

Dzisiejsze czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła przywołuje obraz Świętego Archanioła Michała zwyciężającego w walce szatana. I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię (12, 7-9). Waleczny, niezwyciężony Archanioł towarzyszy nam szczególnie w momentach pokus i walki duchowej, także podczas naszego ostatniego zmagania - w chwili śmierci. Daje również wsparcie ludziom pozostającym w ucisku i pomaga odnaleźć wewnętrzne światło zagubionym na drodze wiary. Jest patronem policjantów i żołnierzy.

Archanioł Gabriel - anioł zwiastujący Dobrą Nowinę, zapowiedział bezdzietnemu, staremu już Zachariaszowi narodziny syna, a Maryi oznajmił, że zostanie Matką Syna Bożego. Święty Jan Vianney radził, by modlić się do św. Gabriela Archanioła o dar modlitwy do Matki Najświętszej. Powinni się do niego szczególnie modlić pracownicy telewizji i radia, a także dyplomaci, filateliści i pocztowcy, których jest patronem.

Archanioł Rafał sam tak przedstawił się w Księdze Tobiasza: Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański (12,15). Był przewodnikiem i opiekunem Tobiasza wędrującego z Niniwy i przeprowadził go szczęśliwie pośród różnych przygód do Raga w Medii. Dziś jest patronem aptekarzy, lekarzy, podróżników i uciekinierów.

Pismo Święte mówi, że aniołowie są stale pogrążeni w adoracji Boga: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie Mt 18,10. Wpatrzeni bez przerwy w oblicze Stwórcy stanowią przykład dla nas - wpatrujących się w swoje problemy i zmartwienia. Pokazują, że trzeba zaufać Bogu, oderwać się od myśli o sobie i wpatrzeć w oblicze Boga. Nie biorąc z nich przykładu „podcinamy im skrzydła”, wtedy nawet anioły nie mogą nic dla nas zrobić.

Anioły (gr. angelos) - Boży posłańcy o wielkiej mocy zostali posłani, aby uczyć nas oddawania czci Bogu, służenia Mu. Pouczają, że nasz czas na ziemi jest okazją, by się rozwijać, żeby stawać się nowym człowiekiem. Potwierdza to Jezus w rozmowie z Nikodemem: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego J 3,3. Obiecał też Natanaelowi - obiecuje również nam, że zobaczymy Królestwo Niebieskie. Jednak istnieje jeden, podstawowy warunek: powinniśmy uwierzyć Jego słowom, tak jak to zrobił Natanael, kiedy wyznał: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to J 1, 49-50.

Proszę Cię, Panie, o silną, opierającą się pokusom wiarę i o radość kroczenia Twoją drogą.

„Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.”


„Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
i myślenie godne tego, co mi dano” Mdr 7,15.Congregavit nos in unum Christi amor
http://adam-czlowiek.blogspot.com/ ________________________________