Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[222] 6 stycznia 2013

OTRZYMAŁ ADAM-CZŁOWIEK.
KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. dr ADAM SKWARCZYŃSKI

___________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
___________________________________________________________

«Największą „sensacją” i największym wydarzeniem jest fakt, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród stworzenia. To Słowo stało się Chlebem życia.
Waszym złotem niech będzie wasza miłość, waszym kadzidłem dar modlitwy, waszą mirrą niech będą ofiary pokuty oraz cierpienia.Pragnę was już teraz przygotować na objawienie Chwały Mojego Boskiego Syna».

MATKA BOŻA: «W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz Człowiecze.
       Przychodzę dzisiaj do was, Moje kochane dzieci, by rozważyć z wami Słowo Boże i razem z wami uwielbić Boga.
       Rozważcie, Moje kochane dzieci, jak Bóg ukazał swoją Chwałę w narodzeniu swojego Boskiego Syna: w jasności, która rozbłysła nad stworzeniem, jak również w pokłonie pogan, którzy przyszli, by przynieść dary.
       Bóg objawia się w cichości, chociaż z całą mocą i potęgą swojego działania. Każdego dnia, Moje dzieci, oddajcie Bogu chwałę, nie tylko poprzez ustną modlitwę, ale także poprzez wasze uczynki. Przemieniajcie wasze serca w ten sposób, aby wszystko co czynicie, przyniosło Bogu cześć i uwielbienie oraz pożytek dla waszych dusz. Nie żądam od was wiele, lecz pragnę, abyście w zgodzie z waszym sumieniem wypełniali obowiązki stanu. Okazując sobie wzajemny szacunek i miłość, już uwielbiacie Boga, który jako pierwszy was umiłował. Każdego dnia składajcie Bogu dar waszej żywej wiary, nadziei i miłości.
       Waszym złotem, ofiarowanym Bogu, niech będzie wasza miłość, z której pochodzą wszystkie inne cnoty.
       Waszym kadzidłem niech będzie dar modlitwy, szczególnie modlitwy wynagradzającej za brak oddawania prawdziwej czci Bogu.
       Waszą mirrą niech będą składane przez was ofiary pokuty oraz cierpienia, które powinniście znosić w cierpliwości i wytrwałości.
       Bądźcie przekonani, że Mój Boski Syn z pewnością przyjmie ten podarunek waszych serc. Noście złoto, kadzidło i mirrę w waszych sercach i składajcie je na większą Chwałę Bożą każdego dnia. Zobaczycie, że pomimo ciemności na zewnątrz, wasze serca zostaną napełnione światłem nadziei.
       Pamiętajcie, Moje kochane dzieci, że Królestwo Boże i królewskie panowanie Mojego Boskiego Syna przychodzi w cichości i objawia się w stworzeniu poprzez znaki, które nie wszystkie jeszcze z Moich dzieci potrafią odczytać i zrozumieć. Kiedy wasze serca są wrażliwe na miłość i obecność Boga, wtedy bardziej jesteście w stanie zauważyć, jak wielka walka toczy się wokół was. Taki jest plan Boży, aby przemieniać ludzkie serca z kamienia w serca żywe, pełne miłości i uczucia.
       Kochane dzieci, nadchodzi nowy czas, który Bóg umieścił w Moim Niepokalanym Sercu. Czas burzy przeminie i zajaśnieje blask Słońca, którego promienie odnowią oblicze ziemi. To pozostaje jeszcze dla was tajemnicą, ale jeśli będziecie przemieniać i pielęgnować wasze dary dla Boga w waszych sercach, doświadczycie objawienia Chwały Mojego Boskiego Syna w stworzeniu, a zatem także w was samych.
       Przyjmujcie światłość, która pochodzi od Boga, a odwracajcie się od ciemności, która zostanie pokonana. Nie lękajcie się niczego, lecz zaufajcie. Ja pragnę was już teraz przygotować na objawienie Chwały Mojego Boskiego Syna. Pragnę, aby miłość Mojego Boskiego Syna zamieszkała w waszych sercach, abyście już tu i teraz przeżywali Tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Szatan doskonale wie, jak trudno jest mu kusić czyste i pełne miłości serca. Dlatego umacniajcie waszą wiarę i troszczcie się o czystość waszych myśli i uczynków.
       Lecz widzę, że niespokojne są wasze serca, ponieważ są one napełnione lękiem i wciąż poszukują sensacji. Pamiętajcie jednak, że największą „sensacją” i największym wydarzeniem jest fakt, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród stworzenia. To Słowo stało się Chlebem życia, prawdziwym Pokarmem, dającym życie wieczne.
       I Ja wam powtarzam, Moje kochane dzieci, że przemija postać tego świata, a Słowo Boże nigdy nie przeminie. Ono sprawia, że wszystko staje się nowe i że zajaśnieje blask Chwały Mojego Boskiego Syna nad całym stworzeniem.
       Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen».
 
Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________