Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[220] 2 stycznia 2013

Pierwsza Środa Miesiąca

OTRZYMAŁ ADAM-CZŁOWIEK.
KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. dr ADAM SKWARCZYŃSKI
___________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
___________________________________________________________

„Zwróćcie się do Przeczystego Serca Józefa, aby umacniał w was dar królewskiej wolności, abyście przez święte życie pokonywali w was samych panowanie grzechu. Pamiętajcie, że jesteście Ludem Nowego Przymierza, który ma pozostawać we wspólnocie z Bogiem. To jest wasze powołanie, a jednocześnie wezwanie do dawania świadectwa wiary! To jest wasz czas w Kościele wraz z Józefem, Patronem Świętej Matki Kościoła”.

MATKA BOŻA: «W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz Człowiecze.
       Moje drogie dzieci, po raz kolejny zachęcam was, byście poświęcili się Mojemu Oblubieńcowi, Józefowi. Nadchodzi czas jego działania, by wspierał wierne dzieci Kościoła, jak również okazał swoją szczególną opiekę Kościołowi.
       Podobnie jak Mój Boski Syn odsłaniał coraz bardziej matczyną rolę Mojego Niepokalanego Serca w historii zbawienia, tak również teraz Duch Święty ukazuje Józefa wraz z całym bogactwem jego łask i przywilejów, aby Święta Matka Kościół wzywała jego pomocy i wstawiennictwa właśnie w tym czasie, kiedy musi uciekać na pustynię. Kościół, podobnie jak [kiedyś] Chrystus, Mój Boski Syn, prześladowany jest przez współczesnych Herodów, czyhających na życie Dziecięcia. Dzisiaj te same zbrodnicze myśli rozpowszechniły się w świecie, by pozbawić Króla królów władzy, potęgi i panowania! Moce ciemności drżą na myśl o królewskim panowaniu Bożego Syna.
       Szatan wmawia człowiekowi i oszukuje go, mówiąc o jego sile i władzy nad światem. Podobnie jak Bestii dano władzę, tak ona wykorzystuje naiwność i słabość oraz uleganie grzechowi mieszkańców ziemi, i daje im pozorną władzę.
       Zrozumcie, Moje kochane dzieci, istotę tej walki – że rozgrywa się ona pomiędzy Chrystusem Królem a szatanem. Miejscem tej walki jest Kościół i jego dzieci oraz wszyscy mieszkańcy ziemi. Szatan nie chce oddać danej mu władzy i dlatego z całą zaciekłością, pychą i żądzą zabijania atakuje wszystko, co pochodzi od Boga. Wykorzystuje wszystkie dostępne mu narzędzia, jak przemoc czy prześladowanie; tworzy systemy i tajne organizacje, by odwrócić uwagę ludzi od sacrum i sprowadzić ich na drogę zatracenia. Przecież te dusze, które wpadają do piekła, nigdy nie będą miały możliwości wejścia do Królestwa Bożego! Dlatego też szatan używa kłamstwa, podstępu i przebiegłości, aby dzisiejszy świat jednym głosem zawołał jak faryzeusze: „Nie mamy króla oprócz Cezara!”. Do tego chce szatan doprowadzić dzisiejszy Kościół i świat.
       Lecz, jak widzicie, Moje kochane dzieci, Bóg staje w obronie swoich wiernych dzieci, okazuje łaskę i miłosierdzie, i to pomimo tak wielkich grzechów – grzechów odrzucenia Boga, odrzucenia Króla. Dlatego przygotował plan ratunku dla swoich dzieci. Jak w Betlejem Józef usłyszał polecenie, aby uciekać na pustynię przed morderczą ręką Heroda, tak dzisiaj Józef jest gotowy bronić Świętej Matki Kościoła i towarzyszyć Jej w drodze na pustynię, aby tam znalazła schronienie.
       Moje kochane dzieci, w swoim planie Bóg przewidział, że Dziecię narodzi się z królewskiego rodu. Z rodu Dawida był Józef! Rozważcie, Moje kochane dzieci, że i wy jesteście adoptowanymi dziedzicami obietnic Bożych i staliście się dziećmi Bożymi, bo uwierzyliście w Mojego Boskiego Syna i przyjęliście Go. Ta objawiona prawda o waszym dziecięctwie Bożym zostanie wkrótce w was objawiona mocą Ducha Świętego, abyście wszyscy zrozumieli, że zostaliście wszczepieni wraz z Kościołem w kapłański, królewski i prorocki urząd Chrystusa, Mojego Boskiego Syna*. Zwróćcie się do Przeczystego Serca Józefa, aby umacniał w was ten dar królewskiej wolności, abyście przez święte życie pokonywali w was samych panowanie grzechu. Pamiętajcie, że jesteście Ludem Nowego Przymierza, który ma pozostawać we wspólnocie z Bogiem. To jest wasze powołanie, a jednocześnie wezwanie do dawania świadectwa wiary! To jest wasz czas w Kościele wraz z Józefem, Patronem Świętej Matki Kościoła.
       Błogosławię was, Moje kochane dzieci, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

–––––––––––––––––––––––––––
* Znajdujemy w tym zdaniu jeszcze jedno (poza znanymi nam z poprzednich orędzi) określenie Paruzji Chrystusa i roli w niej Ducha Świętego. Każdy mieszkaniec ziemi pozna w „godzinie Damaszku” prawdę o swojej godności dziecka Bożego, tak dzisiaj zapoznaną i lekceważoną, jak też zadania z tą godnością związane. Należą do nich: kapłaństwo powszechne (składanie siebie w ofierze miłości razem z Chrystusem Ojcu Niebieskiemu), stałe życie w łasce uświęcającej (ona jest warunkiem, by na tronie w naszej duszy zasiadał Trójjedyny Bóg), głoszenie Prawdy Bożej swoim słowem i życiem według Ewangelii (funkcja prorocka) (przyp. ks. A. Skwarczyński).

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________