Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

Mała pomoc w rachunku sumienia



Rachunek sumienia jest jednym z najskuteczniejszych z ludzkich środków uświęcenia i swoistego rodzaju sposobem modlitwy. Ten, kto praktykuje go z przekonania wkroczył już na właściwą drogę realizowania świętości. Ponieważ w każdym rachunku sumienia rodzi się pytanie: W jaki sposób i którą drogą mogę dojść do świętości.
Rachunek sumienia nie jest tylko bilansem grzechów, lecz jego zadaniem jest określenie stanu duchowego człowieka. Dlatego przystępując do rachunku sumienia należy przypomnieć sobie swoje grzechy oraz nazwać i określić swoje zalety.
Katalogi pytań o grzechy zawarte w różnych "książeczkach do nabożeństwa" są preludium do poprawnego rachunku sumienia. W pracy nad rozwojem duchowym nie można poprzestać na stwierdzeniu faktu grzechu i jego opisie, lecz należy poszukać jego przyczyny.
Nie bez znaczenia są okoliczności grzechu i okoliczności czynów dobrych. Opis ich połączony z refleksją pozwoli określić drogę rozwoju, którą należy ustalić i uzgodnić ze swoim spowiednikiem.
W walce z grzechem pomocnym jest powtarzanie takich czynów dobrych, które są odwrotnością grzechu.
Nie dobrą praktyka jest spisywanie swoich grzechów na kartce i recytowanie ich przed spowiednikiem. Jeśli nie możemy spamiętać swoich grzechów, to rozsądniejsze jest usystematyzowanie swoich grzechów w grupy grzechowe, aby jako takie przedstawić je spowiednikowi.
W trosce o swoją drogę do nieba i postęp w apostolskiej działalności dobrze jest odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
 1. Kiedy ostatnio sprawdzałem swoje sumienie?
 2. Czego dotyczyło moje ostatnie postanowienie poprawy?
 3. Jak je realizowałem i z jakim skutkiem?
 4. Jakie owoce duchowe zebrałem w ostatnim czasie?
 5. Jaka jest moja największa zaleta?
 6. Co robię, aby ją rozwijać?
 7. Jakie owoce duchowe pragnąłbym zebrać?
 8. Jakie wymagania stawiałem sobie i innym?
 9. Czym jest dla mnie modlitwa?
 10. Co robię, aby poznawać lepiej Chrystusa?
 11. Jak często czytam Biblię?
 12. Jakie sprawy są dla mnie ważne?
 13. Jakim kryterium dobieram sobie przyjaciół?
 14. Jak się zachowuję gdy jestem z czegoś niezadowolony?
 15. Jak to zachowanie wpływa na innych?
 16. Jak staram się pokonać depresję?
 17. Jaka jest moja największa wada?
 18. Jaka wada sprawia mi najwięcej trudności w kontaktach miedzyludzkich?
 19. Jaka wada pojawia się najczęściej?
 20. Co robię pozytywnego, aby przezwyciężyć wadę?
 21. Jak posługiwałem się wolną wolą?
 22. Jak korzystałem z sakramentu bierzmowania?
 23. Co zmienia w moim postępowaniu uczestnictwo w Eucharystii?
 24. Jakie daję świadectwo mojej wiary?
 Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________