Celem tej strony jest przybliżenie Czytelnikom duchowości oraz mistyki zgodnie z Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Publikowanie aktualnych orędzi nie pozostaje w sprzeczności z prawem kościelnym ani nie jest podstawowym celem tej strony.Adam-Człowiek nie jest administratorem bloga.

Modlitwa

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca +, Syna + i Ducha + Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Twoją Panie Boże, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów.(Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93)

Wiemy dobrze, że Duch tchnie kędy chce (J 3,8). Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznań nadprzyrodzonych, udzielanych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączać niezwykle do biegu naturalnego zajść życiowych”. papież Paweł VI Audiencja Generalna 29.11.1972

W związku z coraz liczniejszymi pytaniami wyjaśniamy, że nie odpowiadamy za treść, styl i charakter komentarzy i wpisów Administratorów strony wobroniewiaryitradycji. Opiekunem duchowym w/w strony jest ks. dr Adam Skwarczyński i do Niego proszę kierować wszelkie uwagi i zapytania w sprawach Państwa bulwersujących. Nie reagujemy również na insynuacje i pomówienia ze strony Administratorów oraz osób komentujących. Adm

"Nie poddawajmy się pesymizmowi i goryczy, którymi diabeł karmi nas każdego dnia " Papież Franciszek do Kolegium Kardynalskiego

Ad maiorem Dei gloriam - na większą Chwałę Bogu. To dewiza duchowości Jezuitów. Już dwa razy w swoich wystąpieniach Papież Franciszek nawiązywał do walki przeciwko szatanowi. Pierwszy raz podczas homilii na zakończenie konklawe: "Ten, kto się nie modli do Boga, modli się do diabła" i drugi raz podczas spotkania z kardynałami, gdzie wspomina, że pesymizm pochodził właśnie od diabła. Należy przypuszczać, że jeszcze wiele razy usłyszymy z ust tego Papieża ostrzeżenia przed działaniem szatana.  Papież mówi o tym otwarcie i być może musimy się liczyć z "trzęsieniem ziemi" nie tylko w diecezji Rzymskiej, ale i w całym Kościele.
Już teraz pojawiają się komentarze, że należy się spodziewać zapowiadanej Wiosny Kościoła. Z pewnością coś w tym jest biorąc pod uwagę duchowość, prostotę i jednocześnie stanowczość Papieża, które pochodzą ze szkoły św. Ignacego z Loyoli. Mówi bowiem Ignacy, że aby „wejść” w Chrystusa i naśladować Jego metodę, trzeba „wyjść” z tego wszystkiego, co nie jest przystosowane do Chrystusa albo nie prowadzi do Niego (por. „Ćwiczenia”, nr 97, 167, 189). 
Miejmy nadzieję, że ten "Nowo wybrany Papież wyda polecenie, by skierować się ku tym dwóm świetlanym kolumnom, aby przytwierdzić do nich okręt Kościoła. Kiedy to nastąpiło, burza uciszyła się, ustąpiły ciemności i nastał wspaniały dzień. Wówczas zobaczyłem, jak wrogie okręty popadły w największy zamęt, zderzały się ze sobą, tonęły w głębiach wód lub wylatywały w powietrze. Inne oddalały się i znikały z pola widzenia. Wielu rozbitków z tych zniszczonych okrętów pływało na szczątkach statków, kierując się ku niosącemu ratunek okrętowi Kościoła. Przyjmowano ich tam z litością i udzielano im pomocy" (wg wizji Jana Bosko).
Możemy mieć głęboką nadzieję i gorąco modlić się, aby ten Papież poprowadził lud Boży pod sztandarami Chrystusa i Maryi przeciwko diabłu.  Być może dlatego Papież Franciszek podczas prywatnego spotkania z kardynałami powiedział:"Niech Bóg wam wybaczy", gdyż ma świadomość, że radykalizm w opowiedzeniu się za Chrystusem w dzisiejszych czasach wymaga ogromnego poświęcenia a być może nawet męczeństwa.
Módlmy się także gorąco, aby kontynuował i pogłębiał szacunek do Eucharystii, jak to ukazywał Benedykt XVI (komunia św. na klęcząco, adoracja itd).  Już 48 godzin po ogłoszeniu przez Papieża Benedykta XVI motu prioprio Summorum Pontificium kardynał Bergoglio wskazał parafię św. Michała w Buenos Aires do odprawiania Mszy łacińskiej według rytu trydenckiego.  źródło Podczas swojej pierwszej Mszy św. w Kaplicy Sykstyńskiej miał pastorał Piusa IX a oprawa muzyczna była jak najbardziej tradycyjna.
Potrzeba jest naszego zaangażowania modlitewnego, by wspierać obecnego Papieża w jego niełatwej drodze. Módlmy się za Niego. On sam dał nam przykład jak mamy się za Niego modlić podczas pierwszego spotkania z wiernymi na Placu św. Piotra. Modlić się w ciszy z uniżoną głową. Nie odkładać modlitwy na później, tylko tu i teraz, a wtedy zapadła cisza poruszająca serca.

Congregavit nos in unum Christi amor ________________________________