Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Święty Szczepan - wizjoner innego świata

Dzień po narodzeniu Pana Jezusa – na tej ziemi, wspominamy dzień męczeńskiej śmierci św. Szczepana – czyli jego narodzin dla nieba. Kościół mądrze nam ukazuje, że narodziny i śmierć to dwie nierozłączne części jednego, tego samego życia. Męczennik w języku greckim: martyr – niekoniecznie kojarzy się z bolesnym doświadczeniem, umęczeniem; znaczy po prostu świadek.
ŚWIADEK DOBROCI BOGA
Szczepan to wizjoner innego świata. O wiele wcześniej nim zobaczył otwarte niebo, gdy umierał pod gradem kamieni, widział możliwość innego życia. On już prędzej miał zdolność patrzenia wyżej, ponieważ ukochał Chrystusa, który dla nas się uniżył. Szczepan był diakonem, który pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Łaska mu towarzysząca, to nic innego jak Boża obecność wskazująca na wielką zażyłość Szczepana z Bogiem. Tylko o nim, spośród innych diakonów, św. Łukasz zapisze w Dziejach Apostolskich, że był pełen wiary i Ducha Świętego. Z tej osobistej więzi wypływała moc, która działała cuda wśród ludu. Popularność diakona, który dokonuje cudów w imię Jezusa, który kilka miesięcy wcześniej został ukrzyżowany za to, że uważał siebie za Boga, nie mogła podobać się Żydom.
ŚWIADEK PRAWDY
Żydzi wystawili więc przeciwko Szczepanowi najlepszych rabinów z różnych części świata: z Północnej Afryki, Rzymu, Azji i pewnie najlepszych z Jerozolimy. Niezmiennym paradoksem świętych jest to, że gdy mówią „o Bogu” ludzie oskarżają ich o mówienie „przeciw Bogu”. Szczepana także oskarżono o wiele. Czy to prawda?Pytał nieprzerwanie arcykapłan. Piłatowe pytanie powraca w innym kontekście, ale chodzi o to samo: czy Jezus Chrystus jest Prawdą?
– Na zarzut bluźnierstwa przeciw Bogu, Szczepan głosił Jego chwałę i miłosierdzie.
– Na zarzut bluźnierstwa przeciw świątyni, Szczepan chwalił dom Boży, jako miejsce spotkania Pana ze swym wybranym ludem.
– Na zarzut odrzucenia prawa mojżeszowego, Szczepan dowodzi, że stare prawo wypełnia się w nowym – Chrystusowym.
Jednak w całej tej dyspucie święty diakon wiedział, że nie chodzi tu o argumenty rozumu. Stan ducha ludzi, którzy go oskarżali był dramatyczny: Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. To był ich główny problem. Bez Boga nie można odnaleźć Prawdy.
ŚWIADEK INNEGO ŚWIATA
Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. To niezwykłe wyznanie wiary w Chrystusa, który jest równy w Bóstwie z Ojcem. Ten, który stał się Człowiekiem dla nas i naszego zbawienia, teraz w niebie jest Pośrednikiem, Obrońcą i Orędownikiem w naszych sprawach. Szczepanowi za wierność Jezusowi na tym świecie został ukazany inny świat. Pan Jezus w Ewangelii lojalnie ostrzega nas przed przeciwnościami, jakie będą nas czekać, jeśli zdecydujemy się podążać za Nim. Nie dziwmy się więc, że nasza wierność Jego Słowom jest okupiona w naszym życiu tyloma dylematami i wątpliwościami. Święty Augustyn wypowiedział kiedyś niezwykłą zachętę: Dotykajmy Chrystusa, dotykajmy. Wiara jest dotknięciem. Szczepan pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa. Możemy w naszym życiu dokonać tego samego.
Wiara w Chrystusa jest „dotknięciem” innego świata w naszym codziennym życiu. Szczepan ujrzał, że w Jezusie Chrystusie jest niebo. On jest niebem, bo jest Zbawicielem. Dlatego nie bał się już umierać. Dokonuje aktu przebaczenia tym, którzy nie poznali prawdy. Upodabnia się w swojej śmierci do śmierci swego Pana na krzyżu: Panie, nie poczytaj im tego grzechu.
Cechą charakterystyczną męczenników jest to, że giną nieprzyzwoicie za całkiem przyzwoite życie. Szczepan zawstydza nas, gdy milczy, kiedy każdy z nas pewnie by krzyczał – choćby z bólu. Kiedy ludzie złorzeczą pełni zaślepienia – on się modli. Kiedy nienawiść przybiera konkretną formę kamieni – on przebacza.
Święty Szczepan pokazuje nam, że umieć prawdziwie ofiarować swoje życie i uczynić je darem dla innych, to znaczy najpierw dotknąć Boga w tajemnicy jego Bóstwa i Człowieczeństwa. Możemy w naszym życiu uniknąć kamieni, ale nie unikniemy cierpienia. Jeśli chcemy w chwili śmierci zobaczyć niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga nie możemy za życia Go unikać. Nikt z nas nie wie, jak będzie wyglądała nasza śmierć, ale ostatecznie jej wartość zależy od tego, czy wiemy dla Kogo żyjemy.

ks. Dariusz Dąbrowski

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________