Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

[229] 23 luty 2013

23 lutego 2013
___________________________________________________________
Wiara w prywatne orędzia nie jest obowiązkiem, a publikujący je nie zamierza uprzedzać osądu kompetentnych władz kościelnych.
Opublikowano po uzyskaniu pozytywnej opinii teologicznej
___________________________________________________________
„Choć Święta Matka Kościół jest doświadczana i znajduje się na wzburzonym morzu, to musicie pamiętać, że plan Boga jest doskonały, a Jego zwycięstwo pewne. Jako dzieci światłości oczekujcie z radością i pokojem wypełnienia się obietnic Bożych, pamiętając o wierności krzyżowi Mojego Boskiego Syna. Posłuchajcie Mnie uważnie, Moje kochane dzieci: prorockie rozeznanie Prawdy jest znakiem Kościoła czasów ostatecznych. I choć przechodzi on swoje utrapienie, to podobnie jak na początku, gdy powstawał, tak i w tym czasie, będzie Kościołem Magnificat (uwielbienia Boga).”

MATKA BOŻA: «W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, Człowiecze, i dawaj świadectwo prawdzie, do którego zostałeś powołany. Nie lękaj się, gdyż ludzkie opinie nie mogą zagłuszyć Prawdy.
       Pozdrawiam was, Moje kochane ziemskie dzieci. Zaufajcie we wszystkim Bogu i o nic się nie lękajcie. Bądźcie prawdziwymi świadkami Prawdy, ale także świadkami tego czasu. Jesteście wezwani, Moje kochane dzieci, abyście byli „dziećmi światłości”. Napełniajcie wasze serca wiarą, a zobaczycie, jak wasze duchowe naczynia będą wypełniać się prawdziwą mądrością, która pochodzi od Ducha Świętego.
       Wielu jest dzisiaj zwodzicieli, którzy chcą odciągnąć was od źródła Prawdy, którym jest Mój Boski Syn. Ponieważ nie dość przywiązani jesteście do Ewangelii Mojego Syna, ponieważ zbyt mało ukochaliście Jego Mistyczne Ciało, szatan może was tak łatwo zwieść. Pamiętajcie, Moje kochane dzieci, aby żaden ucisk, żadne prześladowanie nie oderwało was od miłości Mojego Boskiego Syna!
       Mój Boski Syn nigdy nie mówił o ziemskim „zbawieniu” – o uwolnieniu od prześladowania i niesprawiedliwości. Fałszywi ziemscy prorocy proponują wam doczesną przemianę przemijającego świata, ale wy dobrze wiecie, Moje kochane dzieci, że walka toczy się o wieczne zbawienie i ostateczne uratowanie dusz. Dlatego wasze apostolskie powołanie, Moje dzieci, polega na życiu Ewangelią, na głoszeniu świadectwa o Królestwie Bożym i Jego sprawiedliwości wraz z obietnicą, że wszystkim tym, którzy szukają Królestwa Bożego, będzie ono ofiarowane. Wasze głoszenie wiary, Moje dzieci, musi być poparte chrześcijańskim podjęciem czynu, aby wasze świadectwo było pełne.
       Pułapka, którą zastawił szatan, to pokusa dialogu z religiami i organizacjami, które są wrogo nastawione do Kościoła. Jeśli mówię wam, Moje drogie dzieci, abyście byli wierni Ewangelii, to znaczy, że wasza wiara musi być zakorzeniona w Prawdzie Ewangelii, którą jest Mój Boski Syn. Dialog, który w imię fałszywie pojętej tolerancji może prowadzić do zachwiania w wierze, jest pokusą, aby upodobnić się do świata, stać się wspólnikami „synów ciemności”. Antykościół nie rezygnuje z niszczenia prawdziwej wiary, z walki przeciwko tradycyjnej chrześcijańskiej moralności i z ośmieszania całego przez Boga ustanowionego porządku.
       Dlatego wzywam was, Moje kochane dzieci, abyście – szczególnie w tym czasie – stawali się świadkami prawdy, świadkami Ewangelii. Nie lękajcie się, Moje kochane ziemskie dzieci, gdyż Mój Boski Syn mówił otwarcie przed całym światem [1], niczego nie miał do ukrycia. Tylko „synowie ciemności” potrzebują ciemności, aby móc się ukryć. Mogą wtedy oszukiwać, wprowadzać zamieszanie, manipulować. Jednak przed Duchem Świętym, przed Duchem Prawdy są bezsilni – a godzina Prawdy nadejdzie w swoim czasie. Nie ma bowiem nic, co by nie zostało ujawnione, ani nie ma takiej tajemnicy, która nie zostałaby odkryta. Dlatego bądźcie silni wiarą, ale również czujni, byście nie ulegli zwiedzeniu.
       Pamiętajcie, że otaczam was płaszczem Mojej Matczynej Miłości. Mój Boski Syn pozostaje z wami, pozostaje ze swoim Kościołem po wszystkie dni. Dlatego powierzcie Mu całą przyszłość pamiętając, że czas który przeżywacie został przepowiedziany, a wiele wydarzeń jest skutkiem odejścia od praw Boga i odrzucenia Jego miłości. Czuwajcie, Moje kochane dzieci, i zwracajcie serca ku Bogu poprzez pokutę i umartwienia. Moje Matczyne Serce jest przy was i pragnie, abyście całym sercem nawrócili się do Boga. Moje Matczyne Serce jest dla was przystanią i latarnią, jest wieczernikiem, w którym przygotowuję was na nadejście Nowego Wylania Ducha Świętego.
       Choć Święta Matka Kościół jest doświadczana i znajduje się na wzburzonym morzu, to musicie pamiętać, że plan Boga jest doskonały, a Jego zwycięstwo pewne. Jako dzieci światłości oczekujcie z radością i pokojem wypełnienia się obietnic Bożych, pamiętając o wierności krzyżowi Mojego Boskiego Syna. Posłuchajcie Mnie uważnie, Moje kochane dzieci: prorockie rozeznanie Prawdy jest znakiem Kościoła czasów ostatecznych. I choć przechodzi on swoje utrapienie, to podobnie jak na początku, gdy powstawał, tak i w tym czasie, będzie Kościołem Magnificat [uwielbienia Boga]. Zanim pojawi się znak Syna Człowieczego na niebie, objawi się on w sercach Moich dzieci, dzieci prawdziwie Mnie poświęconych. Rozważcie, Moje kochane ziemskie dzieci, że także Święta Matka Kościół – całe jego zadanie i posłannictwo w świecie – są znakiem na upadek i na powstanie wielu. Szatan chce, aby wasze serca były dziś wypełnione niepewnością, strachem i trwogą. On przecież nie może ani nie potrafi wlać w wasze serca prawdziwie chrześcijańskiej nadziei. Trwajcie na modlitwie.
       Rozważajcie Moje słowa i o nic się nie lękajcie. Błogosławię wam z Mojego Matczynego Serca w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
[1] J 18,20 Jezus mu odpowiedział: „Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego”. 

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________