Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[224] 23 stycznia 2013

___________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
___________________________________________________________

MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz Człowiecze. Jestem przy tobie. Nie lękaj się, lecz podążaj pełen wiary i nadziei, gdyż Słowo Boże cię prowadzi.
       Moje kochane dzieci, Mój Boski Syn posyła Mnie do was, abym była waszą Nauczycielką na drodze prawdy. Pragnę was wszystkich przygotować na nadejście nowego czasu, odnowionego mocą Ducha Świętego, który mieszka w Moim Niepokalanym Sercu. Szczególnie w tym roku pragnę być waszą Przewodniczką Wiary. Podobnie jak Mój Boski Syn wprowadził Mnie w swoje życie i w życie Kościoła, tak i Ja pragnę tego dla was:  wprowadzić was, poprzez Moje macierzyństwo, w tajemnicę Mojego Boskiego Syna. Tym bardziej pragnę, byście Go lepiej poznali, zanim On sam nie objawi siebie i swojej chwały całemu stworzeniu. Chcę was przygotować na spotkanie z Moim Boskim Synem!
       Moje kochane dzieci, jako pierwsza szłam drogą wiary Nowego Przymierza. Ja także doświadczyłam trudu wiary, więc tym bardziej was rozumiem, jako najlepsza z matek, kiedy znaleźliście się w środku walki z mocami ciemności. Musicie jednak, Moje kochane dzieci, uczyć się codziennego zawierzenia i zaufania Bogu. W sercu każdego z was, Moje umiłowane dzieci, leży Boża tajemnica waszego powołania, które Bóg przygotował dla was przed założeniem świata[1], ale to do was samych należy rozpoznanie Woli Bożej oraz decyzja co do drogi, którą chcecie obrać.  Pamiętajcie jednak, że Bóg postrzega każdego z was na miarę swojego planu, a nie na miarę waszych oczekiwań. Dlatego doświadczenie objawienia chwały Mojego Boskiego Syna będzie dla każdego z was osobistym przeżyciem. Każdy przeżyje to spotkanie na sposób osobisty, według własnej wiary i własnego zaufania. Komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie[2].
       Moje kochane ziemskie dzieci, stanęliście teraz wobec decydującego etapu walki, jaka toczy się na ziemi. Szatan wykorzystuje każdą okoliczność, by atakować i z całą brutalnością niszczyć dzieła Boże. I chociaż całe stworzenie z utęsknieniem oczekuje objawienia chwały Mojego Boskiego Syna, to siły natury, które są w rękach demonów, sieją spustoszenie i śmierć. Będziecie teraz świadkami wielu niewyjaśnionych zjawisk zachodzących w przyrodzie, jednak wiedzcie, że te znaki mają na celu zwieść wielu. Pamiętajcie, Moje kochane dzieci, że Bóg objawia swoje przyjście w znakach, które zapowiedział Mój Boski Syn. Wielkim znakiem jest Moje Niepokalane Serce - Niewiasty obleczonej w słońce.  Szatan wykorzystuje dziś znaki w przyrodzie, aby zasiać w was strach i zwątpienie w Bożą Opatrzność.
       To grzech wprowadził chaos i zburzył porządek stworzenia. Dziś sprawca grzechu i buntownik przeciw Bogu wykorzystuje ten nieład przeciwko stworzeniu,  wprowadzając je w coraz większą ciemność i zamieszanie. Mój Boski Syn zapowiedział znaki na niebie i ziemi, które wskazywać będą Jego bliskie przyjście. I choć szatan objawia dziś swoją moc także w przyrodzie, to pamiętajcie, Moje kochane dzieci, że potęga Boga i Jego miłość przemieniają świat i pokonują złego ducha.
      Zauważcie, Moje dzieci, że obok wielkiego znaku Niewiasty obleczonej w słońce pokazuje się na niebie również znak szatana – smoka, który zmiata trzecią część gwiazd niebieskich[3]. Im mniej gwiazd świeci na firmamencie nieba, tym noc staje się ciemniejsza. To on sprawia, że w ludzkich sercach gaśnie prawdziwe światło nadziei. Zbuntowani aniołowie, choć nie są wszechmocni, to jednak wykorzystują daną sobie władzę, aby siać spustoszenie i chaos w ustanowionym porządku stworzenia. Pycha, złość i bluźnierstwa szatana ukazują jego dążenie do zajęcia miejsca Boga pośród stworzenia, dlatego wykorzystuje on także znaki na niebie, aby omamić ludzi  swymi kłamstwami i  imitacjami dzieła Bożego[4] i skłonić ludzkość, aby  oddała jemu pokłon.
       Rozważajcie Moje słowa, Moje kochane dzieci, i nie dajcie się zwieść, ponieważ szatan otrzymał także moc czynienia wielkich znaków. W tym szczególnym czasie rozważajcie dwa wielkie znaki dane Kościołowi na ten etap zmagania i walki: wielki znak Niewiasty obleczonej w słońce, który ukazałam w Fatimie, jak również znak Syna Człowieczego, który wkrótce zajaśnieje blaskiem prawdy na całym firmamencie nieba.
       Kocham was, Moje drogie dzieci. Przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

[1] Ef 1,4
[2] por. Łk 12,48
[3] por. Ap. 12,4
[4] Iz 14, 12-14: „Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego”.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________