Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[223] 13 stycznia 2013

Święto Chrztu Pańskiego


OTRZYMAŁ ADAM-CZŁOWIEK.
_________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
_________________________________________________________

 MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pisz Człowiecze.
       Moje kochane ziemskie dzieci, pozdrawiam was, szczególnie wszystkie Moje dzieci Świętej Matki Kościoła. Pragnę wam przypomnieć, że przez wasz Chrzest zostaliście włączeni w Mistyczne Ciało Mojego Boskiego Syna jak również staliście się nowym stworzeniem. Dziękujcie Bogu za tę łaskę, która was umacnia i otwiera wam drogę do świętości. Lecz, abyście stali [się] nowym i odnowionym stworzeniem, nie wystarczy tylko przyjąć ten sakrament, lecz pielęgnować go jako dar, gdyż on wyciska pieczęć na waszych duszach. Pamiętajcie, Moje dzieci, że ta łaska i ten sakrament nie jest formalnością, lecz podjętym zobowiązaniem wobec Boga i Kościoła.
       Jeśli w sercu rozważycie wasze powołanie do świętości, to zrozumiecie, jak wielką rolę odgrywa Duch Święty w całej historii zbawienia! Duch Boży unosił się nad wodami podczas aktu stworzenia, udzielając ożywczej mocy. Duch Święty jest w Słowie Bożym, które was prowadzi i oświeca. On sam jest Duchem tęsknoty i oczekiwania odnowienia wszystkich rzeczy i uświęcenia. Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej jest obecna w sakramentach i w całej posłudze Kościoła, udziela charyzmatów i darów łask.
       Moje kochane dzieci, Duch Święty naznacza całe stworzenie znakiem Krzyża i rozpościera jego chroniące ramiona (krzyża) nad wszystkimi rzeczami. Prowadzi całe stworzenie do celu, którym jest jedność z Bogiem. Skoro prowadzi do wypełnienia wszystkich rzeczy i do pełni stworzenia, to Jego doskonała Miłość jest ogniem sprawiedliwości. To ogień oczyszczający, przemieniający i odnawiający. Jest zupełnie inny od demonicznego ognia, siejącego zniszczenie i śmierć. Płomień Miłości Ducha Świętego, który wychodzi z Mojego Niepokalanego Serca, odnawia całe stworzenie. Kto przyjmuje już teraz Ducha Świętego Odnowiciela świata, ten uczy się patrzeć na świat oczami Boga i ma w sobie prawdziwą pobożność oraz oddaje Bogu prawdziwą Chwałę.
       Historia zbawienia ukazuje rzeczywisty porządek rzeczy w całym odwiecznym Planie Stwórcy. OJCIEC planuje i decyduje, SYN wypełnia i urzeczywistnia Wolę Ojca w doskonałym posłuszeństwie, a DUCH ŚWIĘTY dokańcza dzieło udzielając mu Boskiej piękności, mianowicie powrotu do utraconego porządku.
       Moje kochane dzieci, jak widzicie, odrodzeni w Chrzcie macie tak doskonałą szansę, aby mieć udział w tym wszystkim, co staje się nowe; jak również sami osiągnąć świętość. Nie bójcie się przyjąć w sobie oczyszczającej i przemieniającej mocy działania Ducha Świętego.
       Pamiętajcie, że wszelkie wasze uczynki, prace, modlitwy bez udziału i mocy Ducha Świętego, sprawiają, że jesteście ślepi i bezowocni. [1] To zaś wzmaga w was pychę, przed którą przestrzegał Mój Boski Syn, także swój Kościół. I chociaż Duch Święty przebywa i nieustannie uświęca Świętą Matkę Kościół, to w jego ziemskim posługiwaniu znalazło się dzisiaj wielu podobnych do Samsona, który został pozbawiony oczu, kiedy zapomniał o swoim Bogu.[2]
       Dlatego też pełni wiary i nadziei musicie się spodziewać, że nadejdzie wkrótce odnawiające działanie Ducha Świętego z Jego oczyszczającą mocą, aby w poznaniu prawdy dokonała się sprawiedliwość. Mój Boski Syn ukaże Swoją Chwałę i chrzcić was będzie Duchem Świętym. Podobnie, jak podczas waszego chrztu zostaliście namaszczeni Duchem Świętym, tak teraz cała ludzkość doświadczy Jego działania. Nowe wylanie Ducha Świętego, które Bóg przygotowuje w Moim Niepokalanym Sercu,  jest ogniem, który jest także symbolem namaszczenia nowego stworzenia. Ono ma moc oczyszczającą, uzdrawiającą i uświęcającą. Ogień sprawiedliwości oczyści ludzkość i całe stworzenie z nieprawości oraz ukaże prawdę o grzechu, a "olej namaszczenia" Boskiego działania Ducha Świętego sprawi, że odnowi się oblicze ziemi.
Rozważajcie Moje słowa, Moje kochane dzieci. Błogosławię wam z Mojego Niepokalanego Serca, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
______________
[1] Ap 3,17 List do Kościoła w Laodycei
[2] Sdz 16, 20-22 "Zawołała więc: Filistyni nad tobą, Samsonie! On zaś ocknąwszy się rzekł: Wyjdę jak poprzednio i wybawię się. Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił.  Wówczas Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, gdzie przykuty dwoma łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno"
 


Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________